BIZIT 2022

Fujitsu uvodi VAAI podršku za VMware vSphere™ 4.1

PCPress.rs ImageFujitsu je uz ETERNUS DX400/DX8000 seriju disk-sistema za skladištenje podataka globalno učinio dostupnim interfejs za programiranje aplikacija „vStorage API“, namenjen integrisanju storidž-jedinica u niz (Array Integration – VAAI).

 

Korisnicima je time omogućen novi nivo performansi kroz optimizaciju efikasnosti „storidža“ u VMware okruženjima.

 

Ova podrška omogućava rasterećenje servera od operacija skladištenja koje se prebacuju na ETERNUS DX400/DX8000 sisteme visokih performansi, integrišući na taj način VMware sa funkcijama skladištenja na disku. Time se smanjuju radna opterećenja servera što ove sisteme čini idealnim platformama za virtuelizaciju i konsolidaciju data-centara velikih razmera.

 

ETERNUS DX400/DX8000 sistemi sada podržavaju sledeće tri funkcije: Full Copy, Block Zeroing, Hardware Assisted Locking.

1. Kompletno kopiranje (Full Copy)
Operacije kopiranja podataka se sprovode korišćenjem resursa i opcija za ubrzavanje hardvera celog niza jedinica za skladištenje podataka (storage array). To oslobađa server operacija čitanja i pisanja, i ubrzava kompletan proces. Serverska opterećenja se time smanjuju i omogućava se efikasnije korišćenje svih raspoloživih resursa. Operatori data-cenatra mogu da očekuju brže kreiranje virtuelnih mašina i ubrzano premeštanje podataka preko Storage Vmotion opcije.

 2. Blokiranje „zirovanja“ (Block Zeroing)
Ova funkcija omogućava hardverski ubrzanu inicijalizaciju prilikom postavljanja nove jedinice za skladištenje u sistem. Server sada šalje samo jednu komandu nizu jedinica, koja raspoređuje zadatak popunjavanja inicijalnog kapaciteta nulama u sistemu za skladištenje podataka. Ova opcija dodatno rasterećuje radno opterećenje servera, ubrzava obezbeđivanje virtuelnih mašina, i rezultira manjim brojem servera koji su potrebni za postizanje i održavanje odgovarajućih performansi aplikacija.

 3. Hardverski podržano zaključavanje (Hardware Assisted Locking)
Time što su mehanzimi zaključavanja prebačeni sa servera na niz jedinica za skladištenje, zaključavanje može da se izvede na nivou blokova umesto na nivou LUN-a. Ova funkcionalnost rezultira većom granulacijom koja smanjuje veličinu zaključanih sekcija i poboljšava performanse uobičajenih zadataka poputa migracija virtuelnih mašina, uključivanje ili isključivanje većeg broja virtuelnih mašina, i njihovo kreiranje prema šablonima. Ova opcija čini virtuelizovane data-centre sa velikim brojem mašina, efikasnijim i operativno fleksibilnijim.

http://www.fujitsu.com/eternus

http://www.fujitsu.com/global/support/computing/storage/system/vaai.html

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: