Dahua

G Data za mala i srednja preduzeća

U vremenu kada se pažnja posvećuje svakom trošku, od bezbednosnog paketa se očekuje da, osim vrhunskih performansi, bude jednostavan za upotrebu i lak za održavanje. Upravo navedene osobine predstavljaju adut nove verzije G Data paketa za mala i srednja preduzeća.

02_GDataG Data Small Business Security se sastoji od više nezavisnih modula koje po potrebi možete koristiti. Osnovu predstavlja Management Server, koji svakako treba instalirati – u njemu je kompletna upravljačka logika sistema, kojom komuniciraju sve ostale (opcione) komponente. U procesu instalacije biće postavljen i G Data Administrator, front‑end uz pomoć koga se upravlja sistemom, a koji se po potrebi može instalirati i na druge računare, obezbeđujući na taj način upravljanja od strane više lica.

Snaga komponenti

Nakon osnovnih podešavanja serverske platforme, sledi (automatska) instalacija klijentskih komponenata. Predefinisani paketi zadovoljiće većinu uobičajenih IT sistema, ali ih po potrebi možete dodatno konfigurisati pre ili nakon instalacije. Prednosti finog podešavanja instalacionih paketa pre nego što ih pošaljete na radnu stanicu su višestruke, ali zahtevaju određeno stručno znanje. Sa druge strane, korišćenjem default instalacije ne možete da pogrešite, ali je preporuka da ipak u razumnom vremenskom roku iz centralne konzole doterate najvažnija setovanja sistema.

Iako je prvenstveno namenjen Windows okruženju, u okviru paketa je i Linux klijent istih karakteristika, pogodan za mreže koje sadrže i radne stanice na ovom operativnom sistemu. Za računare koji su veći deo vremena van lokalne mreže (laptopovi), namenjena je posebna klijentska verzija G Data InternetSecurity. Reč je o autonomnom paketu poput samostalnih AV rešenja,  s tim što se podešavanjima takođe može upravljati centralizovano, korišćenjem G Data Administrator konzole. Integracija klijenta u sistem je potpuna, pre svega u Microsoft Office komponente, dok kao drugu važnu karakteristiku izdvajamo „tih“ rad u pozadini – korisnik je pošteđen održavanja ili osvežavanja AV baza, promene bezbednosnih parametara i sličnih operacija.

Ukoliko je glavna funkcija nekog od računara u firmi intenzivna e‑mail komunikacija (npr. marketing, odeljenje za ljudske resurse i slično), dobra odluka je instalacija G Data MailSecurity komponente, koja štiti kompletan SMTP i POP3 saobraćaj, bez obzira na tip e‑mail servera koji se koristi. Za vanredne situacije obezbeđen je G Data BootCD Wizard, modul koji će kreirati butabilni CD/DVD uz pomoć koga ćete moći skenirati računar i u određenim slučajevima povratiti podatke ili oporaviti operativni sistem.

Najveća pažnja je posvećena administratorima, kojima je osim Administrator komponente na raspolaganju upravljanje sistemom kroz Web interfejs (komponenta G Data WebAdministrator) ili sa mobilne platforme (G Data MobileAdministrator), što omogućava pravovremenu reakciju na moguće pretnje ili nove zahteve.

www.singi.rs

Kristijan Lazić

(Objavljeno u časopisu PC#206)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: