BIZIT 2022

Georeferencirana analitika – sveobuhvatan pogled na svet oko nas

Proces digitalizacije koji se danas odvija u svim sferama društva, neminovno dovodi do promene postojećih paradigmi u različitim industrijama. Kompanije, sve više, u fokus stavljaju korisnike svojih proizvoda i usluga. Kako kreirati proizvode i usluge koje će na optimalan način zadovoljiti potrebe korisnika, a koje u isto vreme neće proizvoditi nepotrebne troškove, pitanje je koje sve više dobija na značaju.

PCPress.rs ImageU eri digitalizacije društva, Interneta i povezivanja različitih uređaja koji se povezuju putem Interneta, skupljaju se velike količine različitih podataka koji se čuvaju u različitima bazama. Analizom ovih heterogenih podataka, dobijenih iz različitih izvora, zajedno za javno dostupnim podacima, moguće je kreirati paletu novih proizvoda i usluga koji su personalizovani za svakog korisnika i u svakom pogledu prilagođeni njegovim potrebama.

Do sada, kompanije su stavljale akcenat, a samim tim i ulagale mnogo sredstava, na niz različitih alata za analitiku i poslovno odlučivanje. Ovi alati imaju izuzetne mogućnosti da pomognu u sagledavanju KO, ŠTA, KAKO, KADA, ali ono što nedostaje da se dobije kompletna „slika“, uz ove četiri dimenzije, jeste da se prikaže i GDE. Geotelemark je proizvod koji može, menadžerima na različitim nivoima, na intuitivan način i u realnom vremenu, da prikaže i GDE, kao novu dimenziju u analizi postojećih podataka.

Integracija podataka o lokaciji

Uočavajući ove probleme, kompanija Enetel Solutions iz Beograda razvila je svoje softversko rešenje pod nazivom Geotelemark (GTM).

“To je geo‑referencirano rešenje za poslovnu analitiku namenjeno službama marketinga, prodaje, podrške korisnicima, menadžmentu kompanije, kao i drugim službama kojima je potrebna analiza velike količine heterogenih podataka kako o korisnicima, potencijalnim korisnicima, tako i o samim proizvodima, uslugama i infrastrukturi potrebnoj za njihovu realizaciju“ – rekao je Borko Drašković, zadužen za poslovni razvoj Geotelemarka.

Geotelemark je razvijen na ideji da se napravi rešenje za centralizovani repozitorijum podataka koje će na jednostavan i pregledan način omogućiti klijentima analizu podataka dobijenih iz tradicionalnih izvora kojima klijent raspolaže, ali i da se ovaj skup podataka obogati podacima iz drugih izvora koji su od značaja za marketinško planiranje, plasman proizvoda, razvoj, planiranje infrastrukturnih investicija i drugo.

Pored primene u telekomunikacijama, energetici, finansijama, saobraćaju i državnoj upravi, georeferencirana analitika je pronašla primenu i u okviru koncepta „pametnih“ gradova. Podaci o lokaciji u kombinaciji sa demografskim prikazom grada i podacima o određenim pojavama i događajima u gradu i njihova zajednička analiza, imaju ogroman potencijal da detektuju puls grada i na taj način poboljšaju kvalitet života građana. Integracija podataka o lokaciji i velikog broja različitih tipova podataka u okviru brojnih inicijativa za realizaciju pametnog grada dovodi do pronalaženja novih informacija i omogućava gradskim vlastima da optimizuju svoje resurse, odnosno usmeravaju prave ljude, u pravo vreme i na pravo mesto.

Sve urbanija i naseljenija planeta, kao i sve jača konkurencija o sferi poslovanja, uslovljava da svi segmenti društva moraju da postanu „pametniji“. Neće više biti dovoljno pronalaženje uzročno posledičnih veza na osnovu post festum analize podataka. Dalji razvoj društva usloviće da traženje tih veza mora biti urađeno unapred, savremenim metodama predikcione analitike. Sinergija i analiza velike količine heterogenih podataka predstavlja ključ za dobijanje kvalitetnih informacija koje će u budućnosti imati sve veću i veću vrednost.

(Objavljeno u PC#247)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,