BIZIT 2022

Gorive ćelije zasnovane na vodi i vazduhu

PCPress.rs ImageIstraživački tim u Nemačkoj, kojim rukovode stručnjaci sa Univerziteta u Štutgartu, razvija novi tip gorivih ćelija kojima će za rad trebati samo voda i malo toplog vetra. Ove ćelije neće moći da proizvedu vliku količnu električne energije, ali će biti idealne za male senzore na udaljenim lokacijama, kakvi postoje na opremi za nadziranje vulkana i sličnih objekata. Takođe, mogle bi da se koriste u vojnoj opremi za nadzor, kojoj je potrebna dugotrajna autonomija.
Ovakve ćelije imaju mnogo prednosti nad standardnim, zasnovanim na vodoniku, metanolu ili hidridima, pre svega zbog niske cene eksploatacije, nedostatka opasnih supstanci i lakog održavanja i dopunjavanja.
Princip rada je relatvno jednostavan: voda se, uz pomoć katalizatora, podvrgne oksidaciji, a rezultat je kiseonik u molekularnom i jonizovanom obliku. Ovaj proces se obavlja na anodi, a potpuno suprotan na katodi; elektrode su razdvojene polimernom elektrolitskom membranom koja propušta jone, a zadržava elektrone. Još je potrebno obezbediti isparavanje vode koja se formira na katodi, zbog čega je potreban protok toplog vazduha.
Iako izvor energije “koji radi na vodu i vazduh” deluje kao utopija, naučnici ne misle tako, već projekat nazivaju genijalnim – jedan od njih je i Michael Janik, stručnjak za gorive ćelije sa pensilvanijskog Univerziteta u Filadelfiji.

Izvor: Softpedia

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,