Grid Studio: Nove tehnologije u procesu digitalne štampe

Mnogi smatraju da je pojavom digitalnog marketinga grafička industrija ugrožena, ali mi vidimo novu šansu i mogućnost povezivanja tradicionalnih vidova reklamiranja kao što su štampani materijali sa digitalnim marketingom kroz nova organizaciona rešenja!

PCPress.rs Image

Domaćem tržištu ponudili smo vrhunski kvalitet instalacijom najboljih digitalnih mašina na svetu. U vreme kada su se pojavile mašine kao što su HP Indigo 5000 ili KBA Karat 74 i 46 (digitalizovane), tržište je tražilo male tiraže, ali u najboljem mogućem kvalitetu, sličnom klasičnoj ofset štampi.

Danas je ovaj zahtev prevaziđen, veličina i kapacitet u bukvalnom smislu nisu više kritični. Razvoj tržišta donosi novi zahtev – više alata na jednom mestu za specifične zahteve kupaca i adekvatne organizacione sisteme koji će omogućiti donošenje pravih odluka u najkraćem mogućem roku i uz najveće uštede.

Neke oblasti primene su:

Materijal potreban u procesu proizvodnje (ambalaža, etikete, tehnička dokumentacija, uputstva za upotrebu, prateći reklamni materijal, garantni listovi, pakovanja i sl.);

reklamne kampanje (kreiranje i realizacija materijala potrebnih za osmišljenu reklamnu kampanju);

podrška prodaji (reklamni materijal potreban u procesu prodaje, prilagođen prilici i specifičnoj potrebi kupca);

direktni marketing (personalizovani reklamni materijal, varijabilni sadržaj i verzioniranje);

poslovni materijal (vizitkarte, memorandumi, fascikle, reklamne kese, poslovni pokloni, profil kompanije, izveštaji i slično).

Iako idealan sistem još nije napravljen nigde u svetu, trend koji će integrisati sve postojeće tehnologije, od DMS (dokument menadžment sistema) sistema do POD (print on demand) mogućnosti savremenih štamparija, sve je izraženiji. Zato ovo područje pruža mogućnost za inovacije, unapređenja i originalna rešenja.

Najčešći proizvodi štampe na zahtev:

 • Knjige;
 • tehnička dokumentacija;
 • uputstva za upotrebu;
 • reklamni materijal;
 • poslovni materijal;
 • ambalaža;
 • etikete;
 • reklamne akcije;
 • direktni marketing.

Radimo na novom rešenju kojim želimo da odgovorimo na zahteve tržišta, ali i da napravimo nekoliko koraka više pa da korisnicima ponudimo nove alate koji će im unaprediti poslovanje.

Pročitajte i:  Upravljanje bankomatima na daljinu uz Vertiv™ Avocent® ADX Platform

Samo nova rešenja mogu nam omogućiti rast i razvoj u grafičkoj industriji, koja se već nekoliko puta u poslednjih 10 godina našla pred izazovima novih tehnologija koje, naizgled, čine štampane materijale nepotrebnim.

Već imamo nekoliko primera koji nam ukazuju kako se ovi trendovi razvijaju. Zbog sve veće popularnosti online portala novinskih kuća, štampa dnevnih novina svuda u svetu u velikom je padu. Veličina štamparija novinskih izdanja onemogućila je prilagođavanje novim zahtevima tržišta.

S druge strane, proizvodnja knjiga, za koju su svi smatrali da će pojavom elektronskih čitača knjiga biti ugrožena, uspela je podizanjem kvaliteta i upotrebom digitalne štampe da se prilagodi i sada imamo kvalitetan rast u ovoj oblasti.

Zato je važna osnova dobro odabrana oprema, koja sada mora biti raznovrsna i lako prilagodljiva i najspecifičnijim zahtevima tržišta. Pored štamparske opreme, koja je svakako veoma bitna, najkritičnija faza je završna dorada koja omogućava izradu najrazličitijih proizvoda i dokumenata u minimalnim tiražima (već od jednog primerka), ali s kvalitetom finalnog proizvoda uporedivog ili boljeg od proizvoda napravljenih u serijskoj proizvodnji.

Kako sistem funkcioniše

Ceo proces počinje sistemom komunikacije s korisnikom koji se ostvaruje Web ili mobilnom aplikacijom. Iza komunikacije postoji sistem skladištenja podataka i radnih fajlova. Ovo je veoma kritično jer se radi o elementima koji su podložni promenama, ali i koji se u svakom trenutku mogu upotrebiti u proizvodnji.

Evidencija podataka podrazumeva kako detaljne tehničke podatke o svakom proizvodu, tako i evidenciju porudžbina i analizu troškova.

Najvažniji segment je inteligentni sistem optimizacije koji utiče na efikasnost proizvodnje, ali i pruža prave informacije u najkritičnijim momentima prilikom donošenja odluka šta je potrebno odštampati i koliki su troškovi.

Zahvaljujući ovako sofisticiranom sistemu moguće je integrisati sve potrebne segmente modernog poslovanja, bez obzira na delatnost kojom se korisnik bavi.

Pročitajte i:  SatRAPID™ - softver za organizaciju servisnih radnji

Sistem skladištenja podataka i radnog materijala omogućava da se na jednom mestu nađu svi relevantni podaci i materijali za realizaciju proizvoda kako reklamnog karaktera, tako i tehničke dokumentacije, uputstava za upotrebu, ambalaže i etiketa, ali i svih drugih elemenata fotografija, videa, tekstova koji se isto tako efikasno mogu koristiti u digitalnom marketingu ili proizvodnji reklamnog materijala velikog ili malog formata, kao i POS proizvoda bilo koje namene, u bilo kom tiražu, u najkraćem roku izrade uz maksimalnu kontrolu troškova.

Skladištenje podataka

Korisnik ima pristup bazi i postavlja sve potrebne elemente i gotove proizvode koje želi da koristi u reklamnim kampanjama i procesu proizvodnje. To mogu biti logotipi, piktogrami, tekstovi, slike, video‑klipovi, ilustracije, ali i gotovi prospekti, katalozi, lifleti, plakati, baneri i sl.

Na strani kupca, u procesu proizvodnje koriste se ambalaža, etikete, uputstva za upotrebu i druga tehnička dokumentacija.

Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost da pristupi kompletnoj bazi elemenata, promeni sadržaj svakog od njih i doda nove elemente koji će mu biti potrebni.

Na osnovu ove biblioteke elemenata koji su dostupni za realizaciju na osnovu porudžbine korisnika, proizvode se gotovi elementi ili kreiraju potpuno novi proizvodi zasnovani na elementima iz baze.

Ovaj sistem pruža maksimalnu fleksibilnost u izboru potrebnih proizvoda, koji su sada maksimalno prilagođeni potrebama proizvodnje ili marketinga i nisu uslovljeni već proizvedenim količinama ambalaže ili reklamnog materijala.

Reklamna kampanja

Karakterističan problem u realizaciji reklamne kampanje jeste da reklamni materijal nije pripremljen na vreme ili nije u dovoljnoj meri usklađen sa aktuelnom reklamnom kampanjom.

Cilj je da se svi reklamni materijali nalaze na jednom mestu, da mogu imati varijabilni sadržaj i da je moguće maksimalno prilagoditi sadržaj potrebama reklamne kampanje. Od verzioniranja, koje se odnosi na lokaciju gde se reklamna akcija odvija, vreme odvijanja akcije, ciljne grupe, do personalizacije materijala za direktni marketing.

Pročitajte i:  SatRAPID™ - softver za organizaciju servisnih radnji

PCPress.rs Image

Prednosti našeg sistema

 • Svi materijali na jednom mestu;
 • brzo kreiranje reklamne kampanje;
 • koordinacija reklamnih kampanja s digitalnim marketingom;
 • analiza troškova i procena ROI.

Integrisani marketing

Prvi put je moguće sa istog mesta napraviti kombinovanu kampanju u oblasti digitalnog i klasičnog marketinga.

Sada reklamnu poruku možemo plasirati kroz socijalne mreže i štampane materijale u isto vreme. Ovako maksimalno personalizovane reklamne poruke koje šaljemo s jednog mesta ostvaruju bolje prodajne rezultate od nezavisnih akcija.

Na ovaj način veoma je lako doneti pravu odluku u datom momentu i izabrati koji je tip oglašavanja efikasniji za konkretan proizvod ili uslugu i koja kombinacija dva tipa oglašavanja je potrebna.

Fleksibilnost koju sistem pruža omogućava maksimalnu efikasnost i brzinu, smanjenje troškova i ogromnu prednost na tržištu.

Mogućnosti sistema

 • Arhiva materijala bez promene sadržaja;
 • materijali sa sređenim sadržajem;
 • varijabilni sadržaj/verzioniranje;
 • personalizacija.

Kontrola troškova

Uvid u istoriju porudžbina i evidencija troškova po svim stavkama osnova su sistema kontrole troškova. Troškove je moguće kontrolisati ne samo uvidom u pojedinačne cene proizvoda već i štelovanjem karakteristika proizvoda kako bi se definisala adekvatna cena, kao i najbolje uklapanje u predviđeni budžet.

Kombinovanje različitih kampanja i analiza rezultata omogućava preciznu analizu ROI i bolje parametre za buduće odluke.

Važne tehničke mogućnosti

 • Standardizovan kvalitet;
 • laka promena sadržaja;
 • uvek ažurne verzije dokumenata;
 • brza porudžbina / evidencija porudžbina i kontrola troškova.

Prvi korak

Prvi korak je svakako analiza postojećeg stanja i obrada postojećeg materijala, definisanje standarda i procena rezultata dosadašnjih reklamnih akcija.

Sređivanjem fajlova za štampu, kao i radnih verzija potrebnih za izradu novih elemenata, omogućava pokretanje novih kampanja i kreiranje sistema marketinga koji će biti adekvatna podrška prodaji.

PCPress.rs Image

Korisna adresa: gridstudio.rs

Facebook komentari:
PC Press Studio

Tagovi: , , , , ,