Zebra

HP: Nova rešenja za virtuelizaciju storidža

Razuđenost informacionih sistema i decentralizacija kapaciteta prouzrokuju kompleksnost IT sistema koja povećava operativne troškove i guši inovaniji pristup centralizovanoj obradi i spremanju podataka. Kompanije troše i do 70 odsto IT budžeta na tekuće poslove i održavanje ovog komplikovanog sistema, a samo 30 odsto izdvajaju za nove ideje, što funkcionisanje kompanija dovodi do tačke pucanja.

HP-ova konvergentna infrastruktura omogućava kompanijama da eliminišu tehnološke silose, pojednostave upravljanje svojim IT okruženjima i pokrenu integracione procese u svojim računskim centrima.

Kreiranje virtuelizovanih resursa za skladištenje podataka ključni je faktor prelaska na konvergentnu infrastrukturu. Dva nova HP StorageWorks rešenja, HP StorageWorks P4800 BladeSystem SAN i HP StorageWorks EVA Cluster, omogućavaju korisnicima da kreiranjem virtuelizovanih resursa objedine servere, storidže i virtuelno desktop okruženje. Zahvaljujući ovim rešenjima korisnici mogu određenim resursima lako da promene namenu, u skladu sa promenama potreba organizacije.

HP StorageWorks P4800 BladeSystem SAN

Komapanijama problem predstavlja i razuđivanje IT okruženja u kojem učestvuju stoni, prenosivi i mobilni uređaji. Različite verzije poslovnih podaka i dokumenata se nalaze na različitim uređajima što otežava upravljanje, zaštitu i čuvanje rezervnih kopija podataka, umesto da svi uređaji prikazuju jedinstvene, ažurirane podatke. Virtuelizacija desktop okruženja može pojednostaviti upravljanje, poboljšati zaštitu i smanjiti zauzeće mreže tokom pravljenja rezervnih kopija podataka.

Pročitajte i:  Kingston prodaje HyperX HP-u za 425 miliona dolara

Uobičajeni način kreiranja virtuelnog desktop okruženja bazira se na kompleksnoj integraciji rešenja za skladištenje podataka, servera, mrežnih kapaciteta i softvera za upravljanje. HP je taj izazov prevazišao kreiranjem referentne arhitekture za virtuelizaciju desktop okruženja koja koristi konvergentnu infrastrukturu. Ova arhitektura obuhvata i hardver i softver, a omogućava pokretanje na hiljade virtuelnih desktop-ova. Pritom je ceo sistem modularno projektovan i testiran tako da se unapred zna koji obim poslovanja podržava. HP-ova referentna arhitektura za virtuelizaciju desktop okruženja može da poveća produktivnost IT osoblja do tri puta zahvaljujući tome što podržava do 1.600 korisnika uz 50 odsto niže troškove i zauzeće 60 odsto manje postora u odnosu na konkurentska rešenja.1

Jedna od osnovnih komponenti ove referente arhitekture je novi HP StorageWorks P4800 BladeSystem SAN koji kreira deljeni sistem za skladištenje podataka čiji se kapacitet može proširivati. Zasnovan na HP BladeSystem tehnologiji novi P4800 može u četiri blejda sa 140 diskova kreirati kapacitet od 63 TB.

Dodatne prednosti

  • Brže kreiranje novih korisnika i brže pokretanje celog sistema zahvaljujući opsežnom testiranju i finom podešavanju za rad sa različitim softverskim rešenjima: Microsoft® Hyper-V, Citrix XenDesktop i VMWare View.
  • Optimizovane performanse sistema zahvajujući balansiranju radnog opterećenja između blejdova, što omogućava izbegavanje uskih grla koja obično nastaju kada puno korisnika upotrebljava mrežne resurse istovremeno.
  • Veća produktivnost zahvaljujući raspoređivanju storidž resursa na više lokacija. To omogućava održavanje poslovnog kontinuiteta jer krajnji korisnici imaju pristup podacima u slučaju bilo kakve nesreće ili kvara.
  • Niži troškovi umrežavanja i jednostavnije upravljanje zahvaljujući HP Virtual Connect tehnologiji. Primena ove tehnologije u P4800 sistemu sa BladeSystem kućištem omogućava eliminaciju eksternih svičeva i kablova, što za rezultat ima manju potrebu za poznavanjem uobičajenih SAN rešenja.
  • S obzirom da P4800 sarađuje sa vodećim kompanijama na polju virtuelizacije, kao što su Microsoft i VMware, ovaj sistem omogućava zaštitu postojećih investicija.
  • Resursi su bolje iskorišćeni zahvaljujući prednostima koje HP BladeSystem ima u oblasti napajanja i hlađenja.
Pročitajte i:  Ford i HP udružuju se da bi napravili delove F-250 od otpada 3D štampača

HP StorageWorks EVA Cluster

Novi HP StorageWorks EVA Cluster predstavlja integrisano rešenje koje se sastoji od više EVA sistema, što omogućava da se prevaziđe problem raštrkanih sistema za skladištenje podataka. EVA Cluster omogućava korisnicima da u jednom, zajedničkom prostoru sa skoro 2.000 diskova imaju kapacitet do 2 PB.

Zahvaljujući ovom rešenju korisnici mogu objediniti i do 600 odsto više prostora za skladištenje podataka u odnosu na pojedinačni EVA sistem. To smanjuje kompleksnost, poboljšava iskorišćenost kapaciteta i snižava troškove upravljanja. Primenom virtuelizovanih prostora za skladištenje podataka korisnici mogu iskorišćenost povećati i do 300 odsto, a troškove održavanja prepoloviti.2

Dodatne prednosti

  • Unapređeno održavanje kontinuiteta rada primenom softvera koji vodi računa o radu aplikacija i dostupnosti podataka.
  • Jednostavniji rad zahvaljujući HP Command View rešenju koje omogućava da se sa jednog mesta upravlja svim rešenjima za skladištenje podataka.
  • Optimizacija kapaciteta i dostupnosti primenom uobičajenog seta funkcija koje obuhvataju i dodeljivanje resursa severima onda kada su im potrebni u meri u kojoj su im potrebni. To doprinosi maksimizaciji iskorišćenosti storidž rešenja, kao i sprovođenju replikacije podataka.
Pročitajte i:  Novi HP Envy 14 će imati bateriju od 16,5 sati trajanja

Više informacija o novim HP-ovim rešenjima za virtuelizaciju storidža možete naći na adresi www.hp.com/storage/highlights.

HP

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,