BIZIT 2022

HP: Nove usluge za unapređenje računskih centara u malim i srednjim preduzećima

PCPress.rs ImageKompanija HP je predstavila nove i unapređene usluge namenjene kompanijama koje imaju računske centre male i srednje veličine, a usmerene na maksimizovanje performansi.

Sa ovim portfoliom usluga koje nudi HP, vlasnici malih i srednjih preduzeća kada se radi o centrima podataka mogu da očekuju da im se maksimalno vrati od uloženih sredstava i izvrše brze promene sa trenutno raspoloživim osobljem. Konkretno, one se odnose na nove trendove u računskim centrima, a koji obuhvataju standardizaciju platformi, virtuelizaciju, potrebu za većim kapacitetom, energetsku efikasnost, kao i potrebu za jednostavnijim upravljanjem u okruženju sa opremom različitih proizvođača. Pored toga, HP sada omogućava i fleksibilniju kupovinu novih usluga vezanih za integraciju, rad i unapređenje, a koje doprinose preduzećima i HP-ovim partnerima.

“Timovi zaposlenih u računskim centrima suočavaju se s izazovima upravljanja sve kompleksnijim okruženjima, posebno dok implementiraju rešenja za virtuelizaciju na platformi koja obuhvata uređaje različitih proizvođača i više operativnih sistema”, rekao je Ron Silimon, glavni analitičar, Gartner Inc. “U preduzećima koja imaju računske centre male i srednje veličine, budžete formirane pod uticajem ekonomske situacije i ograničen broj zaposlenih, ovi izazovi bivaju sve naglašeniji. Preporučujemo kompanijama da operativnoj efikasnosti pristupe holistički kako bi ostvarili bolje rezultate i smanjili rizike.”

Nove i unapređene usluge imaju niz prednosti.

Usluge vezane za virtuelizaciju moraju biti pruženje na brz i efikasan način, i moraju biti dostupne non-stop i to 24/7. Da bi obezbedile usluge odgovarajućeg nivoa oranizacije moraju ostvarivati čvršću kontrolu i dublji uvid u funkcije vezane za podršku. Da bi to omogućio HP pruža niz usluga.
HP-ova podrška za više proizvođača opreme korisnicima predstavlja jedan kontakt za sve dobavljače, a odgovara za ugovore o nivou usluga, rezultate i sprovođenje aktivnosti usmerenih na ostvarivanje što niže ukupne cene podrške.
HP Insight podrška na daljinu neprestano nadgleda rad računskog centra, sprovodi dijagnostiku i prevenciju problema, te brzo rešava nastale situacije radi skraćivnja prekida u radu i smanjenja rizika. Pored podrške za HP servere i storidže, odabrane IBM i Dell servere, ovaj softver sada radi i sa Sun Solaris i HP ProLiant serverima, kao i sa Cisco rešenjima za IP telefoniju.
HP Active Chat obezbeđuje podršku u realnom vremenu preko interneta, a usmeren je na rešavanje problema vezanih za odabrane HP servere i storidže.
HP simpozijum o obuci vezanoj za računske centre omogućava polaznicima da razviju sopstveni plan obuke kojim će povećati učinak njihovog osoblja.
Veći računarski kapaciteti, niži energetski troškovi
Kreirane za računske centre koji obuhvataju do 5.000 kvadratnih metara prostora, ove usluge procene vrednosti pronalaze mogućnosti optimizacije iskorišćenosti prostora, računarskog kapaciteta i energetske efikasnosti.
• Osnovna analiza kapaciteta radi manjeg uticaja daje kvantitativne informacije o kapacitetu i dostupnosti da bi pomogala menadžerima da efikasnije rasporede resurse.
• Analiza stanja i kapaciteta infrastrukture radi manjeg uticaja obuhvata evaluaciju infrastrukture i opreme računskog centra sistem po sistem, te daje preporuke za unapređenja.
• Analiza energetske efikasnosti radi manjeg uticaja daje obračun osnovne energetske efikasnosti, otkriva mehaničke, električne i operativne uticaje i poredi ih sa finansijskim i uticajima okruženja, te daje plan aktivnosti.
Fleksibilne mogućnosti nabavke
HP nastavlja da kreira fleksibilne i jednostavne načine kupovine prilagođenih usluga procene vezanih za integraciju, rad i unapređenje. Novi načini nabavke obuhvataju:
— HP jedinice usluge omogućavaju kompanijama da zadrže željene partnerske odnose, a da iskoriste i prednosti usluga koje pruža HP. Ovaj pojednostavljeni proces prodaje usluga omogućava HP-ovim partnerima da korisnicima usluge ponude u vidu zaokruženih HP Care Pack ugovora.
— HP odabrane proaktivne usluge omogućavaju korisnicima da koriste usluge koje su im potrebne odmah, te da dodaju nove usluge kako se njihove potrebe menjaju. Ponuda od preko 90 usluga sada sadrži i uslugu instalacije ažurnih verzija firmvera za servere, tehničke seminare na internetu, proveru stanja biblioteka virtuelnih traka, kao i uslugu ažuriranja LeftHand SAN/iQ opreme.
“Nove HP-ove usluge, koje se odnosi na trendove u oblasti računskih centara, mogu pomoći preduzećima da unaprede rad što za rezultat ima bolji nivo usluga, niže operativne troškove i manje rizike, kao i izmenjen budžet, te resurse koje može da preusmeri u inovacije koje vode rastu”, rekla je Meri MekKoj, potpredsednica HP Technology Services.
Više informacija o HP-ovim uslugama za računske centre dostupno je na adresi www.hp.com/services/evolvingdatacenter

Izvor: HP

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,