Zebra

HP podržava IT inovacije

Kompanija HP predstavlja proizvode, rešenja i usluge koje će organizacijama omogućiti da u IT budžetima smanje operativne troškove, a da povećaju podršku inovacijama.
Novo istraživanje sprovedeno za potrebe HP-a otkriva da svaki drugi menadžer u poslovnim sektorima kompanija smatra da njegova organizacija pati od nedostatka inovacija, a IT sektori nisu u mogućnosti da podstaknu poslovne inovacije jer najveći deo budžeta troše na tekuće poslove. Više od polovine menadžera u poslovnim i tehnološkim sektorima kompanija smatra da nedostatak inovacija spečava njihove organizacije da održe korak s konkurencijom.
Manjak inovacija stvara troškove. Kod 95 odsto ispitanika, koštao ih je propuštene prilike, 93 odsto ih je ukalazo na neiskorišćenost resursa, a 99 odsto govori o gubljenju vremena.
HP-ova nova ponuda obuhvata više načina na koje organizacije mogu da zaustave prekid IT inovacija.

• Kreiranje projekata koje će samostalno finansirati, a koji omogućavaju transformaciju IT sektora uz postojeća budžetska ograničenja, te brži povraćaj sredstava.

• Kreiranje novih rešenja za promene, tako da IT sektori mogu brzo i lako dodati nove funkcionalnosti koje su potrebne poslovnim sektorima. To obezbeđuje da današnje inovacije sutra ne postanu zastarele.

• Oslobađenje sredstava zarobljenih u tekućim poslovima. Organizacije bi trebalo da nađu načine da podstaknu kontinualno smanjivanje operativnih troškva kroz primenu najboljih praksi i tehnologija. To snižava ustaljene operativne troškove i oslobađa sredstva potrebna za inoviranje.

Pročitajte i:  Istraživanje pokazalo da telefoni dele vaše podatke svaka četiri i po minuta

“U dobu stalnih promena, zaustavljanje prekida inoviranja može predstavljati razliku između kreatora tržišta i onih koji ih prate”, rekao je Thomas E. Hogan, izvršni potpredsednik za prodaju, marketing i strategiju u HP-ovom odeljenju za rad s velikim preduzećima. “HP direktorima informatičkih sektora omogućava da oslobode sredstva zarobljena u tekućim poslovima i primene ih za podsticanja inovativnih projekata.”

Put samostalnog finansiranja

Kvalifikovanim korisnicima HP nudi besplatne praktične sesije za prenošenje iskustva u vezi transformacije i modernizacije aplikacija (HP Applications Modernization Transformation Experience). To organizacijama omogućava da iskuse modernizaciju i njene prednosti, te da penzionisanjem zastarelih aplikacija i eliminisanjem kompleksnosti iz tehnoloških okruženja samostalno finansiraju svoj način modernizacije.
Pored toga, nove HP-ove opcije za finansiranje modernizacije (HP Modernization Funding Options) obezbeđuju korisnicima pristup kapitalu baziranom na vrednosti postojećeg sistema, što im pomaže da finansiraju investicije u nove tehnologije i inovacije.
Unapređenja sofverskog paketa HP Insight Control za upravljanje serverima obuhvataju i HP Integrated Lights-Out Advanced (iLO 3) što značajno poboljšava rad sistema i efikasnost tokom životnog veka servera. Koncentrišući se na jedan od najvećih operativnih troškva u većini velikih preduzeća iLO3 može sniziti troškove održavanja pojednostavljivanjem podešavanja servera, optimizacijom napajanja i hlađenja, i praćenjem stanja sistema.
HP je predstavio i nove servere serije ProLiantDL360 G7 i DL380 G7. Oni su ekonomičniji od dosadašnjih rešenja i imaju bolje performanse. Serveri HP ProLiant G7 daju 20:1 ili veći odnos konsolodacije, 27 puta bolje performanse po vatu, i vodeći tržišni povraćaj investicija za svega dva meseca. Nakon inicijalnog povraćaja, ovi serveri nastavljaju da donose uštedu koja se može investirati u nove IT projekte.

Pročitajte i:  "Hamster ball" robot bi mogao da istražuje pećine na Mesecu

Kreiranje novih rešenja za promene

HP-ovo rešenje za automatizaciju usluga cloud computing-a (HP Cloud Service Automation; CSA) omogćava korisnicima da kreiraju sopstvena IT okruženja za promene ubrzavanjem pokretanja i automatizovanim upravljanjem privatnim i javnim cloud computing inicijativama.
Pomoću novog rešenja HP CSA, korisnici mogu poboljšati efikasnost, osloboditi resurse i sniziti rizike vezane za prihvatanje i upravljanje uslugama cloud computing-a. Ovo im omogućava da ostvare zaradu od novih usluga zahvaljujući bržem izlasku na tržište. HP CSA je deo HP-ove inicijative koja kombinuje softversku ponudu sa konsultantskim iskustvom i tako pomaže korisnicima da uspešno prihvate i upravljaju celim životnim ciklusom usluga cloud computing-a.

Oslobodite sredstva zarobljena u tekućim poslovima

Nove HP-ove usluge pomažu kompanijama da stvore efikasnu tehnološku infrastrukturu koja je uvek pouzdana, proširiva i potpuno bezbedna. HP daje ljude, procese i tehnološka poboljšanja koja identifikuju uzročnike neplaniranih prekida u radu kompleksnih okruženja.

• Proširena ponuda usluga za ključne faktore poslovanja (HP Mission Critical Services) pruža više nivoa podrške za celo virtuelizovano okruženje, uključujući hardver, operativne sisteme i hipervizore. Kao deo ovog proširenja, HP-ovo partnerstvo vezano za ključne faktore poslovanja (HP Mission Critical Partnership) sada obuhvata i podršku za x86 okruženja sa uređajima različitih proizvođača.

Pročitajte i:  Cloud computing smanjuje emisiju CO2 za milijardu metričkih tona

• Kroz osveženu liniju HP-ovih proaktivnih usluga (HP Proactive Services) sada je dostupna i potpuno nova usluga procene upravljanja IT uslugama u virtuelizovanim okruženjima (HP IT Service Management Assessment for Virtualized Environments) koja povećava operativnu efikasnost virtuelizovanih okruženja i oslobađa operativne troškove kroz stručne savete i prioritetna poboljšanja.

• Nova HP-ova analiza finansijskih rešenja (HP Financial Solution Analysis) velikim korisnicima daje prilagođenu procenu direktnih i indirektnih troškova, i predstavlja prednosti vezane za implementaciju IT rešenja. Organizacije mogu donositi bolje finasijske odluke analizirajući pun spektar troškova vezanih za IT i potom osloboditi sredstva zarobljena u tekućim poslovima.

Dodatni resursi
Više informacija o HP-ovoj novoj ponudi, uključujući video Thomasa E. Hogana, dostupno je na adresi www.hp.com/go/breakthegridlock2010.

Izvor: HP

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , , , , ,