BIZIT 2022

IDC: Srpsko tržište IT usluga usporava zbog finansijske krize

clip_image002Tržište IT usluga u Srbiji je iskusilo još jednu godinu stabilnog rasta u 2008 godini. Prema nedavnom istraživanju kompanije IDC, srpsko tržište IT usluga iznosi $149,03 miliona u 2008, što predstavlja 28,7% rasta iz godine u godinu izraženo u US dolarima. Mereno u lokalnoj valuti, tržište je raslo 21,0% na godišnjem nivou. Nakon pada u 2009 i stagnacije u 2010 godini, sa skokom državne ekonomije očekuje se i rast tržišta IT usluga u Srbiji.

"Predsednički izbori održani u januaru i februaru 2008 imali su negativan uticaj na strane direktne investicije (SDI) kao i na potrošnju u IT uslugama u prvoj polovini godine", kaže Atila Madai, IDC Country Manager za Srbiju. "Međutim, druga polovina godine, odlikuje se pozitivnim razvojem situacije u zemlji, koja podstiče dalji priliv SDI što je rezultiralo povećanom potražnjom za IT uslugama."

U 2008, telekomunikacije su činile najveći deo vertikalnog tržišta Srbije, sa $45,85 miliona potrošnje u IT uslugama što je činilo 30,8% učešća na tržištu. Kombinovano tržište finansija (bankarstvo, osiguranje i druge finansijske usluge) bilo je drugo po potrošnji IT usluga sa 20,9% učešća i potrošenih $31,20 miliona. Proizvodni entiteti potrošili su na IT usluge u iznosu od $19,52 miliona u 2008 i na taj način se rangirali treći sa 13,1% učešća. Četvrti po veličini utrošenih sredstava u IT uslugama je bio javni sektor, sa 10,2% ($15,18 miliona dolara) od ukupne potrošnje IT usluga u zemlji u 2008.

Na strani ponude Saga je bila vodeći provajder IT usluga u Srbiji prošle godine, zatim slede Telefonija, Siemens SIS, Spinnaker New Technologies i S&T. Kombinovani udeo prvih pet ponuđača na tržištu činili su skoro polovinu ukupnog tržišta IT usluga u 2008.

Kategorija hardverske podrške i instalacije činila je najveće učešće (24,3%) od prihoda IT usluga u 2008, zatim sledi sistem integracija (23,5%) i softverska podrška i instalacija (19,5%). Kategorija kombinovanog razvoja prilagođenih aplikacija čini 15,7% tržišta IT usuga Srbije u 2008 godini.

IDC predviđa da će potrošnja na IT usluge u Srbiji prestati da raste u 2009, stagnirati u 2010. i da će se oporaviti tokom preostale tri godine prognoziranog perioda. Ovaj napredak će biti u skladu sa očekivanim oporavkom i rastom ekonomije od 2011. godine nadalje. U periodu petogodišnje prognoze, tržište će rasti po prosečnoj godišnjoj stopi od 8,4%, da bi dostiglo $224 miliona u 2013.

"Nakon dve godine zdravog napretka, srpsko tržište IT usluga ulazi u period stagnacije, u 2009-2010, izazvano uticajem finansijske krize", kaže Madai. "Kompanije koje pružaju IT usluge treba da budu proaktivne u preporučivanju konkretnih akcija za svoje klijente kako bi im pomogle da prevaziđu aktuelnu krizu, transformišući IT tehnologije iz uloge služenja poslovanju u transformisanje poslovanja".

IDC-jev izveštaj Serbia IT Services 2009–2013. Forecast and 2008 Vendor Shares (IDC #ES42R9) predstavlja Srpsko tržište IT usluga u 2008 i prognozu potrošnje na IT usluge do 2013 godine. Studija pruža informacije o veličini tržišta, udelu ponuđača na tržištu, kao i informacije o prihodima po kategorijama IT usluga i vertikalama tržišta, takođe obuhvata profile prvih pet ponuđača IT usluga, uključujući i njihov portfolio IT usluga, njihovo prisustvo u pojedinim vertikalnim tržištima i njihove najveće ugovore u 2008 godini.

Izvor: www.idc-adriatics.com

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: