Ikotek

Integrisana bezbednost

Alarm, video‑nadzor i kontrola kućnih uređaja zaokružuju moderni dom. Vucomm‑ova „Kuća na klik“ serija integriše ove funkcije, bez potrebe za kablovima i intervencijama na instalaciji. Upoznajmo neke nove module…

PCPress.rs ImageU centru portfolija usluga koje telekomunikacioni provajderi pružaju rezidencijalnim korisnicima već godinama nalazi se triple‑play paket u kome operator malim kućnim korisnicima pruža objedinjene tri usluge: telefoniju, Internet i televiziju. Ovo je već odavno ustoličen, dobitni scenario koji danas prate svi veći operatori: tradicionalni telekomi, kablovski provajderi, a sve više i mobilni operatori. U tradicionalnom ešalonu ove tri dobro poznate usluge, pojavljuju se i neki novi servisi koji upotpunjuju funkcionalan i moderan dom današnjice. Oni pokrivaju potrebe za povećanom bezbednošću i energetskom efikasnošću koje u sve većoj meri ispoljavaju kako vlasnici malog biznisa, tako i mali kućni korisnici.

Iskristalisala su se tri nova servisa: alarmni servis, servis video‑nadzora i servisi za automatizaciju doma. Alarmni servis ima zadatak da, u slučaju neželjenog događaja poput provale, požara, poplave i slično, izvesti korisnika ili nadležne službe da je došlo do nevolje. Kao ulazne podatke alarmni sistem koristi razne detektore i senzore, a po aktivaciji reaguje ne samo zvukom i svetlosnim signalima, već i slanjem trenutnih obaveštenja preko Interneta i mreže mobilne telefonije do udaljenog korisnika. Video‑nadzor je po funkciji donekle sličan alarmnom sistemu s kojim je po pravilu integrisan – obično služi za prevenciju provala i vandalizma, ali pruža i trenutni uvid u situaciju u štićenom prostoru, eliminiše lažne uzbune, a obezbeđuje i dokazni materijal nakon nastanka neželjenog događaja. Automatizacija doma podrazumeva daljinsko ili automatsko upravljanje raznim električnim ili neelektričnim uređajima koje imamo u svom domu, poput kućnih aparata, osvetljenja, grejanja i klimatizacije, ali i vrata, kapija, roletni, a sve u cilju povećanog komfora i uštede energije.

Ujedinjeni servisi

Tri nova tri servisa zapravo čine deo šire priče, koja će sasvim izvesno biti u žiži interesovanja u narednom periodu – Internet of Things prepoznat je kao „sledeća velika stvar“ u svetu telekomunikacija, pa se pažnja čitave svetske telekomunikacione industrije danas okreće u novom smeru. Pametne zgrade, gradovi, automobili, čak i pametne kante za đubre – sve nam to dolazi, ali hajde da ipak ostanemo s obe noge na zemlji, pa da pogledamo šta danas možemo da učinimo kako bismo u svome domu bili bezbedniji, kako bismo živeli komfornije i plaćali manje račune za struju, grejanje i klimatizaciju.

Pročitajte i:  Održana Sedma eSecurity konferencija 2023

Kuća na klik“ je modularni koncept kombinacije tri pomenuta servisa zasnovan na bežično umreženim komponentama sistema (modulima), namenjen samostalnoj ugradnji bez ikakvih građevinskih radova, poput štemovanja zidova, bušenja rupa i dodavanja novih kablova i uz minimalan rad s naponima i strujama koji su potencijalno opasni.

Bežični alarmni sistem čine četiri uređaja. Prvi je bežična alarmna sirena koja treba direktno da privuče pažnju, glasnim zvukom i svetlosnim signalima, a može se instalirati bilo gde, unutra ili spolja, jer je sertifikovana IP44 nivoom zaštite od klimatskih uticaja. Sirena reaguje na signale koje dobija od senzora: magnetnih kontakata za vrata i prozore koji detektuju da je došlo do otvaranja, ili pasivnih infracrvenih (PIR) senzora pokreta koji detektuju kretanje unutar štićenog prostora. Tu je još i daljinski upravljač kojim se alarmni sistem može bežično aktivirati ili deaktivirati, a sistem omogućuje povezivanje i dodatnih senzora, do 16 senzorskih predajnika.

Veza s svetom

Uz dodatak centralne alarmne stanice Internet Control Station ICS‑2000, koja predstavlja vezu između sistema „Kuća na klik“ i smartfona ili tableta, korisnik može da, dok je u pokretu, dobija push‑alert notifikacije o aktiviranju alarma, kao i da putem aplikacije za telefon proveri trenutni status alarmnog sistema, aktivira ili deaktivira alarm. ICS‑2000 se povezuje s kućnim ruterom putem Ethernet kabla i posredstvom njega ostvaruje vezu sa javnim Internetom. Uređaj može da komunicira sa do 256 električnih uređaja, primajući informacije od senzora i šaljući komande ka klijentskim modulima i električnim adapterima s kojima komunicira bežično na frekvencijama 434 i 868 MHz. Domet ove veze u zatvorenom prostoru iznosi tridesetak metara, ali postoje i moduli za povećanje ako je to neophodno.

Pročitajte i:  Microsoft Defender: Tor pretraživač više nije "malver"
PCPress.rs Image
In­ter­net Con­trol Sta­ti­on je ve­za i­zme­đu sis­te­ma „Ku­ća na klik“ i smar­tfo­na ili ta­bleta

Na raspolaganju su besplatne aplikacije za iOS i Android uređaje koje se mogu preuzeti sa relevantnog Store‑a, tako da svi članovi porodice mogu povezati svoje telefone sa centralnom stanicom za upravljanje s kojom se komunicira putem bezbedne kriptovane konekcije i tako nadgledati svoj dom i upravljati njime. Pored manuelne kontrole, ICS‑2000 nudi i tajmersku opciju za uključivanje i isključivanje uređaja u određeno, unapred zadato vreme, kao i programirane akcije i pametne scenarije za jednostavniju kontrolu.

Katalog modula

Glavna dobra osobina sistema „Kuća na klik“ jeste to što ne zahteva građevinske radove, a ovo se postiže bežičnim modulima koji služe kao senzori ili aktivatori. Modula ima mnogo jer je ICS‑2000 kompatibilan s velikim brojem uređaja, a mi ćemo pomenuti najinteresantnije. AWMR‑300 je minijaturni ugradni bežični prijemnik za svetlo koji se montira u postojeću doznu na zidu, tako da prekidač radi kao i ranije, ali dobija dodatne funkcije – svetlo može da se uključuje i isključuje daljinski, preko Interneta ili automatski u programirano vreme ili pod programiranim uslovima (recimo, kada se detektuje alarm). Ovaj modul namenjen je LED i štedljivim sijalicama snage do 120 W ili halogenim i klasičnim sijalicama snage do 300 W.

PCPress.rs Image
„Ku­ća na klik“ ne za­hte­va gra­đe­vin­ske ra­do­ve – ko­mu­ni­ka­ci­ja je po­ve­re­na be­ži­čnim mo­du­li­ma ko­ji slu­že kao sen­zo­ri ili ak­ti­va­tori

ACM‑1000 je bežični prijemnik za svetlo veće snage, koji može da kontroliše osvetljenje snage do 1000 W. Montira se u plafonsku doznu ili doznu prekidača i poseduje šest memorijskih lokacija, pa njime može da upravlja šest predajnika. AWS‑3500 je još jedan prekidački prijemni modul namenjen ugradnji u postojeće dozne – ovoga puta u doznu klasične šuko‑utičnice na zidu. Služi da uključuje i isključuje bilo koji električni uređaj maksimalne snage do 3500 W koji je u tu utičnicu priključen. Interesantna varijanta za one koji ne umeju ili ne žele da petljaju sa žicama i kablovima jeste AC‑3500. Po funkciji isti kao prethodni, ovaj modul ima formu adaptera koji se priključuje u šuko‑utičnicu, a zatim se u njega uključuje potrošač kojim se upravlja.

Pročitajte i:  Skup ESET U OBLAKU - korak bliže zaštiti od ransomware-a

Pored ICS‑2000, prijemnicima može da se upravlja i lokalnim predajnicima: AYCT‑102 ima formu daljinskog upravljača, dok je AWST‑8802 izrađen u formi klasičnog prekidača za svetlo, koji se nalepi na zid, orman ili kakvu drugu podlogu koju ne želite da bušite. Za video‑nadzor namenjena je megapikselna bežična PTZ dnevno‑noćna kamera. Opremljena je dodatnim PIR senzorom, integrisanom alarmnom sirenom i, naravno, stiže s besplatnom aplikacijom za smart telefon. Alarmni sistem ne reaguje samo na provale već se aktivira i prilikom neželjenih događaja kao što je požar, a davač signala u ovom slučaju je bežični senzor za dim koji se montira na plafon. Senzor šalje alarmni signal kameri koja reaguje aktiviranjem integrisane sirene i slanjem alarma na smartfon korisnika. Isti princip primenjuje se i kod drugih senzora, poput modula sa integrisanom baterijom koji detektuju pokret, kontakt, gas, vodu i sličo. Na raspolaganju je čak i SOS alarm, tipično namenjen starijim osobama, u obliku narukvice s panik tasterom koju korisnik uvek nosi sa sobom.

www.vucomm.rs

www.kucanaklik.rs

Bojan Milosavljević

(Objavljeno u PC#240)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , ,