BIZIT 2022

Intel učestvovao u panel diskusiji na konferenciji Green IT u Kopengahenu

Greenworld_house2Na samitu Ujedinjenih nacija sa temom klimatskih promena, u Kopenhagenu, Udruženje danskih IT kompanija bilo je domaćin debate “Green IT”, gde je sedam vodećih IT kompanija pozvalo na akciju u cilju ublažavanja klimatskih promena.
U toku samita Ujedinjenih nacija u Kopenhagenu, Udruženje danskih IT kompanija organizovalo je panel debatu Green IT u saradnji sa kompanijama Cisco, Dell, Fujitsu, HP, Intel, Konica Minolta i Microsoft kako bi se diskutovalo o ulozi i mogućnostima tehnologije u borbi protiv klimatskih promena. Bilo je reči i o odgovornosti koju je svaka od njih preuzela da bi se minimizovao efekat karbonskog otiska (carbon footprint) koji proizvodi IT industrija.
U toku debate, naglašen je značaj IT industrije u ublažavanju klimatskih promena kroz ponudu novih rešenja različitim industrijskim sektorima, uključujući transport i konstruisanje, gde pametna tehnologija ima stvarni potencijal da umanji emisiju ugljen-dioksida.
Na panelu se raspravljalo o prednostima razvoja pametne tehnologije koja se odnosi na električnu mrežu kako bi se osiguralo da nema nepotrebnog rasipanja energije, kao i o ulozi IT kompanija u iznalaženju efektivnih načina komunikacija na velikim udaljenostima. Pre svega, misli se na razvoj telekomunikacija, tehnologije koja može umanjiti emisiju ugljeničnih jedinjenja kroz smanjenje potrebe za službenim putovanjima.
Panelisti su istakli svoju ulogu u obezbeđenju i razvoju energetski efikasnih IT rešenja. Pored toga, založili su se za to da vlade prepoznaju i nagrade inovacije i istraživanja u IT sektoru kako bi se podstakao razvoj i primena energetski i klimatski bezbednih rešenja koje obezbeđuju IT kompanije.
Kompanije su se obavezale na smanjenje sopstvenog karbonskog otiska kroz brigu o efikasnosti sopstvenih aktivnosti i nastavak rada na obezbeđivanju energetski efikasnih tehnologija za svoje korisnike.
Kompanije koje su učestvovale u panelu usaglasile su se sa sledećim zaključkom:
“Odgovornost ublažavanja klimatskih promena počiva na svakom od nas. Ne treba da čekamo na dogovor na globalnom nivou kako bismo počeli sa pozitivnim promenama u našim organizacijama. U tom duhu, Cisco, Dell, Fujitsu, HP, Intel, Konica Minolta i Microsoft posvećeni su efikasnosti u sopstvenim aktvnostima i razvoju energetski efikasnih proizvoda i usluga namenjenih našim korisnicima. Pored toga, pozivamo sve vlade sveta da primene mere koje će olakšati razvoj i primenu pametnih tehnologija kako bi se osiguralo da efikasnost koju nude IT kompanije može da se realizuje. Moramo početi da radimo odmah.”

Pročitajte i:  Intel gradi fabriku u italijanskom gradu Vigasio

Intel
  
Lorie Wigle, direktorka programa “Eco-Technology” u Intel-u, izjavila je: “Nastavljajući sa poštovanjem Mure-ovog zakona, mi značajno unapređujemo performanse naših procesora, po jedan vat sa svakom novom generacijom. Intel je na putu da ostvari svoj cilj smanjenja karbonskog otiska kroz smanjenje emisija gasova za 30 odsto po jedinici proizvodnje za period od 2004. do 2010. godine.”
“Intel je pokrenuo inicijativu “Intel Open Energy” koja za cilj ima promociju otvorenih standarda koji će omogućiti pametniju isporuku energije. Inicijativa će uključivati integraciju i obnovljivih izvora energije, pametne mreže, pametne zgrade i unaprediti pristup potrošača informacijama o sopstvenoj potrošnji energije. U tom cilju, istraživači Intel-ovih laboratorija iznalaze nove načine i tehnologije detekcije, izračunavanja, komunikacije i skladištenja energije  koje će omogućiti samoodržive, jednostavne za korištenje i bezbedne mikro mreže. Vlade moraju primenjivati politiku koja stimuliše i oslobađa pun potencijal inovacija kako bi se uhvatili u koštac sa izazovima klimatskih promena.”

Izvor: MMD Public Relations

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,