Intervju: Bezbedni svet Ilijane Vavan, generalne direktorke za Evropu u kompaniji Kaspersky Lab

Iz go­di­ne u go­di­nu, cyber na­pa­di su sve učes­ta­li­ji i sve ra­znov­rsni­ji. O to­me šta je bi­lo na­jo­pa­sni­je, šta najčešće, … Continue reading Intervju: Bezbedni svet Ilijane Vavan, generalne direktorke za Evropu u kompaniji Kaspersky Lab