Intervju: GoPro – čuvar dobre priče

U modernom poslovanju svaki podatak može da bude ključan za efikasno odlučivanje. Zato mora da bude na pravom mestu, dostupan … Continue reading Intervju: GoPro – čuvar dobre priče