BIZIT 2022

IT u službi defektologije

Upotreba kompjuterskih tehnologija pri radu s decom sa smetnjama u razvoju predstavlja relativno novu temu. Šta se očekuje od IT defektologa i kako će on spojiti nespojivo?

Kid-tabletOd teme IT defektologije mnogi beže, prvenstveno zbog nedovoljnog poznavanja, ali i zbog činjenice da skoro nije bilo aplikacija za mobilne uređaje koje su na srpskom jeziku i koje su namenjene spontanoj, samostalnoj i istraživačkoj igri. Da bi digitalna inkluzija bila ostvarljiva za decu sa smetnjama u razvoju, neophodno je osnivanje multidisciplinarnih timova, u kojima će učestvovati defektolozi, pedagozi, psiholozi, umetnici, Web dizajneri… Ti timovi treba da se bave osmišljavanjem i izradom sajtova, interaktivnih sadržaja, igricama i edukativnim programima namenjenim deci sa smetnjama u razvoju. Ti programi treba da budu prilagođeni sposobnostima ove dece, koja će na taj način možda po prvi put u životu moći da iskažu svoju samostalnost u radu. To će dovesti do veće zainteresovanosti za učenje, povećanja samopouzdanja, zadovoljstva, a samim tim i razvijanja raznih sposobnosti i veština.

Timski rad

Rad u multidisciplinarnom timu koji će osmišljavati i izrađivati digitalne sadržaje namenjene deci sa smetnjama u razvoju zahteva mnogo vremena i stručnog znanja, kao i tesnu saradnju sa ostalim članovima. Sama izrada jeste kompleksna, ali je umnožavanje i deljenje putem Interneta nezaustavljivo. Jedan od timova u čijem sam radu učestvovala napravio je Android aplikaciju UČKO namenjenu izradi didaktičkog materijala u vidu kvizova.

Pročitajte i:  Discover Luxoft Day okupio više od 800 IT stručnjaka povodom početka rada Luxofta u Srbiji

Aplikacija, proizašla iz saradnje studenata FON‑a i Osnovne škole „Miodrag Matić“, predstavlja produkt dobre volje mladih ljudi da ulože svoje vreme u aplikaciju koja će deci sa smetnjama u razvoju omogućiti savladavanje nastavnog gradiva kroz igru, spontanim učenjem putem pokušaja i pogrešaka. Pri izradi bilo kakvog digitalnog rešenja veoma je bitno da s decom sa smetnjama u razvoju rade defektolozi i psiholozi, a ne profesori IKT i IT tehničari. U skladu s tim, pred svoj tim postavila sam sledeće ciljeve:

  • da aplikacija bude besplatna,
  • da bude na srpskom jeziku,
  • da može da se koristi i na ćiriličnom i na latiničnom pismu,
  • da bude izuzetno jednostavna za korišćenje,
  • da bude interaktivna i lako prilagodljiva potrebama svakog deteta.

UČKO kvizovi

UČKO omogućava nastavnicima da izrade kratke kvizove u skladu s trenutnim gradivom koje učenici savladavaju, što će deci omogućiti da samostalno, spontano uče putem pokušaja i pogrešaka. Aplikacija detetu postavlja pitanje (koje je nastavnik osmislio), a ono izborom sličice daje tačan ili netačan odgovor. Tačan odgovor dovodi do stimulativnog ohrabrenja da se nastavi dalje (audio‑poruka: BRAVOOOOOOO) i aplikacija prelazi na sledeće pitanje. Ukoliko dete pogreši odgovor, dobija adekvatnu audio‑poruku i ponovo mu se postavlja pitanje. Svaki odgovor pored sličice ima i tekstualnu i audio‑poruku.

Pročitajte i:  SecureD 2022: Regionalna IT Security konferencija dolazi u Srbiju

Pravljenje kvizova veoma je lako i obuhvata definisanje lekcije, postavljanje pitanja, pravljenje odgovora. Jedna lekcija, odnosno kviz može da sadrži onoliko pitanja koliko nam je potrebno, dakle najmanje dva.

Tim koji je napravio Android aplikaciju UČKO čine studenti FON‑a Ognjen Ašković, Marko Baračkov i Lazar Blanuša, kao i defektolog Sanja Denić. Aplikacija će uskoro biti dostupna za preuzimanje na Google Store‑u.

Sanja Denić, diplomirani defektolog rehabilitator‑somatoped, od 2009. godine je zaposlena u OŠ „Miodrag Matić“. U svakodnevnom radu s decom sa smetnjama u razvoju primenjuje IKT kako bi ih osposobila za samostalan rad na kompjuteru i samostalno organizovanje slobodnog vremena. Koautor je knjige „Obrazovanjem do digitalne inkluzije dece sa višestrukim smetnjama u razvoju“ i bloger na temu digitalne inkluzije, idejno rešenje i održavanje sajta www.osmiodragmatic.edu.rs. Ovaj tekst realizovali smo u saradnji s British Council‑om

Sanja Denić

(Objavljeno u Časopisu PC#227)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , ,