N Central domination

Javni beležnici od danas „na klik“ izdaju izvode iz lista nepokretnosti

Zahvaljujući Pravosudno-informacionom sistemu (elektronska razmena podataka između pravosudnih i drugih organa) javni beležnici „na klik“ mogu građanima da izdaju izvod iz lista nepokretnosti.

PCPress.rs Image

Građani više ne moraju da odlaze dva puta na šaltere katastra, kako bi najpre podneli zahtev, a potom i podigli izvod, jer će kod javnih beležnika moći da izvade izvod iz lista nepokretnosti.

U saopštenju, Ministarstvo pravde ukazuje da je za sve poslove kod javnih beležnika u kojima je potreban taj izvod njegovo izdavanje besplatno. Izdavanje izvoda se naplaćuje samo u slučajevima kada je građanima potreban za obavljanje poslova van javnobeležničkih kancelarija i naknada je dosta niža od one koja je do sada naplaćivana.

Danas stupila na snagu nova uredba

Ministarstvo pravde pozdravlja početak primene uredbe koja se odnosi na izdavanje izvoda iz lista nepokretnosti, a koja sadrži preporuke ministarstva koje omogućavaju građanima Srbije da taj izvod dobiju u kancelarijama javnih beležnika. Reč je o Uredbi o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz Geodetskog katastarskog informacionog sistema od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija, koja je danas, 6. jula, stupila na snagu.

Tom uredbom je, takođe, definisano i da u javnobeležničkim kancelarijama prilikom prometovanja nepokretnosti građani ne moraju pribavljati izvod iz lista nepokretnosti, jer javni beležnik vrši uvid po službenoj dužnosti u centralnu evidenciju katastra nepokretnosti.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,