Kad vam je tastatura draža od miša

Rad iz komandne linije je retko potreban u Windows okruženju, a kada konzola ipak zatreba, većini korisnika je dovoljna funkcionalnost koju nudi Command Prompt odnosno sistemski CMD.EXE. Za one koje traže nešto više opcija pri radu iz komandne linije, dostupan je solidan izbor konzolnih aplikacija a jedno od dobrih rešenja je besplatan program ConsoleZ.

ConsoleZ

U pitanju je zamena za Command Prompt, koja na prvi pogled podseća na uobičajenu komandnu liniju, s crnom pozadinom i konzolnim ispisom teksta u neproporcionalnom fontu. Izgled okruženja se može prilagoditi korisniku, pa se tako mogu promeniti font, boje, pozadina ili recimo transparentnost prozora. Može se podsetiti proizvoljna inicijalna veličina prozora umesto uobičajenih 25 redova i 80 kolona, a ConsoleZ ima poseban režima rada preko celog ekrana na koji se može brzo prebacivati korišćenjem tastera F11.

ConsoleZ omogućava otvaranje više strana (tabulatora) u okviru glavnog prozora, na sličan način kao što to rade Web browser‑i. Svaka strana se može podeliti po horizontali ili vertikali, što olakšava istovremeni rad sa dva direktorijuma. Pri radu iz komandne linije, veoma je korisna ugrađena opcija za pretraživanje – koliko puta vam je zatrebalo da u dugačkom konzolnom ispisu pronađete neki tekst, a da ne morate da koristite redirekciju u tekstualnu datoteku?

Iako se miš može koristiti za aktiviranje raznih opcija programa, uz konzolni rad nekako prigodno ide i intenzivno korišćenje tastature. Na tom polju ConsoleZ nudi mogućnost podešavanja velikog broja prečica sa tastature, uz korišćenje specijalnih i funkcijskih tastera za aktiviranje raznih opcija. Podrazumevana podešavanja definišu prečice kao što su Ctrl+F1 i Ctrl+F2 za otvaranje novih tabulatora ili recimo Ctrl+1, Ctrl+2 itd. za prebacivanje između strana. Moguće je podesiti nove prečice sa tastature za opcije kao što su proizvoljno obeležavanje teksta, pomeranje prikaza ili izvršavanje eksternih komandi.

ConsoleZ se distribuira kao prenosna aplikacija, pa ne sadrži posebnu proceduru za instalaciju već arhivu sa programom treba raspakovati u željeni program i napraviti prečicu za startovanje. Program se razvija kao projekat otvorenog koda, a nastao je na osnovu nešto starijeg i veoma popularnog programa Console2. Matična strana projekta je github.com/cbucher/console/. ConsoleZ je dostupan u odvojenim arhivama sa 32‑bit i 64‑bit programima, a sa GitHub‑a može da se preuzme i kompletan izvorni kod.

Objavljeno u časopisu PC#233

 

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,