TrendMicro

Konferencija – Advanced Manufacturing as the Faundation for a Successful Society

Dana 02.06.2016. godine, zaključno sa trećim danom rada, završena je Konferencija – Advanced Manufacturing as the Faundation for a Successful Society.

masinski-fakultet-logoLOGO pkbVan svake sumnje, ova konferencija je najznačajniji događaj u više proteklih decenija u oblasti industrije, industrijske proizvodnje i tehničkih nauka, a ako usledi i krucijalni preokret u tim oblastima, onda će ova konferencija verovatno biti ocenjena kao najznačajnija te vrste ikada.

Inostrani i domaći vrhunski i svetski priznati vodeći eksperti i gosti, kao i domaćini pokazali su gde se u tim oblastima u svetu najdalje stiglo, ali i da struka u Srbiji, sve to, zna, razume, želi i spremna očekuje.

Izlaganja i otvorene diskusije o mnogim relevantnim oblastima mogli bi se prikazati sa izlaganim detaljima u ne previše tankoj knjizi.

Skup je između ostalog pokazao kakav kvalietet Srbija u sebi ima i kako je u svetu, u dijaspori, visoko cenjen, a kod kuće neinteresantan i zaboravljen, sem za uske krugove iz istovetne branše.

Interesantno je uočiti napore i planove drugih, npr. Nemačke koja želi da u narednom periodu sa povećanjem proizvodnje od 16% na 20% “total value added” dostigne neke najuspešnije svetske trendove.

“Bela knjiga” o četvrtoj Industrijskoj revoluciji i spremnosti odgovora na to srpske nauke i tehnike kroz (re)Industrijalizaciju Srbije, biće predočena javnosti kao rezime ove Konferencije, sa službenim nazivom projekta “Industrija 4.0.0”, kao pandan sintagmi nemačkog istovetnog koncepta, “Industrie 4.0” i Američkog, “Syber Phisical Manufacturing”.

Naglasak bi u svakom slučaju trebalo da bude na presudnom uticaju ulaska Srbije u četvrtu industrijsku revoluciju, za realizaciju povećanja GDP-a i zapošljavnju u socijalnoj sferi.

Najupečatljiviji utisci sa konferencije, kroz ideje, izlagana iskustva iz prakse i poruke su zajedničke minimalne predpostavke za napredak i razvoj industriski naprednih zemalja, kao garanta nastavka održivog privrednog rasta, brige  o životnoj sredini, energetskoj efikasnosti i unapređenja i boljitka u socijalnoj sferi.

Najvažnije od tih predpostavki su:

 • Sistemski i organizacioni uticaj države u oblastima multidisciplinarne saradnje i modalitetima podsticaja svih sa svima, na svim nivoima,
 • Kao državni Projekat formirati i definisati funkcionisanje Nacionalne institucije za okupljanje naučnih institucija i proizvođača,
 • Državni podsticaji u forsiranju istarživanja i proizvodnih modaliteta u tehnološkim parkovima,
 • Državni podsticaj u istraživanju u oblastima održavanja sa prelaskom na eOdržavanje ili, Održavanje 4.0,
 • Državni podsticaj razvoju i opremanju ustanova koje se bave metrologijom, kao jednom od preduslova uspešne međunarodne, kao i domaće konkurentnosti,
 • Državni podsticaj u opštoj kontroli kvaliteta proizvedenih i upotrebljenih materijala, uz upotrebu najsavremenijih tehnologija,
 • Državni podsticaj u razvoj robotike u više oblasti, među kojima su tehnološka, proizvodna, socijalna i td,
 • Državni podsticaj istraživanju i razvoju kao preduslovu povećanja ekonomske snage države i Nacije,
 • Državni podsticaj u formiranju institucija za verifikacije ekspertiza u svima disciplinama i odgovarajućih ekspertskih kvalifikacija,
 • Analizirati mogućnost i najmanjih mogućih unapređenja svakog proizvoda, gde god je to moguće,
 • Podsticati metode istraživanja o modalitetima, isplativosti i automatskoj seriskoj proizvodnji unikata,
 • Stalno pratiti sektorske analize svetskih ekspertskih kuća, npr. Gartner,
 • Raditi na unapređenju razvoja i upotrebe 3D štampe,
 • Razvijati produkciju živog tkiva tehnologijom 3D štampe, sa mogućnošću održavanja u životu,
 • Neophodnost državnog podsticaja za formiranje obrazovnih nukleusa sa multidisciplinarnom edukacijom,
 • Inicijativa naučnih ustanova u pogledu stvaranja i proizvodnje raznorodnih senzora, sa sve većiom sposobnosti uzorkovanja, brzinom komunikacijie, bežičnim konekcijama, automatskim funkcionisanjem, radom u kretanju i elementima robotike,
 • Redovno prilagođavati naučne, industriske, pravno uređene, nacionalne i internacionalne oblasti metrologije sa najnaprednijim EU normama,
 • Oblast merenja unaprediti u pogledu multidisciplinarne komunikativnosti, interaktivnosti, inteligentnog procesiranja, brzine i fleksibislnosti, kao i sa najnaprednijim 3D laserskim mernim sistemima,
 • Definisati Nacionalni program za davanje značaja upotrebi Interneta, Big i Open Data smeštaja,  obrade i dostupnosti, podataka,
 • Unaprediti imperativnu upotrebu standarda i pravilnika, u potpunosti usklađenim sa tekućim dokumentima u EU,
 • Definisati više stotina radnih mesta, prilagođenih novim tehnologijama i procesima i odgovarajuće prilagoditi sve nivoe obrazovnog sistema,
 • Donošenje odluke o izradi i roku izrade svih dokumenata, koja se onose na prthodno.

Sa druge strane domaćini, Predsednik Privredne Komore Beograda Milivoje Miletić, Dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Prof. dr Radivoje Mitrović i Prof. dr Vidosav D. Majstorović, pokazali su da je Srbija u potpunosti spremna za ulazak u četvrtu industrijsku revoluciju u svim oblastima i po pitanju znanja i po pitanju kadrova i po pitanju iskustva.

Poseban utisak i stara novost je infiltracija i na velika i na mala vrata IT-a, u svaki delić nekog procesa pripreme procesa, jednom rečju u sve segmente i delove.

I jedna vest koja je imala dve dobre i jednu lošu stranu.

U periodu 31. 05 do 03. 06. 2016. godine održana je, takođe na Mašinskom fakultetu, izvanredna 13. INTERNATIONAL CONVENTION ON QUALITY UASQ – 2016 sa temama naprednog i inteligentnog upravljanja kvalietetom.

Jedna dobra vest je odvijanje tog samog ekspertskog događaja, druga je da su se prema  interesovanju i prema satnici izborno birale sesije jednog ili drugog skupa, a loša vest je da su skupovi bili u isto vreme, a toliko značajnih tema je bilo i u isto vreme na oba skupa.

No, sve u svemu, organizatori su u svakom pogledu pokazali parvo lice Srbije i njene, kako stvari stoje, nepresušne potencijale.

Aleksandar Vukalović

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: