Zebra

Kopiranje i ubacivanje teksta

Kada koristite Windows mogućnosti za kopiranje (kombinacija tastera Ctrl+C) i ubacivanje teksta (Ctrl‑V), često se srećete s problemom da iskopirani sadržaj donese „svoje“ formatiranje i neželjene elemente prekopirane iz izvornog sadržaja. Recimo, ukoliko u Web browser‑u označite deo strane i prekopirate ga u Microsoft Word, to će takođe uključiti izbor fontova i stilova sa izvorne stranice. Potencijalno rešenje je manje poznata kombinacija tastera Ctrl+Shift+V, ali ona funkcioniše samo u nekim programima. Zaobilazno rešenje je kopiranje svega u tekstualni editor (recimo Notepad), a zatim ponovno obeležavanje i kopiranje čistog teksta. Umesto toga može poslužiti PureText, mali i koristan softverski alat koji uklanja dodatno formatiranje iz kopiranog teksta. Tako će biti izbačena sva dodatna formatiranja kao što su promena fonta, poravnanje pasusa, razmak između teksta, formatiranje lista za nabrajanje i tabele, ubačeni dodatni grafički elementi itd. Podrazumevana kombinacija tastera za ubacivanje teksta kroz PureText je Windows+V, ali se može promeniti na bilo koju drugu kombinaciju standardnih tastera uz Alt, Ctrl, Shift i Windows tastere.

PureTextPureText je besplatan program i može se preuzeti sa matične strane autora na adresi www.stevemiller.net/puretext/ Postoji 32‑bitna i 64‑bitna verzija, koje možete da koristite u svim varijantama Windows okruženja, počevši od Windows 95 pa do Windows 10. Ne postoji procedura za instalaciju već je potrebno raspakovati preuzetu ZIP arhivu i startovati program. PureText ima minimalne sistemske zahteva, a dužina izvršnog programa je svega oko 50 KB.

(Objavljeno u časopisu PC#232)

Facebook komentari:
SBB