Laptop leto 2022

Korišćenje dijaloga polja u Word-u

Polja u Word‑u omogućavaju promenu zadatih vrednosti koje mogu da variraju u različitim situacijama i pozicijama. Najčešći primeri polja obuhvataju brojeve strana, datume, imena fajlova, kao i sume po kolonama tabela. I komplikovanije strukture, kao što su sadržaji tekstova ili indeksi napravljeni su kao kolekcije pojedinačnih polja koja prikupljaju informacije širom vašeg dokumenta.

PCPress.rs ImageSvako polje čuva se u dokumentu kao kod, što je neka vrsta formule koja govori programu Word šta da prikaže. Uobičajeno je da je ono što vidite, u stvari, rezultat koji Word kreira nakon evaluacije koda polja. Neke vrste polja evaluiraju se automatski, ali većina polja mora da se eksplicitno osvežava. Više vrsta polja ne prikazuju nikakve vidljive rezultate, ali oni pribavljaju podatke za druga polja.

Polja se umeću u dokument na razne načine. Neke Word Ribbon ili Quick Access Toolbar komande, kao što su Page Number ili stavke galerije u Table Of Contents, kreiraju polja na tekućoj poziciji kursora. Druge metode koje upravljaju mnogim drugim vrstama polja koriste Field dijalog. Hajde da umetnemo polje korišćenjem dijaloga. Na Ribbon Insert tab‑u u Text grupi kliknite na Quick Parts, a nakon toga na Field. Ako znate ime polja koje želite da umetnete, u Field dijalogu kliknite na Field Names listu. Da biste prikazali u listi samo polja koja su pridružena specifičnom tipu informacija, prvo odaberite stavku u Categories padajućoj listi.

Neke vrste polja, kada ih odaberemo u Field Names listi, prikazuju dodatne okvire teksta pod Field Properties zaglavljem. Unesite ili odaberite osobine koje želite da dodelite tekućem polju. Neke vrste polja prikazuju i stavke pod Field Options zaglavljem. Unesite ili odaberite opcije koje želite da koristite za tekuće polje. Podrazumevano je da bude uključeno polje Preserve Formatting During Updates za većinu polja. Ovako se postavlja i MergeFormat prekidač u kod polja, tako da bilo koje direktno formatiranje primenjeno nad poljem biva sačuvano i nakon što je polje osveženo. U suprotnom obrišite ovaj prekidač. Ako želite da vidite ili editujete kod polja koje će biti generisano u dijalogu, kliknite na Field Codes. Na kraju potvrdite sa OK.

Da biste promenili polje, npr. format datuma, kliknite desnim tasterom nad rezultatom polja i nakon toga u kontekstnom meniju koji se pojavi kliknite na Edit Field. Otvoriće se dijalog polja s tekućim podacima. Snalaženje olakšava Help ikona koja se nalazi u naslovnoj traci Field dijaloga. Tu ćete pronaći opise šta polje radi, kao i detalje o raspoloživim osobinama i opcijama polja. Pomoć dobijate i uobičajenim F1 tasterom kojim otvarate kontekstno poglavlje Field Codes u kom možete da odaberete ime polja i pročitate uputstvo koje se odnosi na konkretne stavke.

Umetanje polja preko tastature

Kodovi nekih najčešće korišćenih polja vrlo su kratki i laki za pamćenje, čime je olakšano njihovo brzo zadavanje preko tastature. Time je Microsoft ostavio otvorena vrata iskusnijim korisnicima da izbegnu često dosadno i komplikovano kretanje kroz ribbon i njegove višestepene dijaloge. U često korišćena polja spadaju i Page, Date, CreateDate i DocProperty polja. Kod polja sastoji se od ključne reči, tj. imena polja i zavisno od prirode polja, opcionih podataka, kao što su formula ili ime fajla. Kod polja može da sadrži i opcione prekidače – skraćenice koje objašnjavaju kako da se modifikuje rezultat polja. Na primer, formatiranje brojeva i datuma ili promena upotrebe velikih slova teksta. Čitav kod polja mora da se zaokruži parom velikih, tzv. vitičastih zagrada { }.

Da biste dodali polje, kliknite na mesto gde bi trebalo da se nalazi rezultat polja i pritisnite Ctrl‑F9 da biste umetnuli par vitičastih zagrada koje ograničavaju kod polja. Unesite kod polja unutar vitičastih zagrada, uključujući i bilo koji tekst i prekidače koji su potrebni da bi se dobio novi transformisan rezultat. Na kraju sledi desni klik na kod polja i pronalaženje Update Field stavke da bi se polje evaluiralo i prikazao rezultat. Alternativno i ovde možemo da iskoristimo tastersku prečicu za superbrzu akciju: F9 će nam i u budućem korišćenju biti veoma koristan jer štedi mnoštvo klikova mišem.

Napominjemo da morate da koristite Ctrl+F9 tastersku prečicu za umetanje vitičastih zagrada, jer bez ove kombinacije dobijate samo obične tekstualne znakove koje Microsoft Word ne prepoznaje kao službene oznake, te one ne formiraju novo polje. Ako vam je tako zgodnije, možete i prvo da unesete komandni deo polja, nakon toga da ga selektujete i tek tada pritisnete Ctrl+F9 da biste ograničili kod vitičastim zagradama.

Uređuje Ladislav Struharik

(Objavljeno u PC#240)

Facebook komentari:
ERP 2022

Tagovi: , , , , , ,