Top50 2020 - Proglašenje pobednika

LS Data – magacin pod konac

Kompanija LS Data pune 22 godine povećava produktivnost svojih korisnika, pomaže im da umanje greške u radu i eliminišu papir iz kancelarijskog okruženja. Magacinsko poslovanje je važna komponenta uspešnog rada, pa LS Data nudi dva interesantna rešenja…

LS-DataKao rešenje za automatizaciju magacinskog poslovanja koje pokriva osnovne procese rada, kao što su ulaz i izlaz robe i popis, LS Data nudi sopstveno rešenje interesantnog naziva – Pelikan. U sadejstvu sa mobilnim računarima Psion, ovaj softverski paket omogućava prijem i izdavanje robe obležene bar‑kodovima, njenu kontrolu tokom utovara, a sve to u konstantnoj vezi sa integisanim poslovnim rešenjem. Pelikan omogućava brz i precizan popis magacina, jednostavnu proveru cena, šifara i naziva artikla na robi i u bazi podataka, a po potrebi štampa i bar‑kod etikete i deklaracije na industrijskim štampačima. Ovaj sistem za automatizaciju magacinskog poslovanja zasnovan je na ručnim računarima sa integrisanim skenerima bar kodova i bežičnoj mreži, a eliminiše papir i automatizuje tok informacija do poslovnog sistema u koji se integiše.

Pelikan ili Skladko

Drugi, sveobuhvatniji sistem za upravljanje skladištima koje LS Data nudi svojim korisnicima je Skladko SVS slovenačke kompanije Espro. Ovo rešenje predstavlja paket programskih proizvoda koji je namenjen povećanju efektivnosti radnih procesa, a obezbeđuje korisniku upravljanje velikim količinama robe i porudžbina, brzo i efektivno iskorišćavanje prostora, vremena i opreme. Inovativno izveden prijem i razmena podataka obezbeđuju pregledan pristup i tačnost svih informacija potrebnih za vođenje skladišta, skladišnih procesa i protoka robe kako u proizvodnim tako i u distributivnim preduzećima.

Skladko zadatke koje postavlja poslovni sistem izvršava pomoću mobilnih terminala, bez upotrebe papira i sa istovremenim prenosom podataka nazad, direktno u poslovni sistem. Upotreba radio‑frekventne (RF) mobilne opreme, bar‑kod oznaka, standardizovanog etiketiranja i računarska razmena podataka omogućavaju tačno i brzo vođenje skladišta. Kao osnovno sredstvo za komunikaciju Skladko koristi RF terminale i barkod tehnologiju uz pomoć koje može da prati podatke o količini, masi, volumenu, rokovima i datumima. Ovaj sistem takođe omogućava upravljanje robom više vlasnika u jednom skladištu ali i robom koja je smeštena u više logičkih skladišta.

Skladko se povezuje na više B2B sistema pomoću prilagodivog modula, dok korisnici mogu imati direktan pristup putem Interneta i na taj način upravljati softverom. Skladko podržava i koncept karantina pri kome omogućava neposredno skladištenje robe iz proizvodnje, na odgovarajuće lokacije u skladištu, neposredno posle uzimanja uzoraka sa blokadom izdavanja i označavanjem istih. Posle pregleda uzoraka i oslobađanja robe (cele pošiljke, po paletama ili pojedinačne palete) koju ta funkcija sistema omogućava, izdaje se samo oslobođena roba. Skladko između ostalog nudi korisnicima i obračun usluga, funkciju koja omogućava u uređenim skladištima transparentnost skladišnih usluga. Za svaku stranku koja iznajmi skladište, moguće je pripremiti obračun usluga na osnovu različitih kriterijuma.

Nije izostavljena ni komunikacija između sistema za vođenje skladišta i programa za carinsko evidentiranje. Zalihe se mogu voditi po bruto ili neto masi, zapremini ili utovarnim jedinicama, a istovremeno program omogućava carinskom organu i pregled evidencije lokacijskog stanja i prometa. Skladko SVS je efikasan alat za praćenje proizvodnje i optimalno vođenje skladišnih, distributivnih i transportnih procesa, a čini ga funkcionalan paket organizacijskih rešenja, programske i hardverske opreme koja utiče na prilagodljivost zahtevima kupaca, brzinu i preciznost logističkih procesa.

Izaberite hardver

Pored interesantnih softverskih rešenja kompanija LS Data u svojoj ponudi ima i niz hardverskih dodataka, ručnih računara, koji izvanredno nadopunjuju funkcije gore pomenutih sistema. Kao idealno rešenje za korisnike kojima je potrebna samo osnovna funkcionalnost nameće se ručni računar Motorola MC3190. Cenovno pristupačan ali i dalje robustan, računar serije MC3100 koncipiran je oko Microsoft‑ovog operativnog sistema Microsoft Windows Mobile 6.x koji prati i solidan hardver. Ekran u boji i baterija kapaciteta 4800 mAh upotpunjuju utisak.

Još popularniji model je Motorola MC9190‑G koji nudi kvalitetniji ekran i veći memorijski kapacitet, ali sa nešto kraćom autonomijom u radu. Povezivanje je omogućeno i bežično putem Bluetooth‑a i 802.11 a/b/g adaptera. Kada je prioritet robusnost i izdržljivost u radu, fokus preuzima Psion Omnii XT15. Kao RF terminal namenjen je pretežno beskompromisnoj magacinskoj službi, on nudi nenadmašnu fleksibilnost i modularnost sa preko 15.000 različitih konfiguracija. Omnii XT15 je sertifikovan za rad na temperaturama od ‑20° do 50° C i može da prebrodi pad sa visine od 2 metra. Isti uređaj je dostupan i u F varijanti koja je namenjena radu u uslovima ekstremno niskih temperatura, dakle hladnjačama i sertifikovana je za rad i na ‑30° C. U ovako ekstremnim uslovima prva strada baterija, a Omnii XT15f može se pohvaliti Arctic akumulatorom kapaciteta odličnih 5300 mAh. Sitara procesor radnog takta 800 MHz, 512 MB radne i 1024 MB skladišne memorije karakteriše oba uređaja, a softversku platformu zaokružuje Microsoft Windows CE 6.0 operativni sistem.

LS Data nije zaboravila ni najpopularnija vozila u magacinima – viljuškare. Namenila im je Psion VH10 terminal, naslednika serija 8525 i 8530. Ugrađen je ekran nešto većih dimenzija i rezolucije 800×480 tačaka koji je osetljiv na dodir. Puna alfanumerička QWERTY tastatura takođe je prisutna, a povezivanje se obavlja putem bežičnih mreža i to Bluetooth i WiFi standarda 802.11 a/b/g/n. Uređaj se napaja direktno iz vozila pa nije ograničen trajanjem baterije – ukratko, LS Data je odlično zaokružila ponudu.

www.lsdata.rs

Novak Jovanović

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: