Mastercard proširuje napore Priceless Planet koalicije s ciljem obnove šuma

Mastercard proširuje aktivnosti pošumljavanja u okviru Priceless Planet kolacije sa 15 novih projekata obnove, od ukupno 18 na globalnom nivou. Ovi projekti će pomoći da se ubrza napredak ka cilju Koalicije da obnovi 100 miliona stabala. Želja korisnika Mastercard kartica da podrže inicijative koje pokreću pozitivne promene za okolinu raste širom sveta; prema Mastercard Economics Institutu, donacije dobrotvornim organizacijama usmerenim na pomoć okolini porasle su za 48, 4% na globalnom nivou u 2022. u poređenju sa nivoima pre pandemije 2019. godine, sveukupno nadmašujući rast donacija drugim organizacijama.

PCPress.rs Image

Portfolio projekata Priceless Planet kolalicije uključuje raznoliku geografsku zastupljenost na sledećim lokacijama: Azijsko-pacifički region (Australija, Kambodža, Kina, Indija, Filipini); Latinska Amerika (Brazil, Kolumbija, Gvatemala); Evropa (Francuska, Portugal, Španija, Škotska); Bliski istok i Afrika (Madagaskar, Demokratska Republika Kongo, Kenija, Malavi, Ujedinjeni Arapski Emirati); i Severnoj Americi (Meksiko, Sjedinjene Države). Obnova u Meksiku, na Madagaskaru i Atlantskim šumama u Brazilu predstavljaju višegodišnje vodeće projekte koji imaju veće kapacitete za narednu obnovu šumskog fonda.

Pošumljavanje je široko priznato kao jedan od najefikasnijih i najisplativijih načina za pozitivno suzbijanje klimatskih promjena. Ipak, Priceless Planet Koalicija nije fokusirana samo na sadnju drveća, već i na obnavljanje šuma na mestima s najvećim potrebama i najvećim potencijalom za pozitivnim uticajem na klimatske ciljeve, kao i ciljeve održanja biodiverziteta. Vođena svojim partnerima za restauraciju, Conservation International i World Resources Institut, Koalicija koristi najbolju naučnu praksu za identifikaciju novih projektnih lokacija, odabir odgovarajućih vrsta drveća i osiguranje dugoročnog dobrog stanja šuma kroz kontinuirano nadgledanje, istovremeno omogućavajući kvalitetnije ekonomske prilike za lokalne zajednice.

“Priceless Planet Koalicija fokusirana je na rešavanje hitne globalne klimatske krize obnavljanjem odgovarajućih stabala na pravim mestima,” rekao je Jorn Lambert, glavni direktor za Digitalno poslovanje u kompaniji Mastercard. “Saradnjom s našom globalnom mrežom koalicionih partnera, u mogućnosti smo dodatno proširiti naše aktivnosti na obnovi šuma i kreirati kolektivni pokret za planetu.”

Jedinstvo u klimatskoj akciji

Priceless Planet Koalicija ujedinjuje kompanije, zajednice i potrošače u klimatskim akcijama i sada uključuje više od 100 partnera na globalnom nivou, uključujući trgovce koji su orijentisani na održivost, fintech kompanije i internacionalne banke. Svaki partner pomaže u finansiranju obnove šuma kroz angažman potrošača i donatorske kampanje koje ohrabruju ljude da preduzmu akciju za smanjenje klimatskih promena ili daju direktan doprinos putem platforme za donacije.

„Sve je više priznanja da je ulaganje u očuvanje i obnovu prirodnog sveta oko nas ključno i za borbu protiv klimatskih promena“, kaže Bo Lidegaard, istoričar, diplomata, bivši pregovarač o klimatskim promenama i savetnik Koalicije. “Priceless Planet Koalicija je osmišljena na način da maksimizira uticaj na samu planetu, kroz čvrsto utemeljenje u najboljoj naučnoj praksi i sa kvalitetnim procesim planiranja i praćenja.”

Ključni momentum za ekološke ciljeve

Potreba za podrškom potrošača kada su u pitanju ekološkie inicijative konstantno raste širom sveta. Nedavni uvidi od strane Mastercard Ekonomskog Instituta koji analizira makroekonomske trendove iz ugla  potrošača, pokazuju da su donacije dobrotvornim organizacijama usmerenim na životnu sredinu porasle poslednjih godina. Evropa prednjači u ovom trendu sa porastom donacija u Velikoj Britaniji (287%), Nemačkoj (101%), Belgiji (97%), Irskoj (86%) i Italiji (40%) u prvom kvartalu 2022. u odnosu na period pre pandemije (2019.god). Slično je i u zemljama poput Izraela (121%), Kanade (56%) i Australije (21%) koje su takođe doživele značajan rast ove vrste donacija tokom navedenog vremenskog razdoblja.

Izgradnja održive digitalne ekonomije

Kroz inovacije i partnerstava zasnovanim na poverenju, Mastercard je posvećen izgradnji inkluzivnijeg i održivijeg sveta i digitalne ekonomije koja radi za svakoga od nas, bilo gde na svetu.  Kompanija je ubrzala svoj nulti vremenski okvirdo 2040. i nedavno je proširila svoj model kompenzacije za sve zaposlene, povezujući ga sa prioritima u tri oblasti: životnoj sredini, društvenim zajednicama i sistemima upravljanja (Environmental, Social and Governance – ESG). Kroz svoj Globalni Laboratorijum Održivosti i Inovacija, Mastercard takođe razvija niz proizvoda i rešenja kako bi omogućio održivije komercijalne aktivnosti i veći izbor potrošača.

Lokalni partneri

Kada su lokalna tržišta u pitanju, među imenima više od 100 globalnih partnera pozicionirale su se i dvije banke članice Priceless Planet Koalicije; OTP banka u Srbiji i UniCredit Bank Banja Luka u Bosni i Hercegovini.

Da biste saznali više o Priceless Planet, posetite PricelessPlanet.org.

Facebook komentari: