MATRIX za bolje poslovanje

Užička kompanija Infosys u sklopu sveobuhvatnog poslovnog informacionog sistema korisnicima nudi i modul za poslovnu inteligenciju.

MATRIX forma prikaza izveštaja i analiza
MATRIX forma prikaza izveštaja i analiza

Kompanija Infosys, osnovana 1991. godine u Užicu, našem tržištu poslovnih softverskih rešenja poznata je po istoimenom programskom paketu, koji se zahvaljujući velikom broju različitih modula lako prilagođava potrebama kompanija i organizacija različitih delatnosti i veličina. Moduli se lako dodaju postojećem okruženju, tako da korisnici bez teškoća savladavaju nove opcije koje imaju na raspolaganju pri svakom proširivanju svog poslovnog informacionog sistema. Modul za poslovnu inteligenciju (business intelligence) nazvan je MATRIX, a korisnicima je dostupan od 2013. godine.

Modul MATRIX namenjen je za pružanje podrške pri donošenju odluka, radi ostvarivanja taktičkih i strateških poslovnih ciljeva, a na osnovu sveobuhvatne analize podataka iz poslovnog informacionog sistema.

Šta je MATRIX?

Primenom MATRIX rešenja za poslovnu inteligenciju, korisnici na raspolaganje dobijaju napredno izveštavanje i analize poslovanja zasnovane na postojećim podacima iz baze podataka. Za formiranje izveštaja i analiza MATRIX koristi podatke iz posebno organizovane analitičke Data Warehouse (DW) baze koja se kreira na zahtev korisnika, a na osnovu podataka iz glavne baze podataka.

S obzirom na to da je MATRIX projektovan po savremenoj Data Warehouse i Business Intelligence teoriji, on predstavlja razvojni sistem u tim oblastima. To znači da je nadogradiv i proširiv u skladu s potrebama korisnika. MATRIX rešenjem za poslovnu inteligenciju obuhvaćeni su osnovni poslovni procesi, odnosno nabavka, prodaja, zalihe, kupci, dobavljači i finansije, a moguće je razviti i posebne module na zahtev korisnika.

Najveća snaga ovog rešenja leži u više od 300 različitih izveštaja i analiza koji dolaze s njim. Pored toga, u slučaju da korisniku ipak treba neka specifična analiza ili prilagođeni izveštaj, Infosys ih može kreirati, a jedino ograničenje predstavlja sadržina Data Warehouse‑a.

Tipovi analiza

Osnovni tip analize jeste analiza događaja. Ona predstavlja širok koncept kreiranja izveštaja zasnovan na aditivnim funkcijama i ostalim kalkulativnim varijablama, kao i na slobodnom ukrštanju i grupisanju po atributima. Postoji mogućnost da se dovedu u odnos svi dostupni atributi poslovnog procesa po kojima se izračunavaju željene vrednosti (sumiranje, maksimum, minimum, prosek, broj, ali i mnoštvo složenih statističkih funkcija, definisanje kalkulativnih varijabli putem matematičkih formula). Tako su, na primer, moguće sve kombinacije atributa za praćenja prodaje, dugovanja i slično.

Izuzetno je korisna i analiza tipa „nije se dogodilo“ koja je koncipirana na razlici skupova A i B, gde skup A predstavlja skup svih mogućnosti (kartezijanov proizvod atributa), a skup B predstavlja skup članova događaja, to jest onoga što se dogodilo. Razlika skupova A i B predstavlja ono što se nije dogodilo. Na primer, koji kupci nisu kupovali neki od 10 najprodavanijih artikala.

Ugrađene su i pivot‑analize koncipirane na unapred izabranim dimenzijama, atributima i varijablama koje su od interesa i koje se nalaze istovremeno na radnom ekranu pivot‑analizatora. Korisnik interaktivno povlači atribute i varijable na zone za redove, kolone i ćelije, te samostalno od toga kreira izveštaje i analize po želji u domenu pivot‑mogućnosti. Tako kreirane izveštaje korisnik može sačuvati kao privatne, za kasniju ponovnu upotrebu. Omogućeno je i da se kreira unapred definisana pivot‑tabela s bogatim skupom atributa i numeričkih varijabli za izvoz i kasniju analizu u programskom paketu Excel.

Trend analize omogućavaju praćenje varijabli kroz vreme, najčešće u vidu grafika gde se pored trend pokazatelja često prikazuju i vrednosti. Definisani su trend pokazatelji pokretni prosek i linearni trend. Pokretni prosek pokazuje lokalni trend promene posmatrane varijable kroz vreme ublažavajući ih preko pokretnog proseka tri vrednosti (tri tačke u vremenskoj okolini jednog elementa varijable). Linearni trend pokazuje globalni trend varijable predstavljen pravom linijom za ceo period posmatranja, odnosno predstavlja globalno pravilinijsko kretanje varijable u vremenu.

Korisnicima su dostupne i analize koje prikazuju rang ili procentualno učešće neke varijable u okviru zadatih atributa, na nivou međuzbira i ukupnog zbira. Između ostalog, koristi se za Top 5‑10‑15‑20 analize, a primenjene su i na mnoge druge izveštaje i analize. Veoma su korisne i analize ekstremnih vrednosti zasnovane na statističkoj funkciji z‑score. Ona predstavlja normalizovano odstupanje svakog člana niza varijable od srednje vrednosti tog niza. Omogućeno je da se ta odstupanja prikažu apsolutnim numeričkim vrednostima z‑score, kao i grafički.

Pored navedenih, dostupno je i nekoliko specijalnih analiza, kao što su RFM (profitabilnost kupaca, referenata, artikala…), GMROI profitabilnost artikala, ABC‑HYZ analize zaliha… Treba istaći da na globalnom nivou ne postoji jedinstven stav o metodologiji za ove analize, tako da rešenja ugrađena u MATRIX pružaju nekoliko najčešćih modaliteta. Dostupne su još i cross‑proces analize koje povezuju više poslovnih procesa po usklađenim atributima ili dimenzijama, a koje daju veoma velike mogućnosti ukrštanja nabavke, prodaje, naplate, zaliha… na istom izveštaju.

Pristup podacima, analizama i izveštajima

Okruženje MATRIX Portal predstavlja specijalizovani interfejs koji korisniku služi za odabir izveštaja i analiza. U cilju jednostavnijeg odabira, svi izveštaji i analize prethodno su klasifikovani u grupe po više kriterijuma: poslovni procesi (nabavka, prodaja, zalihe, kupci, dobavljači, finansije…), kategorije (osnovni, nije se dogodilo, trend, ekstremi…) i grupe (kupci, artikli, referenti prodaje…).

Svakoj grupi mogu se dodeliti različiti atributi, vezani za to kome su izveštaji namenjeni. Strateški su uglavnom namenjeni vlasnicima, direktorima i menadžmentu, taktički su namenjeni menadžmentu i ostalim rukovodiocima, šefovima, dok su operativni namenjeni operaterima, rukovodiocima operative, šefovima… Pored toga, postoje službeni izveštaji koje Infosys unapred kreira i deo su MATRIX rešenja, privatni koji se posebno kreiraju na zahtev korisnika i favoriti – lista često korišćenih izveštaja.

Nema sumnje da je BI rešenje neophodno za uspešno i proaktivno vođenje kompanija, a Infosys tome doprinosi ne samo kroz ponudu svog MATRIX rešenja za poslovnu inteligenciju već i kroz dodatne usluge kao što su razvoj i implementacija Data Warehouse rešenja prilagođenog korisniku, priprema specifičnih izveštaja i analiza, edukacija i konsalting iz BI i BA (Business Analytics) oblasti.

Data Warehouse baza podataka

Predstavlja analitičku bazu podataka koja se generiše na osnovu podataka u Infosys poslovnom sistemu, na način koji je pogodan za napredno izveštavanje i analize. Glavni strukturni element jeste star šema koja obuhvata dimenzije, atribute i numeričke varijable, i glavni je činilac svakog poslovnog procesa. Jedan poslovni proces ima najmanje jednu star šemu. Dimenzije su skupovi srodnih atributa, to jest podataka koji opisuju numeričke varijable (promenu, merenje, stanje…). Na primer, dimenzija može biti datum (dan, sedmica, mesec, kvartal…), artikal (tip, grupa, vrsta, dobavljač…) ili kupac (naziv, mesto, referent prodaje…). Varijable predstavljaju numeričku vrednost stavke, promene, merenja, stanja, kalkulativnih veličina itd. Na primer, nabavna vrednost, prodajna vrednost, cena, razlika u ceni…

Marko Herman

Infosys, www.infosys.rs

Facebook komentari:

Tagovi: ,

3 thoughts on “MATRIX za bolje poslovanje

 • 14. December 2015. at 10:48
  Permalink

  Imam odlično iskustvo sa ovim programom, moje preporuke!

 • 14. December 2015. at 10:15
  Permalink

  Infosys je namenjen za male firme poput knjigovodstvenih agencija, nikako za firme preko 3-4 računara u mreži.
  Očajno sporo radi, baza je stara, zaposleni vrlo neljubazni.

 • 9. December 2015. at 16:33
  Permalink

  Reklamiraju BI, a baza nakojoj radi dotični program je iz 90tih godina, nesposoban da radi sa mnoštvom konekcija.
  Uspešna kompanija, ali nikako nije za firme sa više od 5 korisnika Infosys programa.
  “zadovoljni” korisnik

Comments are closed.