ePlaneta

Microsoft Band

Krajem oktobra i Microsoft se uključio na tržište malih pametnih uređaja. Iako su neki očekivali još jedan pametni sat, dobili smo fitnes narukvicu sa dodatnim funkcijama.

Pavle Peković

Na kra­ju se­si­je do­bi­ja­mo i­zve­štaj o tra­ja­nju, du­ži­ni sta­ze, ot­ku­ca­ji­ma srca, po­tro­še­nim ka­lo­ri­ja­ma, kao i pre­po­ru­če­nom vre­me­nu opo­rav­ka do sle­de­ćeg trčanja
Na kra­ju se­si­je do­bi­ja­mo i­zve­štaj o tra­ja­nju, du­ži­ni sta­ze, ot­ku­ca­ji­ma srca, po­tro­še­nim ka­lo­ri­ja­ma, kao i pre­po­ru­če­nom vre­me­nu opo­rav­ka do sle­de­ćeg trčanja

Govori se kako su mali pametni uređaji, ali pre svega pametni satovi i narukvice „sledeća velika stvar“, ali i dalje nema jasne slike koje to funkcije ovi uređaji treba da imaju – tako vidimo različite pristupe uređajima koje nosimo na ruci. Možda baš u različitim mogućnostima leži prilika za brz razvoj ovog tržišta.

Kako nositi narukvicu

Microsoft je krenuo u drugačijem pravcu od Apple-a, Samsung-a ili Motorole. Umesto „pametnog sata“, predstavili su uređaj za fitnes. Band nije lagan (60 grama), a uz to je debeo i krut. Upravo zbog toga ne postoji jedna veličina, već se mora pažljivo izabrati S (small), M (medium) ili L (large). Pošto odaberete pravu veličninu, videćete da kopča omogućava da se obim narukvice fino podesi.

Pošto je narukvica malo kabasta, potrebno je vreme za navikavanje. Možda bi radi udobnosti bilo bolje da je široki ekran zaobljen kako bi pratio oblik ruke. Drugi detalj zbog koga nam je bilo potrebno privikavanje jeste orijentacija ekrana – možda bi logičnije bilo da su informacije na ekranu okrenute kao na klasičnim satovima, a ne ka laktu. Uz ekran osetljiv na dodir, upravljanje zahteva neudoban položaj ruke na kojoj je Band. Zbog toga dosta korisnika nosi Band tako da je ekran sa unutrašnje strane ruke. Probali smo i taj položaj, uz pitanje da li će u toj situaciji raditi merač otkucaja srca koji se nalazi sa unutrašnje strane, nasuprot ekranu. Merač je nekoliko sekundi kasnije napisao locked, što označava da je „pronašao“ puls.

Fitnes u fokusu

Osim pulsa, Microsoft Band prati i razne druge procese u našem telu. Najbolji primer je opcija za praćenje sna koja daje kompletan izveštaj o vremenu provedenom u dobokom snu (tzv. Restful Sleep) i lakom snu (Light Sleep), koliko puta smo se budili, potrošnju kalorija, kao i ritam otkucaja srca tokom spavanja.

I­zra­da je im­pre­siv­na: sja­jan e­kran, vrhun­ski ma­te­ri­ja­li, ali pre sve­ga im­po­zan­tna lis­ta sen­zo­ra i har­dver­skih re­šenja
I­zra­da je im­pre­siv­na: sja­jan e­kran, vrhun­ski ma­te­ri­ja­li, ali pre sve­ga im­po­zan­tna lis­ta sen­zo­ra i har­dver­skih re­šenja

U toku dana Band broji korake i na osnovu njih, ali i drugih parametara, izračunava potrošene kalorije. Možemo postaviti dnevni cilj za korake i kalorije i u svakom trenutku videti trenutne podatke, uključujući i otkucaje srca.

Za vežbanje postoje posebne celine. Deo za trčanje daje podatke u realnom vremenu o tome koliko smo (kilo)metara prešli, otkucajima srca i vremenu provedenom u toj aktivnosti. Na kraju vežbe dobijamo i izveštaj o trajanju, dužini staze, otkucajima srca, potrošenim kalorijama, kao i preporučenom vremenu oporavka do sledećeg trčanja. Ako uključimo GPS, imaćemo i putanju na mapi, što je zgodno, ali treba znati da GPS bitno utiče na potrošnju baterije. Ako se GPS ne koristi Band može da izdrži oko dva dana bez punjenja; uz GPS, to vreme je znatno kraće.

Pročitajte i:  Microsoft potvrdio gašenje svog podvodnog data centra

Ako ne trčimo već se bavimo nekom drugom aktivnošću, a potrebno je praćenje parametara kao što su otkucaji srca, na raspolaganju je posebna opcija. Tu su i razni programi vežbi namenjeni kako početnicima tako i onima koji su u treningu. U aplikaciji na mobilnom telefonu bira se neki od predefinisanih programa vežbi koji se prenosi na Band. Tamo se startuje, a vodi nas tako što na ekranu ispisuje šta treba da radimo uz vreme za svaku vežbu. Na kraju svakog segmenta „zujalica“ u Band‑u nas „obavesti“ da je segment završen i da na ekranu piše šta je sledeće. Na kraju dobijamo prepoznatljiv izveštaj o vežbanju.

U vezi s telefonom

U toku vežbanja nije neophodno imati telefon sa sobom, ali je za izbor vežbi, detaljan izveštaj i deo podešavanja neophodna Microsoft Health aplikacija na mobilnom telefonu. Dostupne su verzije kako za Windows Phone, tako i za Android i iOS. Band se s telefonom povezuje koristeći Bluetooth 4.0 Low Energy vezu. Nakon uparivanja uređaja, Microsoft Health se povezuje sa Band‑om i sinhronizuje podatke. Osim podešavanja boje ekrana i pozadine, moguće je uređivati i pločice kojima se biraju odgovarajuće funkcije na Band‑u, a tu su opcije za izbor programa trčanja, vežbi, vođenih vežbi, spavanja, ali i kalendar, alarm i tajmer, časovnik i druge funkcije.

Ako se GPS ne ko­ris­ti, Band mo­že da i­zdrži oko dva da­na bez pu­nje­nja. Uz GPS, to vre­me je zna­tno kraće. Me­rač pul­sa je sa­mo je­dan od mno­štva sen­zo­ra i mo­gu­ćnos­ti ko­je Mi­cro­soft Band pru­ža svi­ma oni­ma ko­ji su za­in­te­re­so­va­ni za fi­tnes, ali i pra­će­nje dru­gih pro­ce­sa u telu.
Ako se GPS ne ko­ris­ti, Band mo­že da i­zdrži oko dva da­na bez pu­nje­nja. Uz GPS, to vre­me je zna­tno kraće.
Me­rač pul­sa je sa­mo je­dan od mno­štva sen­zo­ra i mo­gu­ćnos­ti ko­je Mi­cro­soft Band pru­ža svi­ma oni­ma ko­ji su za­in­te­re­so­va­ni za fi­tnes, ali i pra­će­nje dru­gih pro­ce­sa u telu.

Ekran je upravljiv dodirom. Osetljivost je odlična i lako se upravlja prstima, a korisnički interfejs je jednostavan i pregledan. Pomeranjem prsta preko ekrana u stranu biraju se funkcije; svaka ima svoju pločicu sa odgovarajućom ikonom. Pritiskom na početni ekran na kome je sat dobijaju se trenutni podaci o potrošenim kalorijama i broju koraka koje smo napravili tog dana, kao i trenutnim otkucajima srca. Navigaciji pomažu i dva tastera, jedan je Action taster kojim se, recimo, startuje program vežbi, a drugi je Power kojim se uključuje i isključuje Band.

Prolazeći kroz pločice nailazimo i na one za e‑mail, SMS, pozive, Facebook, Twitter… Ovaj deo posebno nas je obradovao jer je to funkcionalnost koja nam se dopala još na popularnom Pebble pametnom satu. Kada stigne e‑mail ili SMS, Band vibrira i na ekranu ispiše potrebnu informaciju. Neće biti mesta za kompletan e‑mail, ali sasvim je dovoljno da vidimo ko ga je poslao i s kakvom temom da znamo treba li da vadimo telefon iz džepa i čitamo poruku. Sat ne radi kao telefon, tj. na njemu se ne može primiti poziv niti odgovoriti na SMS poruku, ali možemo da odbijemo poziv i uz to pošaljemo unapred definisanu poruku onom ko zove, na primer: „Pozvaću te kasnije“. Iako se ideja fitnes uređaja nikako ne slaže s lenjošću, katkad nam znači da ne moramo da ustajemo do telefona kada se oglasi melodija za SMS, e‑mail ili neku drugu poruku, već možemo da pogledamo na Band‑u o čemu se radi.

Pročitajte i:  Stručnjaci upozoravaju: AI koristi ogromne količine energije

Senzori, senzori…

I pored navedenih zamerki, na uređaj smo se brzo navikli. Izrada je impresivna: sjajan ekran i korisnički interfejs, vrhunski materijali, ali pre svega impozantna lista senzora i hardverskih rešenja. Pored pomenutog optičkog merača pulsa i GPS‑a, tu su senzori temperature kože, kapacitivni senzor, senzor ambijentalnog svetla, žiroskop, akcelerometar po tri ose, te merač galvanske reakcije kože. Akcelerometar detektuje pokret, što omogućava brojanje koraka, a uz podatke o visini i težini kao i otkucajima srca, izračunava se potrošnja kalorija. Svi ovi senzori mogu mnogo više od praćenja osnovnih fitnes parametara: galvanska reakcija kože se, primera radi, koristi da bi Band „znao“ da li je na ruci, senzor svetla omogućava podešavanje osvetljenja ekrana, UV senzor pokazuje trenutnu vrednost UV zračenja… Ima još dosta toga.

Uz sve to, Band ima i mikrofon koji se koristi za glasovne komande popularnom asistentu Cortani, pod uslovom da koristite Windows Phone. Za ovu funkcionalnost neophodno je imati telefon „u dometu“, jer se poruka prenosi Cortana aplikaciji na telefonu koja vraća Band‑u odgovor. Cortana je za sada dostupna u samo nekoliko zemalja, ali ne i kod nas. Slično je i sa samim Band‑om – trenutno može da se kupi samo u SAD i nemamo informaciju kada će biti dostupan na drugim tržištima.

Microsoft Band nije bez mana. Možda bi bilo bolje da je lakši ili manje kabast, ali trebalo je sve senzore i odličan ekran negde smestiti. Voleli bismo, takođe, i da je vodootporan a ne „samo“ water‑resistant, što znači da znoj i lagana kiša neće smetati ali nemojte ići sa njim u bazen ili pod tuš. Ipak, mnogo je bolje što su glavne zamerke u softverskom delu a ne na hardveru.

Pročitajte i:  Nova Windows AI opcija snima sve što radite na računaru

Sledeći koraci

Srećom, softver može lako da se menja i unapređuje, što i očekujemo u narednom periodu. Gomila senzora daje veliku količinu podataka, ali nedostaje detaljnija obrada tih podataka i davanje preciznijih objašnjenja za njih. Recimo, da li je dobro što smo od sedam sati sna nešto više od tri proveli u dubokom, a skoro četiri u lakom? Slično je i za vežbe. Tumačenje izveštaja uz više sugestija kako napredovati, kao i još detaljniji sistem vođenih treninga i podsetnika bio bi dobar napredak. Značilo bi i detaljnije podešavanje filtera za obaveštenja koja stižu na Band. Voleli bismo i da vidimo pristup podacima i iz browser‑a kao i moćniju aplikaciju za Windows i OSX. Sigurni smo i da se na osnovu podataka sa senzora mogu dodati i nove funkcije, recimo specifične za pojedine sportove ili rekreativne aktivnosti. Uz to, zgodno bi bilo da se ekran uključi kada podignemo ruku ka licu ili da ne moramo ručno da startujemo program spavanja, već da to Band automatski radi. Uostalom, trebalo bi da SDK stigne ubrzo pa će i druge softverske firme i programeri imati priliku da iskoriste mogućnosti uređaja.

Konektor za punjenje odlično je rešen s magnetom koji omogućava lakšu montažu, ali bismo voleli da se za punjenje koristi microUSB, jer ovako moramo sa sobom da nosimo još jedan kabl. Istina, s druge strane kabla je klasični USB konektor. Naš Band punimo preko USB porta na laptopu što traje oko 90 minuta.

Dobro je što Microsoft nije sledio druge na tržištu malih pametnih uređaja – Band je jedinstven uređaj sa impresivnim hardverskim funkcionalnostima. U softverskom delu ima prostora za unapređenje, što će se, verujemo, desiti u narednom periodu. Nadamo se da će Microsoft Band uskoro biti dostupan i na našem tržištu, jer predstavlja odlično rešenje za one koji od malog pametnog uređaja očekuju fitness i notification funkcionalnosti.

www.microsoft.com/microsoft‑band/

(Objavljeno u časopisu PC#216)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,