Miš sa mnogo tastera

Clipboard je veoma korisna mogućnost Microsoft Windows i drugih sistemskih okruženja, koja omogućava jednostavno prebacivanje teksta i podataka između različitih aplikacija. Ostava (što je jedan od mogućih prevoda engleske složenice clipboard, za one koji je ne nazivaju „Stevka“) se koristi tako što u jednoj aplikaciji izaberete neki isečak ili kompletan sadržaj, zatim iskopirate (komanda Cut ili Copy) u privremeno spremište, a potom ga ubacite (komanda Paste) u drugu aplikaciju.

PCPress.rs ImageSistemska ostava ima i dosta ograničenja, a verovatno najveće je što ostava može čuvati samo jedan sadržaj – podatke koji su iskopirani poslednji. Kao rešenje mogu poslužiti nezavisni uslužni programi, a jedan od dobrih alata za rad sa ostavom je program Clipboard Manager. Ovaj uslužni program nudi rad većim brojem ostava kopiranim iz više poteza, a takođe ima dodatne mogućnosti koje proširuju funkcionalnost sistemske ostave.

Clipboard Master će preusmeriti na sebe rad sa sistemskom osnovom, pa tako i dalje rade standardne kombinacije tastera, Ctrl+C za kopiranje odnosno Ctrl+V za ubacivanje poslednjeg ubačenog sadržaja. Program pamti praktično neograničeni broj isečaka, čak i prilikom restartovanja okruženja, a podržava sve što i sistemska ostava – tekst, slike, fajlove, itd. Clipboard Master obilato koristi skraćenice sa tastature za aktiviranje drugih opcija, pa će tako kombinacija Windows + V prikazati prozor sa listom prethodno iskopiranih podataka, a mnoge druge prečice sa tastature se mogu prilagoditi u opciji za podešavanje programa.

Pored lakog izbora ranije iskopiranih podataka, Clipboard Master nudi organizaciju u kolekcije za grupisanje sličnih podataka. Takođe se mogu napraviti šabloni teksta, za lako ubacivanje često potrebnih isečaka ili specijalnih karaktera. Clipboard Master ima i dodatne module za drugačije namene, recimo snimanje sadržaja ekrana, ili Password Safe opciju (ne treba mešati sa popularnim programom istog naziva) za organizaciju lozinki i čuvanje u šifrovanoj formi.

Prilikom prvog startovanja programa biće aktiviran čarobnjak za podešavanje početnih opcija programa. Opcije mogu da se podese i naknadno, ali preporučujemo da prođete kroz inicijalna podešavanja pošto ona nude i uvid u neke mogućnosti programa. Potrebno je podesiti osnovni režim rada, a pored standardnog načina može se izabrati potpuno pojednostavljeni, ili profesionalni režim prilagođen programiranju i uređivanju teksta. Takođe se mogu podesiti osnovne prečice sa tastature i podrazumevano formatiranje ubačenog teksta.

Clipboard Master je besplatni program koji možete da preuzmete s www.clipboardmaster.com. Podržane su sve verzije Windows okruženja počev od XP‑a.

(Objavljeno u PC#245)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,