Na Sinergiji predstavljen Info-MES, Plant Architect

Na ovogodišnjoj Sinergiji predstavljen je novi sistem za otpremu derivata koji je primenjen u Rafineriji nafte Pančevo, a o kome su govorili predstavnici kompanije Informatika ad.

plantarchPomenuta kompanija prezentovala je Info-MES, “Plant Architect”, svoj alata za MES aplikacije koji se odlikuje svojom modularnom strukturom.

MES Plant architect je pušten u rad u Rafineriji nafte Pančevo (RNP), koji je u sprezi sa SAP-om i merno-upravljačko-regulacionom opremom u procesu – SCADA, DCS/PLC, Batcher, vage, čitači. Onobezbeđuje, pored ostalog: sledljivost procesa od zahteva do isporuke, objedinjenost svih relevantnih informacija na jednom mestu, za sve korisnike u složenom procesu od planiranja do isporuke robe na terminalu, efikasniji rad, manje zadržavanje cisterni, veći protok robe, analitičke izveštaje, smanjenje broja grešaka i uticaja ljudskog faktora, veću bezbednost ljudi i opreme.

Detaljnije informacije o ovom sistemu možete pronaći ovde.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,