BIZIT 2022

Navigator za dobru plovidbu

Izborom savremenih tehnologija, praćenjem trendova razvoja ERP sistema i neprestanim razvojem novih funkcionalnosti, Business Navigator je postao poslovno‑informacioni sistem sa brojnim korisnicima u čitavom regionu.

Navigator-za-dobru-plovidbuOve godine „Navigator d.o.o.“ slavi deceniju postojanja, a toliko vremena je prošlo od kada je Business Navigator napravio svoje prve korake. U međuvremenu ovaj ERP je postao sveobuhvatni informacioni sistem projektovan po ugledu na popularna svetska rešenja i zasnovan na najmodernijim tehnologijama. Business Navigator je namenjen proizvodnim, trgovinskim, ugostiteljskim i uslužnim delatnostima. Korisnici nakon kratke obuke efikasnije i produktivnije upravljaju poslovnim procesima.

Bussines Navigator čini niz međusobno povezanih modula. U oblasti finansija na raspolaganju su vam finansijko knjigovodstvo, finansijska operativa (automatski nalozi za plaćanje i izvodi) i integracija sa postojećim e‑banking sistemom. Tu su zatim robno‑materijalno poslovanje, upravljanje nabavkom, prodaja, upravljanje proizvodnjom, evidencija osnovnih sredstava, upravljanje ljudskim resursima, marketing. Za preduzeća koja imaju maloprodaju tu je POS Navigator koji je potpuno integrisan u celokupan sistem.

Transakcionim konceptom Business Navigator‑a omogućena je razmena podataka u različitim delovima sistema, odnosno između različitih modula. Time se osigurava protok podataka i njihova dostupnost u realnom vremenu na svim mestima gde je to potrebno. Pri tome nema višestrukih unosa istih podataka na različitim mestima, čime je značajno smanjena mogućnost grešaka, vreme obrade, a time i troškovi. Značajna poboljšanja su moguća zbog osobine konfigurisanja radnog mesta koje ima predefinisane oblasti rada, pristupna prava i odgovornosti i koje je potpuno mobilno; znači da će korisnik uključivanjem u sistem sa bilo koje lokacije u svetu, zavisno o pristupnim pravima, imati utisak kao da sedi u svojoj kancelariji. Time se povećava efikasnost poslovanja i osigurava poštovanje organizacionih normi, pošto su sada odgovorne osobe u mogućnosti da obave svoje poslovne aktivnosti sa svog prenosnog ili kućnog računara, bilo da su na službenom putu, odmoru ili bolovanju, za vreme i van radnog vremena.

Važna odlika svakog savremenog ERP‑a je mogućnost što transparentije komunikacije sa poslovnim partnerima. Ukoliko dva preduzeća koriste Business Navigator, razmena podataka između njih je efikasna, a postoje i komunikacioni ingerfejsi za razmenu podataka između Business Navigator‑a i drugih poslovno‑informacionih sistema.

Business Navigator je otvoreno i fleksibilno rešenje koje se bazira na Web servisima i Java, XML i .NET tehnologiji. Potpuno je nezavisno od hardverske infrastrukture na koju se postavlja. PostgreSQL je relaciona baza podataka na kojoj se bazira ovaj informacioni sistem. Što se tiče klijentskog dela aplikacije, sistem radi pod Windows operativnim sistemom. Busines Navigator je izgrađen na bazi otvorenih standarda, obezbeđujući na taj način jednostavnu integraciju sa drugim modulima i sistemima. Korisniku je omogućeno da samostalno proširuje sistem ili ga nadograđuje programima drugih proizvođača. Business Navigator na serverskoj strani ne zahteva nikakva dodatna licenciranja baza podataka i serverskih operativnih sistema. Na strani klijenta potreban vam je samo Windows operativni sistem. Podaci i procesi u poslovanju kompanija zaštićeni su od neautorizovanog pristupa.

Greške korisnika, nemar ili nepravilna manipulacija sistemom ne sme imati kao rezultat gubitak podataka. Sigurnosni aspekti uključuju proveru autentičnosti korisnika, zaštitu autorizacija, zaštitu integriteta, zaštitu privatnosti i beleženje promena (auditing). U slučaju pristupa sistemu izvan kancelarije tj. posredstvom Interneta, sva komunikacija je zaštićena najsavremenijim šifrovanjem 128‑bitnim ključem (HTTPS), kao standardnim rešenjem korišćenim i u bankarskom poslovanju. Prava pristupa su definisana veoma detaljno tako da svaki korisnik ili grupa korisnika sistema može da vidi, unosi, menja ili briše samo one podatke koje mu je administrator odobrio.

Među prednosti Business Navigator‑a ubrajamo što je sistem u potpunosti parametrizovan, što ga čini izuzetno efikasnim i ekonomičnim u prilagođavanju promenama u poslovnim procesima. Sve funkcionalnosti sistema, bez restrikcija, mogu da se koriste kako u kancelariji tako i iz bilo kog dela sveta, na potpuno isti način, uz maksimalnu sigurnost podataka. Implementirana OLAP (Business intelligence) tehnologija predstavlja moćan alat za pretraživanje i analizu poslovnih informacija iz svih segmenata poslovanja. I na kraju treba istaći da Business Navigator ne zahteva nikakvo dodatno ulaganje u licence baze podataka, servera ili generatora izveštaja, što značajno snižava troškove uvođenja i daljeg korišćenja.

www.navigator.rs

Stevan Petrović

(Objavljeno u časopisu PC#210)

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: