Zebra

Nova aplikacija Parking servisa – od 1. februara parking se plaća po minutu

U ponedeljak će startovati nova mobilna aplikacija “Parking servisa” START-STOP, dostupna za korisnike Android i iOS mobilne aplikacije. Za razliku od trenutno aktuelnog sistema plaćanja, pomoću START-STOP aplikacije korisnici zonskog sistema parkiranja i SMS parkirališta mogu da plate parkiranje po utrošenim minutima, kao i za više vozila istovremeno, u bilo kojoj zoni.

Foto: Denvno.rs
Foto: Dnevno.rs

Dakle, vozače će parking u zoni koštati tačno onoliko koliko su ga koristili. Parking karta se kupuje klikom na “Start” u opciji “Započni parkiranje”, tako što se upiše registracija i izabere zona ili SMS parkiralište. Vreme parkiranja može više puta da se pokrene i zaustavi dok god je u vremenskim okvirima odgovarajuće zone (Zona 1 – 60 minuta, Zona 2 – 120 minuta, Zona 3 – 180 minuta)

Aplikacija se, za Android operativni sistem, preuzima sa Google Play Store, a za iOS operativni sistem, sa Apple servisa – AppStore. Aplikaciji je moguće pristupiti i preko START-STOP WEB portala https://startstop.parking-servis.co.rs.

Pristup aplikaciji podrazumeva zaključenje ugovora o korišćenju START-STOP aplikacije sa JKP „Parking servis“ u poslovnicama Korisničkog servisa (Kraljice Marije br. 7, Starine Novaka br. 22, Mileševska br. 51).

Pravo potpisivanja ugovora imaju domaća fizička i pravna lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda, sa vozilom u vlasništvu, pod uslovom da nemaju dugovanja prema Preduzeću na ime izdatih naloga za plaćanje dnevnih parking karata. Fizička lica prilikom potpisivanja ugovora treba da dostave na uvid ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu.

Pravno lice treba da dostavi dokaz o registrovanom sedištu firme na teritoriji grada Beograda, kao i da isto nije u postupku stečaja, likvidacije ili restruktuiranja i da ima vozilo u vlasništvu ili da je korisnik vozila upisan u saobraćajnu dozvolu.

Prilikom potpisivanja ugovora, korisniku se dodeljuje korisničko ime i lozinka, koju je korisnik obavezan da promeni odmah posle prvog pristupa.

Zahtev za korišćenje aplikacije, kao i sve potrebne informacije o uslovima i načinu korišćenja aplikacije, dostupni su na sajtu “Parking servisa”.

Cena parkiranja po započetom satu u zonama:

*zona cena (u dinarima)

crvena (prva) 56

žuta (druga) 48

zelena (treća) 41

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,