Dahua

Nove Rittal PDU letve: Više kontrole nad potrošnjom energije u IT rekovima

Potrošnja električne energije u data centrima veoma je važan faktor za ekonomične IT operacije, a s prognoziranim povećanjem u budućnosti, sve više će dobijati na značaju. Pored pouzdanosti, maksimalna transparentnost potrošnje energije je ključna, zbog čega je Rittal integrisao opsežne merne funkcije za detaljnu energetsku analizu u novoj PDU (Power Distribution Unit) paleti proizvoda.

PCPress.rs Image

Trenutne procene su da data centri troše 500 TWh električne energije na globalnom nivou, a do 2030. potražnja bi mogla da naraste na 2000 TWh usled primene novih tehnologija, poput 5G mreža i Interneta stvari (IoT). Zbog toga, merenje i racionalizacija potrošnje energije postaju sve važniji za menadžere data centara. S novom familijom PDU letvi, Rittal nudi sveobuhvatne funkcije za merenje energije u IT reku i pomaže u smanjenju operativnih troškova u data centrima.

PDU jedinice nisu namenjene samo za distribuciju napona u rek ormanima već njihove funkcionalnosti mogu pružiti mnogo više od toga, za razliku od šuko – produžnih kablova koji se i dalje u velikoj meri koriste u server-salama s vrednom opremom i još vrednijim podacima. Na prvom mestu je visoka pouzdanost koja je neophodna svakom kritičnom IT sistemu, zatim prikupljanje podataka kako o potrošnji energije, tako i fizičkih parametara okruženja putem senzora, sve do najnaprednijih funkcija menadžmenta, tj. upravljanja i daljinske kontrole napajanja opreme.

PCPress.rs Image

Pet modela za svaku primenu

PCPress.rs Image

Nova generacija PDU letvi obuhvata pet osnovnih modela koji se funkcionalno baziraju jedan na drugom i koji se mogu individualno konfigurisati. Svaki od modela nalazi svoju primenu za specifične potrebe – upotreba od edge-a do kolokacije. To su:

  • Rittal PDU Basic: Funkcioniše pasivno i vrši osnovnu ali pouzdanu distribuciju napona unutar IT reka.
  • Rittal PDU Metered: Ovaj model uključuje funkciju merenja energije cele PDU letve po fazi, npr. napona, snage i frekvencije, kao i ostalih podataka. PDU Metered podržava menadžment potrošnje u IT reku, što omogućava IT administratorima uvid da li su napajanje i IT klimatizacija optimalno usklađeni sa opterećenjem aktivnih komponenti.
  • Rittal PDU Metered plus: Predstavlja potpuno novi model u portfoliju koji omogućava merenje potrošnje po pojedinačnim izlaznim utičnicama. Merenje po jednoj izlaznoj utičnici omogućava detaljno obračunavanje potrošnje po pojedinačnom uređaju. Operatori kolokacijskih data centara mogu da koriste ovu funkcionalnost za nadgledanje troškova rentiranog serverskog prostora ili celog reka.
  • Rittal PDU Switched: Poseduje funkcionalnosti merenja po fazi (PDU Metered) i upravljivih izlaznih utičnica. Funkcija upravljanja omogućava prekid napajanja pojedinačnih izlaznih utičnica/slotova i ponovno uključivanje ako je potrebno. To znatno olakšava administraciju udaljenih IT lokacija, poput autonomnih edge data
  • Rittal PDU Managed: Kombinuje funkcije Metered plus i Switched omogućavajući merenje i upravljanje na izlaznim utičnicama pojedinačno, što omogućava obračun potrošnje ka korisniku uz punu kontrolu nad slotovima. Posebno u većim decentralizovanim edge infrastrukturama, PDU Managed su idealan alat za evidentiranje troškova po lokaciji, uz istovremeno daljinsko nadgledanje IT sistema.

Modularan i pametan dizajn

Jedna od specijalnih karakteristika nove generacije PDU letvi jeste njihov tanak dizajn. Rittal PDU može biti instaliran u zero U prostoru, drugim rečima, u prostoru između bočne strane i 19″ montažnih šina. Na taj način ne zauzima se nijedan unit, a održavanje i instalacija su mogući čak i u potpuno konfigurisanom reku. U Rittal IT rekovima instalacija se obavlja bez potrebe za alatom, jednostavno koristeći pričvršćivanje klikom na 19″ montažnu šinu. U IT rekovima drugog proizvođača, instalacija se obavlja putem univerzalnih šrafova.

PCPress.rs Image

Pored velikog broja standardnih PDU modela, koncept modularne proizvodnje omogućava opcije prilagođene konfiguracije. Na taj način PDU može biti idealno prilagođen nameni. Korisnici mogu samostalno odrediti potrebnu dužinu kabla, konektora koji će se koristiti ili broj i vrstu utičnica.

Zahvaljujući modularnom konceptu, individualne komponente, poput PDU upravljačke table i prenaponske zaštite, mogu se zameniti bez prekida u radu, unapređujući dostupnost data centra.

Daljinski pristup i monitoring

Sa inteligentnim PDU-ovima, omogućavaju se važne funkcije bezbednosti i monitoringa. Na primer, jedna ili dve elektronske brave instalirane na IT rek mogu se koristiti za monitoring kontrole pristupa. Dalja integracija funkcija, kao što su alarmni relej, digitalni ulaz i alarmni signalni uređaj, omogućavaju da PDU bude fleksibilno integrisan u sveobuhvatni plan bezbednosti. Pored toga, senzori koji su već dostupni za CMC monitoring sistem, takođe se mogu integrisati, tako da podaci okruženja kao što su temperatura, vlažnost vazduha ili neki drugi podatak mogu biti nadgledani i snimljeni.

PCPress.rs Image

PDU takođe odlikuje integrisani Web server za udaljeni menadžment. U tu svrhu, administrator ima na raspolaganju intuitivni Web interfejs. Pored detaljnog prikaza izmerenih vrednosti na Web interfejsu, parametre PDU-a može da prikuplja softverski sistem višeg nivoa DCIM (Data Center Infrastructure Management), pomoću kog se dalje mogu obrađivati svi dostupni podaci.

Korisna adresa: Vesimpex.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: