ASUS ROG Flow

Novi HTC 10 predstavljen u Srbiji

Jedan od najboljih pametnih telefona ove godine, HTC 10, danas je predstavljen u Srbiji i biće dostupan kupcima tokom maja

IMG_9163

HTC je danas u Srbiji zvanično predstavio svoj najnoviji model pametnog telefona, HTC 10. Novi „flegšip“ model HTC 10 odlikuju superioran dizajn, izuzetne performanse i izdržljivost, a kupcima u Srbiji biće dostupan tokom maja.

Novi uređaj radi sa najnovijim Qualcomm Snapdragon 820 procesorom sa unapređenom 4G LTE tehnologijom, 4 GB RAM memorije, 32 GB prostora za podatke sa microSD podrškom i mogućnošću proširivanja do 2 TB prostora za skladištenje.

Super LCD5 Quad HD ekran dijagonale 5,2 inča nove generacije prikazuje 30% više boja u odnosu na tradicionalni LCD i pruža fantastičan osećaj. Sa vremenom odziva od svega 120 ms na komande korisnika to je trenutno najbrži pametni telefon na svetu koji savršeno prepoznaje i najmanje i najbrže pokrete prstom po ekranu. Sigurnost korisnicima obezbeđuje čitač otiska prsta koji munjevito otključava uređaj za samo 0,2 sekunde, uz razvijen algoritam koji tokom vremena to dodatno ubrzava.

Uz vrhunski hardver, HTC 10 ima i vrhunski optimizovan softver – aplikacije se pokreću dvostruko brže i rade u skladu sa najvišim standardima. Uređaj dolazi sa Boost+ sistemom koji je ubrzava telefon, i smanjuje potrošnju baterije.


A evo šta kaže Dejan Ristanović koji je za novi broj već testirao HTC 10:

“HTC 10 ko­ris­ti ak­tu­el­nu ver­zi­ju An­dro­id‑a 6.0.1 (Marshmallow) una­pre­đe­nu ne­čim što se ra­ni­je zva­lo Sense, a sa­da kao da ne­ma ime. O­dlu­či­li su da bu­du što bli­ži stock ope­ra­tiv­nom sis­te­mu, pa su odus­ta­li od ra­z­nih sop­stve­nih a­pli­ka­ci­ja, či­me je o­slo­bo­đe­no dos­ta pros­to­ra i i­zbe­gnu­to du­pli­ra­nje pro­gra­ma pod sli­čnim ime­ni­ma. Uzev­ši u ob­zir či­nje­ni­cu da je Android po­sle­dnjih go­di­na zna­čaj­no na­pre­do­vao i da su sis­tem­ske a­pli­ka­ci­je le­po di­zaj­ni­ra­ne i ve­oma upo­tre­blji­ve, za­is­ta ne­ma po­tre­be za vi­šes­tru­kim „pro­na­la­že­njem to­ple vo­de“ od stra­ne ra­znih pro­i­zvo­đa­ča, a ako ste baš na­vi­kli na ne­ki od HTC‑ovih pro­gra­ma ko­ji su sa­da „nes­ta­li“, i da­lje mo­že­te da ga pre­uz­me­te s Play Store‑a”

Aktuelni broj, te šestomesečnu ili godišnju pretplatu na “PC” možete obezbediti na:

http://prodavnica.pcpress.rs/

Besplatne aplikacije za čitanje digitalnih izdanja preuzmite sa adresa:

https://goo.gl/DbCF5G (Android)

http://apple.co/1Hg4Csr (iPad)

Facebook komentari:
HR specijalno izdanje

Tagovi: ,