BIZIT 2022

Novi IT trendovi na skupu „INFORMATIKA 2021“

Društvo za informatiku Srbije organiziovalo je 30. juna 2021 naučno stručni skup „INFORMATIKA 2021“. Skup je zbog pandemije održan u hibridnoj formi i to uživo, u Privrednoj komori Srbije, i u on lajn formi. Skupu je predsedavala prof.dr Dragana Bečejski Vujaklija.

PCPress.rs Image

Sadržaji i poruke održanih predavanja

Naučno predavanje na temu “Izazovi Event Sourcing pristupa” je održao prof. dr Slađan Babarogić, sa FON-a.  Uz konstataciju da su večiti problemi u razvoju softvera i dalje prisutni i da i danas imamo visok procenat neuspešnih softverskih projekata, mora se priznati da je u poslednje dve dekade došlo do značajnog pozitivnog pomaka u pogledu razvoja metodologija za razvoj softvera, softverskih arhitektura, novih programskih jezika, softverskih alata i tehnologija. Među tim obećavajućim novim paradigmama, koje mogu ubrzati razvoj softverskih sistema a kasnije obezbediti operativnu pouzdanost i skalabilnost, značajno mesto zauzimaju arhitekturni uzor CQRS i Event Sourcing mehanizam za perzistenciju stanja objekata. Akcenat je stavljen na pimene Event Sourcing pristupa.

Primena Model-Driven pristupa u industriji 4.0 – namenski jezik za modelovanje procesa proizvodnje“ bila je tema naučnog predavanja prof. dr Slavice Kordić sa FTN. Primena Model Driven Software Development (MDSD) pristupa podrazumeva da se model razmatranog sistema na dovoljno visokom nivou apstrakcije i sa zadovoljavajućim stepenom formalnosti tretira kao deo implementacije, jer se automatizovanim postupcima, kroz jednu ili više transformacija, prevodi u programski kod koji se direktno može izvršavati na izabranoj ciljnoj platformi. U ovom radu predstavljena je primena ovog pristupa u Industriji 4.0. Predložen je jedan namenski jezik (Domain Specific Modeling Language – DSML) pod nazivom MultiProLan, namenjen modelovanju proizvodnih procesa. Pomoću koncepata jezika MultiProLan specificiraju se proizvodni procesi na formalan način i kreiraju modeli. Na osnovu modela proizvodnih procesa automatski se generišu instrukcije za pametne resurse koji učestvuju u procesu, čime se obezbeđuje visok stepen automatizacije proizvodnje.

Pročitajte i:  DIS organizuje redovnu skupštinu društva

Predavanje  „Nadzor i upravljanje u Data centru“ je održao Miodrag Nikolić iz domaće kompanije „Comtrade Distribution“. Razvoj i sve šira primena IT dovela je do naglog i ogromnog porasta količine podataka. Prema Forbsu, 90 odsto svih podataka generisano je za poslednje 2 godine. Obrada i čuvanje ove količine podataka obavljaja se u savremenim Data centrima u kojima se za to koriste najnovije informacione tehnologije. Uprkos tome, događaju se prekidi u radu i Gartner je izračunao da trošak prekida  rada Data centra od samo 1 minuta košta 5.600 dolara. Da bi se predupredili ovi troškovi i problemi zbog prekida rada u Data centru, razvijen je Jedinstveni sistem za automatski nadzor i upravljanje u Data centru. Miodrag Nikolić je naglasio da IT i savremeno organizovan Data centar više nisu trošak,  već profitabilan deo kompanije. Za više informacija obratite se autoru na:  (065-209-6843).

Nakon skupa “INFORMATIKA21” održana je izborna Skupština Društva za informatiku Srbije. Usvojeni su izveštaji o radu i planovi za naredni period.Izabrani su novi Upravni i Nadzorni odbor i za predsednika Društva ponovo je izabran je Nikola Marković.

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: ,