Novi Veeam Availability Orchestrator omogućava orkestraciju procedura oporavka za kontinuitet poslovanja

Veeam Software, pružalac rešenja za stalnu dostupnost (Availability for the Always-On Enterprise), najavio je danas Veeam Availability Orchestrator, multi-hipervizorski orkestratorski sistem za oporavak od zastoja koji kompanijama omogućava da jednostavno sprovedu, provere i dokumentuju svoje ‘disaster recovery’ (DR) planove. Zaštita podataka i oporavak od zastoja ključni su za poboljšanje dostupnosti jer neplanirani zastoji IT sistema kompanija prosečno koštaju 16 miliona dolara godišnje.

veeam

„Kvalitetno orkestrirani i provereni DR planovi i dalje su jedan od glavnih izazova sa kojima se suočavaju direktori informatike,“ rekao je Ratmir Timashev, predsednik uprave Veeam Softwarea. „Mnoge kompanije imaju spremne planove za oporavak od zastoja, ali oni su komplikovani i nezgrapni, što znači da su nepouzdani, teško sprovodivi, nedovoljno provereni i zastareli. I zbog toga je usklađenost sa pravilima i dostupnost kompanije pod rizikom. Novo rešenje Veeam Availability Orchestrator nastavlja našu misiju da kompanijama omogućimo dostupnost 24/7/365. Ujedno, moći će da se ispune moderni ugovori o nivou kvaliteta pružanja usluge (SLA) za oporavak podataka i aplikacija, smanjuju se troškovi, povećava pouzdanost sistema ukidanjem ručnih procesa, odnosno poštuju se svi zahtevi za usklađenost sa propisima i dogovorima.“

Do kraja 2017. godine 60 posto velikih kompanija, prema istraživanju analitičke kuće Gartner, preći će sa tradicionalnog upravljanja planovima za oporavak od zastoja na šire korišćenje IT usluga za kontinuitet poslovanja. U eri razvoja digitalnog poslovanja sve je važnija podrška održivom kontinuitetu IT usluga nauštrb osnovnih činjenica koliko je potrebno vremena za oporavak i nivoima ciljnih usluga oporavka.

Veeam Availability Orchestrator omogućava orkestraciju, odnosno proces automatiziranog uređivanja, koordiniranja i upravljanja kompleksnim informatičkim sistemima i servisima, Veeam-ovih sigurnosnih kopija i replika kroz definisani ‘disaster recovery’ plan, testiranje bez poremećaja u procesima, automatsku dokumentaciju, uvođenje novih verzija i izveštavanje. Kombinacija takvih mogućnosti korisnicima daje priliku da osiguraju dostupnost podataka i aplikacija, zadrže pouzdanost svojih usluga, smanje troškove ručnih procesa i pridržavaju se svih propisa.

Novo rešenje Veeam Availability Orchestrator rešava postojeće probleme sa DR planovima omogućavajući kompanijama multi-hipervizorski orkestracijski sistem za Veeam Availability Suite i Veeam Backup & Replication. Posebno osmišljen za kompanije, to novo Veeam-ovo rešenje ima sledeće funkcije:

Orkestracija: temeljna koordinacija Veeam-ovih backupa i replika u definisanom DR planu

  • Automatizovano testiranje DR-a: automatsko testiranje bez poremećaja u procesima kako bi zadržali pouzdanost i izbegli skupe ručne procese i
  • Usklađenost i dokumentovanje: već ugrađeno dokumentovanje, implementacija novih verzija i izveštavanje o DR planovima kako bi se poštovala usklađenost sa važećim pravilima i propisima

Veeam Availability Orchestrator će biti dostupan kasnije ove godine, i osmišljen je da radi sa rešenjima Veeam Availability Suite i Veeam Backup & Replication, a biće licenciran po virtualnoj mašini (VM-u). Korisnici moraju imati licence za Veeam Availability Suite ili Veeam Backup & Replication u verziji Enterprise Plus.

Izvor: Veeam

 

 

Facebook komentari:

Tagovi: , ,