ASUS ROG Flow

Oblačno i efikasnije, uz učestalo smanjenje troškova

Premeštanje fizičkih servera na virtuelne oblak platforme donelo je veću efikasnost i uštede državnim institucijama. Da vidimo kako.

pcbiz 08 140318-microsoft-ipad-1145Održavanje brojnih servera državnih institucija podrazumeva visoke troškove, bilo da su u pitanju rad i operativni infrastrukturni troškovi ili angažovanje ljudstva za upravljanje radom sistema. Direktno u vezi sa troškovima je i problem produktivnosti i koordinacije rada više data centara. Ovakvi slučajevi nisu strani ni državama regiona, koje često zbog složenosti i brojnosti institucija koriste veliki broj fizičkih servera za skladištenje podataka. Otežano upravljanje i održavanje ovakvih sistema na kraju dovodi do smanjenja efikasnosti institucija i povećanih troškova za državu.

Neke zemlje su uspele da se izbore sa ovim problemom osavremenjivanjem infrastrukture i prelaskom na virtuelne lokalne oblake za čuvanje podataka. Jedna od državnih institucija iz regiona nadzirala je mrežu od 40 lokalnih institucija, od kojih je svaka bila nadležna za svoju mrežnu infrastrukturu i aplikacije. Problemi sa skladištenjem podataka na brojnim serverima bili su česti, a time je rastao i rizik od bezbednosnih propusta. Takav način rada dovodio je do dupliranja poslova, neefikasnosti i visokih operativnih troškova. Bilo je jasno da postoji prilika da se konsolidovanjem infrastrukture uštede sredstva iz budžeta i pritom poveća izbor i kvalitet usluga. Državni zvaničnici su prepoznali potrebu za stvaranjem nacionalne cloud platforme, koja bi dramatično poboljšala performanse i korišćenje resursa, uz skromna ulaganja u kupovinu hardvera i softvera.

Pročitajte i:  Microsoft Teams olakšava da ostanete neprimetni na sastanku

Odlučeno je da se započne korišćenje Microsoft proizvoda za Data Center platformu, počevši od Windows Server 2012R2 Data Center verzije sa Hyper‑V. Sve baze podataka iz institucija premeštene su na Microsoft SQL Server 2012. Najveći izazov je bio dobiti saglasnost svake od 40 institucija, koje su bile naviknute na svoju infrastrukturu. Proces je trajao godinu i po dana, ali se višestruko isplatio. Microsoft je, u saradnji sa lokalnim partnerima, angažovan da razvije privatnu cloud infrastrukturu koja odgovara opsežnim državnim komunikacijama, koristeći najnovija izdanja Microsoft platformi za komunikacije i saradnju. Ovo uključuje i adekvatan portal kroz koji se šalju dnevne najave i dele tehnički detalji, a servisi i podaci mogu lako da se zatraže, što olakšava posao za 40 institucija, agencija i njihove službe.

Objedinjena platforma za centralizovano upravljanje bila je realizovana korišćenjem Microsoft System Center 2012R2 alata. System Center se koristi za upravljanje svim ažuriranjima softvera, zaštitu podataka, menadžment konfiguracije, optimizaciju Hyper‑V virtualizovane infrastrukture servera, automatizaciju procesa, upravljanje servisnim zahtevima i automatizovano dodeljivanje resursa na osnovu privilegija.

Pročitajte i:  Windows 10: Ispravljen propust koji je izazivao "plavi ekran smrti"

Veliko IT odeljenje druge države regiona nekoliko godina se borilo sa efikasnim upravljanjem i praćenjem rada velikog broja servera, od kojih su mnogi nedovoljno korišćeni. Umesto da troše vreme i napore na održavanje, stručnjaci IT odeljenja su odlučili da se fokusiraju na inovacije, smanje troškove i omoguće bolje performanse i pouzdanost informacionih sistema. Shvatili su da im je potreban kompletan integrisan paket i da bi razvijanje privatnog cloud rešenja najbolje poslužilo potrebama. Da bi se postigli najbolji rezultati, odlučeno je da se koristi nekoliko tehnologija: Microsoft System Center 2012, System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2012, System Center Operations Manager (SCOM) 2012, System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 i SQL Server 2012. Rezultati? Upravljanjem virtuelizovanih IT sistema sa jedne lokacije vreme za davanje odgovora je smanjeno za 50 odsto, a za razvijanje novih sistema za čak 75 odsto. Manji broj fizičkih servera smanjio je i troškove održavanja za 15.000 evra godišnje, a usluge IT odeljenja su ubrzane za 60%. Nekadašnje prostorije za servere 40 lokalnih institucija sada su slobodne za druge namene, jer su podaci prebačeni na virtuelne servere, čime je znatno ušteđeno i na električnoj energiji. Zahvaljujući promenama, 40 institucija su već uštedele nekoliko stotina hiljada evra. Trend štednje će se nastaviti, jer su duple infrastrukture eliminisane, a omogućena je veća efikasnost i bolje korišćenje resursa.

Pročitajte i:  Etički haker „upao“ u interne sisteme više od 35 kompanija

www.microsoft.com

Dušan Lopušina

(Objavljeno u časpšisu PC#209)

Facebook komentari:
HR specijalno izdanje

Tagovi: