Obrada dokumenata postaje jednostavnija

Sada nam zakoni dozvoljavaju da u poslovanju koristimo elektronska dokumenta i digitalni potpis umesto tradicionalnog papira, penkala i pečata. A … Continue reading Obrada dokumenata postaje jednostavnija