TrendMicro

Održana konferencija povodom obeležavanja dana e-uprave

Jaka i centralizovana elektronska uprava (eUprava) temelj je savremene države, i trebalo bi da bude jedan od prioriteta u razvoju javnog sektora, jer povećava transparentnost institucija i optimizuje njihov rad, smanjujući troškove i birokratiju. Na taj način, eUprava otvara mogućnosti za brojna javno-privatna partnerstva i, osim na državu, ima pozitivan uticaj i na privredu i građane, glavni je zaključak konferencije „E-uprava kao temelj savremene države“, održane povodom obeležavanja Dana eUprave. Konferenciju su organizovali Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Direkcija za elektronsku upravu i Američka privredna komora u Srbiji (AmCham), kako bi se ocenili napori u razvoju e-uprave i odredili prioriteti daljeg razvoja, prvenstveno u skladu sa potrebama privrede.

KoriSkup je otvorila potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički i naglasila da je opredeljenje Vlade Republike Srbije da bude servis građana i privrede, te da je dalji razvoj e-uprave neophodan za optimizaciju državne administracije i dalje unapređenje uslova poslovanja. U tom pogledu, ona je iznela da se uskoro očekuje i usvajanje Strategije eUprave, uvođenje ePisarnice, kao i izmene Uredbe o elektronsko-kancelarijskom poslovanju. Potpredsednica je najavila i projekat „Bebo, dobrošla na svet“, koji će, od 1. marta 2016. godine, omogućiti roditeljima da obave, još iz porodilišta, na jednom mestu, sve potrebne administrativne procedure za registraciju i osiguranje deteta.

DusanDušan Stojanović, direktor Direkcije za elektronsku upravu, iskoristio je priliku da se zahvali partnerima konferencije: „Veoma smo ponosni što smo na današnjoj konferenciji okupili veliki broj predstavnika institucija i kompanija koji su najpozvaniji da daju konstruktivne predloge o poboljšanju Nacionalnog portala e-uprava. Rezultat ovog skupa biće kreiranje novih, svrsishodnih državnih e-servisa, te će građani poslove zbog kojih su dosad morali da čekaju u redovima ispred šaltera, ubuduće moći da obavljaju sa svojih računara“. Stojanović je istakao da je vizija Direkcije za eUpravu jedinstvena „magistrala podataka“ u 2017. godini, koja treba da poveže sve baze podataka na jedan sistem, i tako najviše doprinese komfornijem životu građana i privrede.

Zoran„U poslednjih desetak godina, napravljeno je nekoliko važnih koraka u oblasti e-uprave, ali potrebno je učiniti dodatne napore kako bi se uspostavila stalna komunikacija i razmena podataka državnih organa i dostigao željeni kvalitet i obim elektronskih usluga“, napomenuo je Zoran Petrović, predsednik Upravnog odbora AmCham-a. Petrović je naglasio da je potrebno ojačati administrativne i inspekcijske kapacitete resornih organa i što pre naći mehanizam za povezivanje projekata e-uprave u jedinstven sistem, kroz uspostavljanje „funkcionalne servisne magistrale svih državnih institucija“. Rezultati ankete koje je za potrebe konferencije među svojim članicama sproveo AmCham pokazali su, između ostalog, saglasnost predstavnika kompanija članica oko činjenice da bi uvođenje novih e-servisa i otvorenost podataka u značajnoj meri uticali na kvalitet njihovih usluga i proizvoda.

Skupu se obratio i zamenik gradonačelnika Beograda Andrija Mladenović, koji se zahvalio Direkciji na izrađenom Katalogu usluga, na osnovu koga građani i privrednici poslove sa Gradom sada obavljaju brže, lakše i jeftinije. Mladenović je Katalog simbolično vratio Direkciji za eUpravu u nadi da će ga primeniti i druge opštine u Srbiji. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež poručio je da je članicama tog udruženja značajno da se eUprava razvije, jer kako je naveo to će smanjiti administrativne prepreke i uz pomoć savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija omogućiće brži rast privrede.

Konferencija Е-upravaU diskusijama su, pored predstavnika kompanija i relevantnih institucija, učestvovali i gosti iz inostranstva, koji su govorili o značaju funkcionalne e-uprave za privatni sektor, ali i mogućnostima saradnje privatnog sektora i države na daljem razvoju e-uprave. Kroz razgovor o open data na temeljima mGovernment rešenja, okupljeni su saznali koliko su otvoreni podaci značajni, ne samo za poslovanje privatnog sektora i države, već i za građane Srbije, kao krajnje korisnike.

Jedino jedinstven rad državnih organa i institucija može da doprinese daljem razvoju eUprave, koji bi bio dodatno ubrzan otvaranjem podataka državnih organa i razvojem mobilnih servisa, istaknuto je tokom iznošenja zaključaka u završnom delu konferencije, koji će služiti kao preporuka za dalji razvoj e-servisa kroz saradnju Direkcije za elektronsku upravu, Vlade Srbije i privatnog sektora.

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: