BIZIT 2022

Održani Dani razgovora 2016

U organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije 9. i 10. marta 2016. godine u Beogradu, u Ustanovi kulture „Vuk Stefanović Karadžićˮ organizovana je  nacionalna konferencija „Dani Razgovora 2016 / Permanent dialogue Days 2016: Na zajedničkoj sceni o razvoju i održivosti civilnog društva“.

Događaj je organizovan u osam panel diskusija, sa uglednim predstavnicima civilnog društva kao moderatorima i reprezentativnim gostima društva i diplomatskog kora. Konferenciju organizuje  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike  Srbije, u okviru projekta „Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva“, koji podržava Američka agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Konferencija spada nedvosmisleno u red najkvalitetnijih događaja sa ovom tematikom, a izdvaja se po nezabeleženoj kulturi, slobodi i otvorenosti dijaloga, kao i po sveobuhvatnosti iznetih mišljenja i stavova u raspravama. Ovaj događaj od nas dobija najvišu ocenu za demokratičnost.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,