BIZIT 2022

OmniWMS na delu

OmniWMS je aplikacija kompanije Omnisoft za optimizaciju i ubrzanje prijema, izdavanja i kretanja robe kroz skladište.

04_bosis-2014-10-17-04Kompanija Omnisoft izgradila je svoju besprekornu reputaciju na domaćem tržištu kao ekspert u oblasti poslovnih informacionih sistema, vertikalno orijentisanih rešenja i licenciranja. Kao vodeći implementator ERP sistema, Omnisoft je ostvario uspešnu saradnju s brojnim renomiranim kompanijama iz različitih grana privrede. Pored toga što uspešno isporučuje, instalira i obezbeđuje prateću podršku za rešenja vodećih svetskih proizvođača, Omnisoft nudi i sopstvene proizvode koji svojim karakteristikama prate najnovije trendove u industriji i podržavaju aktuelne tehnologije. Prilikom implementacije rešenja Omnisoft primenjuje priznatu Microsoft‑ovu metodologiju SureStep koja obezbeđuje da konkretno rešenje bude prilagođeno specifičnim potrebama korisnika, a rukovodioci projekta adekvatno edukovani.

Dvokomponentna aplikacija

Ovom prilikom, posvetitćemo pažnju vrlo interesantnom i nadasve praktičnom softverskom sistemu za upravljanje skladištima nazvanom OmniWMS. Osnovni cilj OmniWMS sistema jeste optimizacija i ubrzanje prijema, izdavanja i kretanja robe kroz skladište. Sistem se sastoji iz dve bazične komponente, aplikacije za stone i prenosive PC računare namenjene radu s nalozima i aplikacije namenjene ručnim računarima, takozvanim PDT (Portable data terminal) uređajima koji koriste magacioneri na terenu, u samom magacinu. Način funkcionisanja sistema je krajnje jednostavan. Uz pomoć aplikacije namenjene stonim i prenosivim računarima operater upravlja nalozima za prijem i otpremu, dodeljuje zadatke, prati zalihe i trenutna stanja zadataka dodeljenih uređajima u magacinu. Operateri sa PDT uređajima obrađuju naloge kroz magacin očitavanjem bar‑kodova artikala.

Mobilna_aplikacija_log_in Aplikacija namenjena stonim i prenosivim računarima nudi korisniku vrlo intuitivan način rada. Po pokretanju, prvi zadatak koji zaposleni mora da ispuni jeste taj da se sa svojim kredencijalima prijavi i odabere lokaciju u kojoj će biti ili već jeste smeštena roba. Program takođe pamti poslednjeg prijavljenog korisnika, što čini svako sledeće prijavljivanje bržim.

Osnovu ove aplikacije čini glavna forma iz koje se pozivaju sve druge forme potrebne za rad. Pomoću njih moguće je definisati ulazne i izlazne karakteristike robe, obaviti klasičan popis, upravljati bar‑kodovima i i štampati ih i pregledati i upravljati zalihama. Takođe, korisnicima je dostupna i mogućnost da kreiraju pregled magacinskog prostora koji se može adresirati, što čini upravljanje magacinima vrlo preglednim.

Aplikacija namenjena ručnim računarima, PDT‑ovima, omogućava magacionerima da obrađuju prosleđene naloge. Krajnjem korisniku dostupne su funkcije rada s dokumentima, kao što su prijem, izdavanje, popis i adresiranje, i bar‑kodovima, što uključuje njihovo kreiranje i štampu. Takođe, moguće je i pregledati zalihe i stanja pojedinih artikala i adresnih mesta. Nakon obaveznog prijavljivanja na aplikaciju, korisniku se predočava krajnje intuitivan ekran sa osnovnim mogućnostima čiji odabir vodi ka menijima koji obiluju opcijama, a omogućavaju da se obavi prijem dokumenta, njegovo izdavanje, adresiranje, popis robe, uređivanje i štampa bar‑kodova i pregled zaliha.

Kapacitet obrade

Sistem OmniWMS nudi visok stepen tačnosti lagera po adresnim mestima i sa istim resursima omogućava povećanje kapaciteta obrade narudžbina. Preciznost rada i optimizacija uskladištenja robe znatno se poboljšavaju primenom ovog rešenja, a ubrzava se i prijem i izdavanje robe. Cilj OmniWMS‑a jeste da omogući punu kontrolu magacina bez upotrebe papira.

Sistem OmniWMS može se primeniti u preduzećima koja se bave skladištenjem robe za sopstvene potrebe ili uslužno, a za njegovu uspešnu integraciju neophodni su PDT ručni računari sa WiFi konekcijom zasnovani na operativnom sistemu Windows verzije 6.0 ili novijem, bežična računarska mreža u prostoru u kome će se koristiti, stoni ili prenosivi računar na lokaciji magacina, bar‑kod štampač, otvoren port ka SQL serveru i ukoliko se radi na udaljenoj lokaciji, neophodan je Internet pristup.

OmniWMS_Pregled_zaliha

Najbolji način da se sagledaju sve prednosti sistemskog rešenja OmniWMS jeste kroz njegovu implementaciju u domaćem preduzeću Bosis lociranom nadomak Valjeva, koje je od male radionice za sito štampu osnovane pre 32 godine preraslo u jednog od lidera na domaćem tržištu za proizvodnju štampane i kaširane kartonske ambalaže. Važno je napomenuti da je prošle godine Bosis proizveo blizu 63 miliona kutija za proizvođače kao što su Nestle, Coca‑Cola, Heineken, MannHummel, Robert Bosch, Grand, Štark, Bambi, Polimark, Aleva, Carnex, Neoplanta, Knjaz Miloš i mnogi drugi. Rast proizvodnje i proširenje kapaciteta koji ga je pratio, uslovili su i primene novih rešenja upravljanja magacinima i popisa robe.

Iz prve ruke

U razgovoru s predstavnicima ove uspešne domaće kompanije saznali smo koji su bili motivi uvođenja i očekivanja rukovodilaca Bosis‑a od softvera OmniWMS, kao i koliki je bio period implementacije i šta se njime postiglo. Imajući u vidu konstantan razvoj kompanije u prethodnih nekoliko godina, a samim tim i porast obima proizvodnje, kao i zahteve standarda prema kojima je kompanija sertifikovana i zahteve klijenata s kojima sarađuje, bilo je neophodno promeniti način rada u magacinima. Takođe, bilo je bitno i pravilno rasporediti robu u skladištima u odnosu na njenu veličinu kako bi planiranje transporta bilo preciznije. Potreba za sistemom koji bi upravljao magacinima postala je evidentna.

bosis

Pri izboru rešenja, Bosis‑ovi stručnjaci uzeli su u obzir ponudu većeg broja domaćih kompanija, ali prema njihovim rečima, stručnost i predusretljivost Omnisoft‑ovih zaposlenih, voljnih da prilagode sistemsko rešenje specifičnim zahtevima kupca, bilo je presudno. Drugi bitan kriterijum bila je mogućnost povezivanja softvera s postojećim informacionim sistemom Pantheon, što za OmniWMS nije predstavljalo prepreku. Period implementacije bio je veoma kratak, s obzirom na to da je dogovor o primeni sistema sa Omnisoft‑om postignut krajem oktobra 2012. godine, a Bosis‑ovi zaposleni počeli su da ga koriste već 1. januara 2013. godine i to u magacinu repromaterijala. Za dva meseca softver je prilagođen kupcu i obuka radnika za korišćenje je završena.

OmniWMS najpre je implementiran u magacinu repromaterijala, jer je tu njegovo funkcionisanje daleko kompleksnije nego u skladištima s gotovim proizvodima. Dodatna funkcija koju je trebalo obezbediti u samom softveru jesu i serijski brojevi koji su u internoj upotrebi, a kojima se obezbeđuje FIFO (First In – First Out) način rada. Uz veliki trud i predusretljivost Omnisoft‑ovih stručnjaka obezbeđena je i ova specifičnost sistema rada, kojom su Bosis‑ovi zaposleni veoma zadovoljni. S obzirom na pozitivna iskustva implementacije i korišćenja softvera u magacinu repromaterijala, nakon prvih šest meseci rada Bosis‑ovi rukovodioci odlučili su da softver implementiraju i u magacinu gotovih proizvoda. Budući da su svi radnici prošli obuku za rad u OmniWMS‑u, period implementacije u magacinu gotovih proizvoda trajao je svega sedam dana, tako da su danas svi magacinski prostori pokriveni ovim sistemskim rešenjem.

OmniWMS_Magacin

Implementacijom sistema OmniWMS i njegovom integracijom s postojećim Pantheon‑om, kompanija Bosis sada ima dvostruku kontrolu magacina, što omogućava da se vrlo brzo uoče eventualne nepravilnosti. Softver ne dozvoljava da se u magacinima nalaze proizvodi čiji je rok trajanja istekao, što je vrlo bitna odlika. Obim posla nakon implementacije uvećan je za 50% dok je broj zaposlenih koji obrađuju zahteve ostao nepromenjen, a sve zahvaljujući dobroj obučenosti i karakteristikama samog softvera. Iz kompanije Bosis na kraju su istakli i da je problem upravljanja magacinima rešen na duži period uvođenjem sistema OmniWMS, čiji neprekidan razvoj prati njihove sugestije.

www.omnisoft.rs

Ivan Stojanovski

(Objavljeno u časopisu PC#215)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , , ,