Origami: Alat za digitalizaciju poslovnih procesa

Origami je tradicionalna japanska veština kreiranja modela od papira, ili umetnost u radu sa papirima. Vreme je da ostavimo papir umetnosti, a da posao radimo bez papira – elektronski, digitalno. Tako je jednostavnije, efikasnije i ekološki prihvatljivije. Mi danas već uveliko živimo to vreme. Digitalna transformacija je uzela maha.

PCPress.rs Image

Svaki segment poslovanja svoju šansu da se izdigne i pomeri granice svojih mogućnosti, traži u mogućnostima digitalizacije svojih poslovnih procesa. Svi oni koji žele da opstanu na tržištu, moraju da prate te trendove.

Softverski proizvod Origami, kompanije SRC, nastao je na bazi dugogodišnjeg iskustva u radu SRC-a na razvoju i implementaciji raznih DMS rešenja, ali i u skladu sa savremenim tendencijama koji podrazumevaju svakodnevni rad sa klijentima, osluškivanje i praćenje trendova, te davanje adekvatnih odgovora. Zato se danas definitivno može reći da je Origami moderan Enterprise Content Management system (ECM), odnosno moćan alat za digitalizaciju poslovnih procesa.

Osnovu Origamija čine bazične DMS karakteristike, kojima je obezbeđen:

  • Obuhvat dokumenata (capturing) – predstavlja skup tehnologija i funkcionalnosti za unos elektronskih dokumenata, koji može nastati na razne načine: skeniranjem, importom (iz nekog drugog sistema) ili kreiranjem iz predefinisanog šablona;
  • Distribucija i verifikacija – može se smatrati upravljanjem dokumentima u užem smislu i predstavlja skup pravila implementiranih tako da omogućavaju dostavu dokumenata u rad, obradu, odobravanje…
  • Logička i fizička arhiva – predstavljaju tehnološku i aplikativnu platformu za arhiviranje dokumenata i podataka, pri čemu su meta-podaci o dokumentima arhivirani u logičkoj arhivi, dok su sami dokumenti (fajlovi) smešteni u fizičkoj arhivi;
  • Workflow manager – alat koji je sastavni deo rešenja namenjen definisanju poslovnih pravila po kojima će se vršiti obrada različitih tipova dokumanata u okviru odgovarjučih poslovnih procesa.

Razvoj niza servisa i funkcionalnosti, obezbeđuje potpunu automatizaciju, odnosno digitalizaciju poslovnih procesa. Potpuna automatizacija obuhvata:

  • integraciju sa različitim sistemima iz poslovnog okruženja (SIL – SRC Integration Layer); digitalnog potpisivanja dokumenata;
  • generisanja dokumenata iz šablona (printout);
  • definisanja, praćenja i izveštavanja po definisanim KPI-evima;
  • sistema za upravljanje poslovnim pravilima (Business Rules Management System);
  • različitih kalkulacija, obračuna itd.,

PCPress.rs ImageTo u praksi izgleda tako što se npr. ulazna faktura poslata (elektronski) na email, automatski importuje u Origami, gde se svrstavanjem u odgovarajuću kategoriju automatski upućuje na obradu, dostavlja odgovornim licima na odobrenje, i po okončanju obrade, sa svim potrebnim podacima, kroz SIL isporučuje transakcionom sistemu za likvidaciju.

Postoji i niz drugih primera, gde posebno ističemo primere digitalizacije poslovnih procesa u bankama kao što su procesi koji se odnose na Loan origination, koji sadrže sve korake od podnošenja zahteva za kredit do isplate na račun, uz komunikaciju sa core rešenjem banke, različitim servisima za procenu rizika, računanje rejtinga, kreditnim biroom, APR-om itd. i uz generisanje i štampu sve prateće dokumentacije (ponude, ugovori, planovi otplate…).

PCPress.rs Image

Origami softverski proizvod koji je kao takav našao primenu i u segmentu privrede i javne uprave i u finansijskom sektoru – što praktično jedan isti proizvod uz odgovarajuće parametrizacije radi u nekoliko banaka gde se kroz njega sprovode kreditni procesi, zatim u javnoj upravi (od opština, preko raznih fondova, uprava i agencija do ministarstava i vlade jedne države), i u različitim privrednim sistemima (od inokosnih preduzeća do velikih poslovnih, multicompany sistema).

Za sam kraj, nabrojaćemo nekoliko Origami korisnika iz zemlje i regiona: Metalac AD Gornji Milanovac, Alfa Plam AD Vranje, MK Group, Termoinženjering DOO Beograd, Ribarstvo DTD Bački Jarak, Lion Group, Deneza M Inženjering DOO Beograd, Rudnik uglja Pljevlja, NLB banka AD Beograd, NLB banka AD Podgorica, Ohridska banka AD Skopje (SG), Vlada Crne Gore (16 ministarstava i Generalni sekretarijat), Državna revizorska institucija Crne Gore, Opština Budva, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Gradska opština Obrenovac, Agencija za upravljanje lukama Republike Srbije, Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, PIO fond Republike Srpske, te Javni fond dječije zaštite Republike Srpske.

Korisna adresa: www.src.sr

Facebook komentari: