Zebra

OSA predstavila UniDocs Business Box

Kompanija OSA Računarski inženjering predstavila je UniDocs Business Box, softver koji kombinuje najbolje od postojećih ERP i DMS rešenja u jednom  softverskom sistemu koji značajno unapređuje poslovne procese i obezbeđuje integralno upravljanje poslovanjem.

Predstavljanje Unidocs Business Box-aUniDocs Business Box je softverski sistem koji obuhvata sve funkcionalnosti neophodne za integralno upravljanje poslovanjem, uključujući i finansijsko-računovodstvene poslove. Nastao je kao potreba da se različiti poslovno-informacioni podsistemi povežu u jedinstvenu celinu i tako ostvari jedinstvo poslovnih procesa, poslovnih dokumenata i poslovnih i računovodstvenih promena. Na taj način se obezbeđuje potpun i konstantan nadzor nad poslovnim sistemom, ali i odvijanje svih procesa i celokupnog poslovanja po standardnim i propisanim procedurama, a svaka promena „zna“ sa kog dokumenta potiče i u kojoj poslovnoj aktivnosti je nastala.

„UniDocs Business Box obezbeđuje upravljanje poslovnim procesom, od početka do kraja, uspostavlja i održava vezu između poslovnih promena, poslovnih dokumenata i procesa, objedinjuje sve finansijsko-materijalne tokove, obezbeđuje sve alate i funkcionalnosti potrebne za suštinsko upravljanje poslovno-dokumentacionim procesima, kao i obavljanje svih zakonom propisanih poslova. Od početka je razvijan u okruženju sistema za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima, koji je moguće primeniti u bilo kom drugom poslovnom sistemu bez obzira na vrstu i obim posla“, objasnio je Boris Damjanović, direktor razvoja i jedan od osnivača kompanije OSA Računarski inženjering.

U okviru akcije UniDocs Business Box „Jedan dinar menja sve“ koja je počela u septembru i traje do 1. decembra 2013. godine, OSA Računarski inženjering omogućava kupovinu UniDocs Business Box licenci za samo 1 dinar.

Ova posebna ponuda podrazumeva isporuku svih modula sistema UniDocs Business Box, a korisnik sam bira da li će aktivirati i koristiti sve module, ili samo neke od njih.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,