OSA predstavila naprednu verziju rešenja UniDocs Business Box

Korišćenje UniDocs Business Box-a kompanije čini efikasnijim, proces odlučivanja bržim i pouzdanijim, a promene kontrolisanim. Noviteti u sistemu za integrisano upravljanje poslovanjem, poslovnim procesima, dokumentima i podacima, koji razvija „OSA Računarski inženjering“, predstavljeni su u Golf centru Sportske akademije Senjak.

Boris Damjanovic1

Boris Damjanović, direktor razvoja „OSA Računarskog inženjeringa“, naglasio je da UniDocs Business Box može da se implementira u sve vrste preduzeća, bez obzira na njihovu veličinu, promet ili delatnost – od proizvodnih do onih koja pružaju usluge.

„Sistem se lako uklapa u organizaciju i poštuje tok poslovnih procesa, deleći poslove na najefikasniji način. Svaki učesnik u procesu radi baš i samo ono što mu je posao, nadležnost i odgovornost. Podaci automatski ulaze u jedinstvenu bazu podataka i formiraju poslovne promene koje se klasifikuju na fleksibilan način“, istakao je Damjanović, dodajući da je ključ efikasnijeg poslovanja u budućnosti upravo u korišćenju objedinjenih softverskih rešenja.

Usavršena verzija UniDocs Business Box-a pomoći će menadžmentu kompanija koje su uvele ovaj sistem da odluke donose u najkraćem roku, zahvaljujući analizama koje program pravi na osnovu unetih parametara. U momentu implementiranja, troškovi rada sa dokumentacijom se smanjuju, ušteda vremena je vidljiva, a mogućnost da neki dokument bude izgubljen ne postoji.

Pročitajte i:  BIZIT 2018: Miodrag Ranisavljević - "Prvo posao, onda softver, a ne obrnuto"

Kako je UniDocs Business Box proizvod domaće softverske industrije, nije potrebno nikakvo prevođenje ili prilagođavanje domaćoj zakonskoj regulativi. Iako je osnovni jezik sistema srpski, on može potpuno normalno da funkcioniše i na drugim jezicima.

Trenutno na tržištu ne postoji sistem koji objedinjuje funkcionalnosti EPR i DMS sistema. Na globalnom tržištu ovakvih, objedinjenih rešenja, ima malo. Kompanija „OSA Računarski inženjering“ će uskoro omogućiti korišćenje ovog sistema kroz formu iznajmljivanja softvera na računarskoj infrastrukturi kupaca – kroz „cloud“.

Za više informacija o ovom rešenju kontaktirajte kompaniju OSA Računarski inženjering

Facebook komentari: