OTP Grupa u Srbiji: Liderska pozicija u kreditiranju privrede i građana

Uprkos otežanim uslovima poslovanja usled pandemije, u trećem kvartalu ukupni neto krediti OTP Grupe u Srbiji iznosili su 3,6 milijarde evra što je učešće od preko 16.5% na tržištu Srbije sa rastom kredita na godišnjem nivou od skoro 14%, čime je ostvarena liderska pozicija u Srbiji. U segmentu gotovinskih kredita tržišno učešće iznosi preko 21%, dok je u segmentu stambenih kredita 20%.

PCPress.rs Image

Globalno, treći kvartal tekuće godine OTP Grupa je zaključila sa konsolidovanom dobiti u iznosu od 515 miliona evra nakon oporezivanja dok je u prethodnoj godini ostvarila rekordno visok konsolidovani profit od 1,2 milijardi evra. Sve banke u okviru grupacije su poslovale profitabilno i učestvuju sa 50% u ukupnoj dobiti Grupe, pri čemu je povećano tržišno učešće u svim ključnim segmentima u Mađarskoj i Srbiji. Konsolidovana prilagođena dobit u prvih 9 meseci obuhvatala je gotovo 637 miliona evra, dok je prilagođeni prinos na kapital (ROE) za taj period porastao je na 13,2%. Bankarska grupa je prisutna u 12 zemalja, uključujući Srbiju, sa preko 20 miliona klijenata i više od 36 hiljada zaposlenih a trenutno se proces integracije vodi i u Crnoj Gori, dok je nedavno okončan u Bugarskoj.

Pročitajte i:  Predstavljena OTP Biznis zona – program za saradnju i umrežavanje malog biznisa, startap zajednice i OTP banke

OTP Grupa u Srbiji je prisutna kroz poslovanje Vojvođanske banke i OTP banke koje se trenutno nalaze u procesu integracije koje će trajati do maja 2021. godine, a koje će rezultirati stvaranjem jedne od vodećih finansijskih institucija u Srbiji po veličini aktive, broju filijala i veličini kreditnog i depozitnog portfolija.

“Ključna sposobnost u uspešnom poslovanju u prethodnom periodu punom izazova bila je spremnost na prilagođavanje i prihvatanje promena. Podrška privredi, kontinuirana digitalizacija poslovanja i briga o zaposlenima su bile aktivnosti od najvećeg značaja i prioriteta. Ukupna aktiva u Srbiji je u trećem kvartalu bila na nivou od 5,2 milijardi evra sa tržišnim učešćem od preko 13%, što dokazuje da je Grupa akvizicijama napravila pravi potez uz ostvarenu drugu poziciju na bankarskom tržištu. U Srbiji je u ovoj godini do trećeg kvartala ostvaren neto operativni prihod od 59,6 miliona evra, dok je neto rezultat pre poreza na nivou od 22,3 miliona evra. Aktivnosti su usmerene na pružanje adekvatne podrške građanima i privredi a do sada su Vojvođanska i OTP banka pustile iz garantne šeme ukupno 25.6 milijardi dinara odobrenog iznosa” izjavio je Predrag Mihajlović, predsednik Izvršnog odbora OTP Banke Srbija i izvršni sponzor projekta integracije.

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: