TrendMicro

Otvoren BIZIT seminar 2020: Transfer biznisa u porodičnim kompanijama

U Beogradu je 11. marta održan BIZIT seminar o porodičnim i privatnim kompanijama, koji je u saradnji sa Adizes institutom i Borisom Vukićem PC Press organizovao u Klubu poslanika u Beogradu.

PCPress.rs Image

Najčešći modeli tranzicije vlasništva sa osnivača na naslednike ili menadžere su promena strukture vlasništva, prerastanje u akcionarska društva i pronalaženje strateških partnera u zemlji ili inostranstvu. Upravo to su bile teme seminara o kojima su govorili osnivači i menadžeri koji su kroz ovu transformaciju već prošli usled neminovne tranzicija privrede iz faze akumulacije kapitala u tržišni model koji može da funkcioniše na duži rok.

Pozdravni govori

Seminar je pozdravnim obraćanjem otvorila Vesna Čarknajev, direktor PC Press-a.

“U ovoj sali se nalaze vlasnici ili naslednici tačno 102 kompanije iz Srbije i regiona koje zapošljavaju više od 10 hiljada ljudi,” istakla je Vesna Čarknajev. “U Srbiji prema istraživanju iz 2016. postoji 32.619 privatnih kompanija koje imaju na čelu vlasnika starijeg od 55 godina, i u tim firmama radi ukupno 180 hiljada zaposlenih. Može se očekivati da će u narednih nekoliko godina doći do masovne promene vlasništva i rukovođenja u tim kompanijama, a iskustvo govori da će samo 30% firmi preuzeti naslednici ili profesionalni menadžeri, 40% će biti prodato, a čak 30% će prestati sa radom zbog toga. Danas smo se sastali da pričamo otvoreno o tome, okupili smo odlične predavače na čelu sa Borisom Vukićem, eksperte u ovom procesu,” istakla je u uvodnom obraćanju.

Pročitajte i:  BIZIT 2022: Smart Life i pametni gradovi

PCPress.rs Image

Istine i zablude o tranziciji vlasništva su detaljno obrađene što putem izlaganja brojnih gostiju, što putem panela u kojima su gosti razmenjivali mišljenja i gledišta, uz učešće publike u diskusijama.

Pozdravni govor je održao i Miroslav Miletić, savetnik predsednika Privredne komore Srbije.

“Ulazak u svet porodičnog biznisa predstavlja i svojevrsni ponos čitave porodice. Porodične kompanije doprinose privredi, ali imaju i svoje dečije bolesti, koje mogu da uruše strukturu. Samo 30 odsto porodičnih kompanija traje u drugoj generaciji, a samo 4% dođe do četvrte generacije. PKS je posvećena pomaganju porodičnog biznisa.”

PCPress.rs Image

Iskustva iz okruženja

Dr Mirela Alpeza, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i direktor CEPOR-a – Centra za politku razvoja malih i srednjih preduzeća u Zagrebu, je govorila na temu: „Dobra iskustva iz biznis transfera u razvijenim zemljama”. Istakla je sledeće karakteristike tih kompanija:

  • Većinu prava odlučivanja ima fizička osoba koja je osnovala ili kupila preduzeće i najbliži srodnici
  • U upravljanje preduzećem uključena je najmanje jedna osoba iz porodice
  • U slučaju deoničarskog društva – osnivač / vlasnik dela preduzeća sa srodnicima i naslednicima poseduje najmanje 25% prava odlučivanja.
Pročitajte i:  Inovacioni potencijali IT sektora

Svim preduzećima je zajednička – neizvesna budućnost, budući da je prenos vlasništva među najkritičnijim fazama u postojanju svih ovih porodičnih kompanija, bez obzira na veličinu same kompanije. Godišnje u EU oko 450 hiljada malih i srednjih preduzeća sa oko 2 miliona zaposlenih godišnje prolazi proces prenosa poslovanja. U oko 150 hiljada njih se procesu ne pristupa na pravi način, tako da se svake godine dovodi u pitanje preko 600 hiljada radnih mesta.”

PCPress.rs Image

Dr Mirela Alpeza je govorila o uticaju poreske politike na uspešnost biznis transfera, alatima i resursima koji su na raspolaganju preduzetnicima, mreži koja im pruža savete, podršku i trening kako bi proces transfera poslovanja bio realizovan na uspešan način uz maksimalne šanse da se sve okonča na pozitivan način, uz naglašavanje različitosti izazova koji su postaljeni pred osnivača, članove familije i one na koje se posao prenosi.

Kako profesionalizovati firmu

Nakon nje je nastupio Andrija Perović, generalni direktor kompanije Termovent. Tema njegovog izlaganja je bila kako je profesionalizvana kompanija Termovent. On je govorio o fazama razvoja te kompanije, uključujući i pozamašan kritički osvrt na trenutke u kojima je Termovent poslovao bez jasnog plana i vizije koje je nazvao “stanje bez svesti”.

Pročitajte i:  BIZIT 2022: Sajberbezbednost, paneli i Agilno za kraj

PCPress.rs Image

“Tada smo shvatili da moramo da potražimo pomoć sa strane i angažovali smo konsultantsku kuću. Uvideli smo da ne postoji čarobni štapić i zdušno se uključili u proces transformacije. Zaposleni su počeli da shvataju važnost organizacione strukture. Počeli smo sa pisanjem prvih procedura i odluka, selektujemo poslove po veličini i tipu i ne prihvatamo sve poslove, već postavljamo prioritete, te po prvi put pravimo budžete i planove.”

Naglasio je da je krucijalnu ulogu u ovome odigrala spremnost i volja osnivača, kao i ulaganje u ljude, uz posvećivanje adekvatne količine energije i vremena. Na kraju izlaganja je dao konkretne preporuke za tri grupe ljudi – vlasnike, naslednike i menadžere kako se ponašati u takvim situacijama.

Prvi deo Bizit seminara je okončan prezentacijom kompanije Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Na njoj su prisutni mogli da saznaju kakve sve vrste osiguranja postoje koje su osmišljene kao podrška porodičnom biznisu.

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , , ,