Zebra

Otvorena finansijska ponuda za drugog fiksnog operatora

U prostorijama Republičke agencije za telekomunikacije danas je otvorena finansijska ponuda kompanije Telenor, jedinog kvalifikovanog ponuđača u postupku javnog nadmetanja za izdavanje jedne licence za javne fiksne telekomunikacione mreže i usluge za teritoriju Republike Srbije. Telenor je ponudio iznos od 1.050.000 evra na ime jednokratne naknade za licencu za drugog fiksnog operatora.
Ovlašćeni predstavnik ponuđača, generalni direktor Telenora Ćel-Morten Jonsen, je nakon otvaranja koverte sa finansijskom ponudom potvrdio prvobitno ponuđeni iznos od milion i pedeset hiljada evra, što predstavlja konačan ponuđeni iznos jednokratne naknade za izdavanje licence. Sada je na RATEL-u da u predviđenom roku (do 10. februara) donese odluku o tome da li prihvata Telenorovu ponudu.
Ako je dobije, Telenor će licencu koristiti narednih 10 godina uz mogućnost produžetka tog roka.
Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,