PDU: Kako do pouzdane distribucije napajanja

Power Distribution Unit (PDU), tj. jedinice za distribuciju napajanja, specijalno su dizajnirane za upotrebu u svakom rack ormanu u data centru. Unutar reka, PDU isporučuje potrebno napajanje za servere i mrežne komponente, preko određenog broja odgovarajućih utičnica. Zahvaljujući kompaktnom PDU dizajnu, bilo koji IT rack može biti brzo i lako opremljen profesionalnim sistemom distribucije napajanja.

PCPress.rs Image

Ključni element bilo kog data centra je pouzdano napajanje, koje počinje s mrežnim napajanjem, nastavlja se preko UPS uređaja i instalacija, sve do utičnica u rekovima koje direktno napajaju IT opremu. Dostupnost i pouzdanost su veoma važni kriterijumi svakog data centra, koji će direktno zavisiti od svih sistema u lancu napajanja, pa tako i od distribucije napajanja unutar rekova, tj. PDU sistema.

Zahtevi koji se postavljaju za napajanje opreme električnom energijom u rekovima veoma su specifični jer u svakom IT reku treba opskrbiti različitu opremu odgovarajućim konektorima. Takođe, treba voditi računa o zauzimanju što manje dragocenog korisnog prostora u reku, pogotovo u slučaju redundantnih grana napajanja, pritom vodeći računa o količini i rasporedu kablova kako ne bi uticali na blokadu strujanja vazduha pomoću kog se hlade serveri i IT oprema. Dodatno, kako se troškovi energije i gustina napajanja po reku povećavaju, situacija postaje sve složenija jer će se sve više voditi računa o merenju i upravljanju potrošnjom energije. Zbog svega navedenog, PDU distribucija biće sve značajnija i veoma je bitno odabrati odgovarajuću distribuciju napajanja u reku, koja će zadovoljiti kako trenutne, tako i buduće zahteve.

PCPress.rs Image

Pametni dizajn

Rittal je razvio četiri kompaktna PDU (Power Distribution Units) sistema za profesionalnu distribuciju napajanja u IT rekovima, koji zahvaljujući svom dizajnu štede prostor „zero U“ i znatno skraćuju vreme koje je potrebno za instalaciju u poređenju sa PDU letvama na šrafljenje.

Pročitajte i:  A1: Transformacija mreže uz softverski definisano umrežavanje

Sistemi koriste snap‑in tehnologiju za montažu nosača PDU letvi, zahvaljujući kojoj ne samo da je instalacija u Rittal IT rekovima veoma brza i laka već se može obaviti i bez alata.

PCPress.rs Image

U Rittal rek ormanima širine 800 mm, do četiri PDU letve se mogu montirati u „zero‑U“ prostoru (po dve na svakoj strani), tj. prostoru između 19“ profila i bočnih stranica IT reka, tako da se nijedan visinski unit za servere ne koristi i nije potrošen.

Postoje četiri Rittal‑ove PDU verzije:

  • PDU basic koji omogućava pouzdanu i kompaktnu bazičnu distribuciju napajanja u IT rekovima. Koristi se kada je nivo potrošnje energije u reku poznat i stabilan ili je merenje potrošnje centralizovano pa je dalje merenje u reku suvišno.
  • PDU metered predstavlja basic (osnovnu) verziju koja je dopunjena merenjem potrošnje na nivou čitave PDU letve ili po fazi u slučaju trofazne varijante. Koristi se u serverskim rekovima gde je potrebno monitorisati ukupnu potrošnju IT reka. Omogućava nam brz pregled potrošnje čitavog ormana i dostupnih rezervi snage, što je veoma bitno prilikom odluke o mestu za smeštanje nove opreme. Verzija ima interni Web interfejs kao i Ethernet port, tako da se podaci o potrošnji energije celog IT reka mogu lako monitorisati.
  • PDU switched model je nadogradnja prethodne metered funkcionalnosti, omogućavajući korisniku da uključuje ili isključuje individualne izlazne konektore na letvi putem Web interfejsa. Predstavlja idealno rešenje kada je potrebna selektivna kontrola pojedinačnih izlaznih konektora. Ovo je slučaj kada se oprema nadgleda i kontroliše bez prisustva osoblja na licu mesta ili je potrebna daljinska kontrola noću ili vikendom kako bi se osigurala dostupnost sistema.
  • PDU managed verzija ide korak dalje. Ona je razvijena kao najnaprednije high‑end rešenje s najviše funkcionalnosti i omogućava nam merenje potrošnje energije za svaki pojedinačni izlazni konektor, kao i njihovu kontrolu uključenosti/isključenosti, tj. sveobuhvatno nadgledanje i upravljanje svakog pojedinačnog izlaza kako bi se omogućila rana detekcija promena ili kvarova u napajanjima opreme.
Pročitajte i:  Dell Technologies Forum 2022: Efikasno korišćenje poslovnih podataka – ključ poslovnih inovacija

Sve navedene PDU verzije odlikuju standardizovani internacionalni data centar CEE konektori s tri metra dugačkim kablom za povezivanje i različit broj C13 i C19 izlaznih konektora, pojedinačno ili u kombinaciji.

PCPress.rs Image

One su dostupne u monofaznoj i trofaznoj verziji, a podržana je struja po fazi 16 A ili 32 A, u zavisnosti od tipa PDU letve, što znači da može biti distribuirana izlazna snaga i više od 22 kW preko samo jedne PDU letve.

Ponovo, u zavisnosti od upotrebljenog modela, PDU letve takođe omogućavaju menadžment energije po fazi ili čak sve do serverskog nivoa (pojedinačno merenje energije po izlaznom slotu). Sve imaju malu unutrašnju potrošnju energije zahvaljujući integrisanim bistabilnim relejima (u switched verzijama), kao i energetski efikasnim OLED displejima sa funkcijom uštede energije.

Jednostavna konfiguracija

Kompletni PDU portfolio može lako da se integriše u DCIM softver kao što je Rittal RiZone. Ovo se postiže automatski preko Autoscan funkcije Rittal RiZone softvera. Inteligentne letve distribucije napajanja mogu da se lako konfigurišu i upravljlaju putem Web interfejsa. Sva merenja kao što su napon, faze i struja, kao i aktivna i reaktivna snaga, i faktor snage prikazuju se na Web stranici. Odgovarajuće granice alarma mogu se jasno definisati tako da administrator može da reaguje brzo u slučaju potrebe.

Pročitajte i:  Dell Technologies Forum u Beogradu definisaće naredne decenije

Dodatno, podržano je povezivanje do četiri eksterna CMC III CAN bus senzora pa je moguće pratiti i ambijentalne parametre, poput temperature, vlažnosti vazduha i pristupa.

PCPress.rs Image

Modularni PDU – PSM

PSM sistem je modularna distribucija napajanja kod koje se konfiguracija po pitanju tipova i količine izlaznih konektora može prilagođavati kako bi odgovorila promenjenim zahtevima, čak i tokom rada.

Modularni PDU sastoji se od noseće šine koja se montira vertikalno kao klasičan PDU i u koju se mogu postaviti plug‑in moduli s različitim konektorima. Plug‑in moduli mogu biti pasivni ili aktivni po pitanju merenja i kontrole izlaznih konektora. Orijentacija modula može da se menja tokom rada, čime se menjaju napojna faza i raspored opterećenja ili čak kompletna A i B grana napajanja u verzijama s dvostrukim ulazom napajanja. Ovim verzijama može se dobiti redundantno napajanje u jednoj PSM letvi, čime se dodatno štedi na prostoru.

Vesimpex.rs

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , , , , ,