N Central domination

Piraterija šteti nacionalnoj ekonomiji

Kupovina falsifikovane i piratske robe ostavlja posledice na nacionalnu ekonomiju, ima negativan uticaj na zdravlje i bezbednost potrošača i usko je povezana sa organizovanim kriminalom, zaključeno je na konferenciji organizovanoj povodom pokretanja kampanje za podizanje svesti u javnosti o važnosti zaštite i sprovođenja prava intelektualne svojine u Srbiji, koju sprovode Sektor tržišne inspekcije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Expertise France – francuska međunarodna tehnička stručna agencija, i Delegacija Evropske unije.

foto_2ac0

Većina ljudi nije svesna ozbiljnih rizika i šteta koje mogu prouzrokovati sebi i svojoj porodici od kupovine i korišćenja falsifikovane i piratske robe, prema podacima istraživanja među potrošačima širom sveta, pa je cilj ove kampanje povećanje svesti o pravima potrošača u Srbiji, rečeno je na ovoj konferenciji.

„Zaštita prava intelektualne svojine doprinosi ekonomskom rastu i privlači investitore i većem nivou zaštite potrošača. Osim državnih organa, koji su zaduženi za borbu protiv krivotvorenja i piraterije, svest građana o štetnosti i posledicama korišćenja krivotvorenih proizvoda, predstavlja dobar mehanizam  smanjenja potržnje za kupovinom falsifikata i pruža podrška legalnoj trgovini. Pre svega to je pokazatelj brige za sopstveno zdravlje i bezbednost,“ rekla je Vesna Kovač, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

„Intelektualna svojina predstavlja neophodan element za uspeh jedinstvenog tržišta. Segment podizanja svesti javnosti izuzetno je značajan radi upoznavanja građana sa suštinom prava intelektualne svojine. Očekujemo da će ovaj projekat unaprediti saradnju među institucijama uključenim u zaštitu prava intelektualne svojine,“ rekla je Biljana Popović Jovanović, predstavnik EUD.

„Falsifikovani lekovi, kozmetika, proizvodi za ličnu higijenu, lična zaštitna oprema, alati, rezervni delovi za automobile, električni proizvodi i igračke za decu predstavljaju potencijalnu opasnost po zdravlje i bezbednost za potrošače i ostale korisnike,“ rekla je Vera Despotović, viši savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

U okviru kampanje „Falsifikati koštaju više, kupujem originale!“ predstavnici državnih institucija Srbije informisaće građane o koristima zaštite prava intelektualne svojine i ukazati na štetne posledice izazvane kupovinom i korištenjem krivotvorenih proizvoda. Takođe, građani će imati priliku da se upoznaju sa rizicima i odgovornošću koju povlači proizvodnja, distribucija i prodaja falsifikovanih proizvoda.

Kampanja je deo projekta “Sprovođenje prava intelektualne svojine” koji finansira Evropska unija sa 2.8 miliona evra iz pretpristupnih fondova.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,