Plazma

Podaci i data centri: Šta nas čeka u 2020. godini

Sve veće količine podataka, bolja sigurnost podataka, ubrzana modernizacija data centara i sve veća potrošnja energije – to su glavni IT/data centar trendovi i u 2020. godini. Edge data centri, upotreba OCP (Open Compute Project) tehnologije i rekuperacija toplote mogu ponuditi rešenja za današnje izazove.

PCPress.rs Image

Prema istraživanju tržišta IDC‑ja (International Data Corporation), do 2025. godine ljudi i mašine mogli bi da generišu 175 zetabajta podataka godišnje. Ukoliko bi se ova količina podataka uskladištila na konvencionalne DVD‑jeve, to bi značilo da bismo dobili 23 gomile diskova koje bi dosegle do Meseca. Predviđena prosečna godišnja stopa rasta podataka od 27 odsto takođe vrši sve veći pritisak na postojeću IT infrastrukturu.

Pošto retko koja kompanija može da priušti da svake godine povećava sopstveno skladištenje podataka skoro za trećinu, IT menadžeri se sve više oslanjaju na IT usluge u cloud‑u. Taj trend je već dugo zastupljen: istraživanje koje su 2019. u Nemačkoj obavili ICT industrijsko udruženje Bitkom i KPMG, pokazalo je da tri od četiri kompanije već koriste cloud rešenja.

Međutim, preduzeća koja koriste cloud rešenja od nezavisnih provajdera, nemaju više punu kontrolu nad svojim korporativnim podacima. Zbog toga što, npr. američki Zakon o cloud‑u omogućava vlastima pristup svim podacima uskladištenim u cloud‑u, čak i ukoliko lokalni zakoni na lokaciji gde se podaci čuvaju to zabranjuju.

Prednost edge infrastrukture nad cloud rešenjima je što vaši korporativni podaci ostaju isključivo pod vašom kontrolom

Dr Karl‑Ulrich Köhler, CEO Rittal International‑a, rekao je: „Budući uspeh u poslovanju biće održiv ukoliko održi korak s potpunom digitalnom transformacijom i integracijom. Kompanije će sve više koristiti svoje podatke za stvaranje dodatne vrednosti – sve više u realnom vremenu – npr. u proizvodnji. Zadržavanje kontrole nad podacima postaje kritičan faktor uspeha za međunarodnu konkurentnost“.

Pročitajte i:  Vertiv VRC-S Edge-Ready micro data centar

Trend 1: Kontrola podataka

Samostalno rukovanje podacima postaje ključni faktor za kompanije. Ovo je primenljivo u svakoj privrednoj grani u kojoj je sigurnost podataka najviši prioritet i gde je analiza ovih podataka presudna za poslovni uspeh. Primeri su zdravstvo, mobilnost, bankarstvo ili proizvodne industrije. Kompanije se sada suočavaju s pitanjima kako da obrađuju svoje podatke sigurno i efikasno, da li da modernizuju svoj data centar, investiraju u edge infrastrukturu ili koriste cloud.

PCPress.rs Image

Glavni evropski digitalni projekat Gaia‑X, predstavlja inicijativu nemačkog Ministarstva ekonomije i energije (BMWi), i trebalo bi da započne tokom 2020. godine. Cilj ovog projekta je razvoj evropskog cloud‑a za bezbednu digitalizaciju i umrežavanje industrije, koji će takođe stvoriti bazu za korišćenje novih aplikacija veštačke inteligencije (AI). Ova virtuelna prostorija s podacima omogućiće kompanijama da bezbedno razmenjuju podatke. Takođe je obezbeđena kompatibilnost kompanijskih rešenja sa uspostavljenim (cloud) platformama.

To znači da će geografski rasprostranjeni, manji data centri sa otvorenim cloud‑om moći da stvore novu klasu industrijskih aplikacija koje će izvoditi početnu analizu podataka na mestu gde se podaci stvaraju i koristiti cloud za dalju analizu. Jedno od rešenja u ovom kontekstu je Rittal ONCITE. Ovaj „ključ u ruke“ EDGE cloud data centar skladišti i obrađuje podatke direktno na mestu nastanka, omogućavajući kompanijama da zadrže kontrolu nad svojim podacima pri umrežavanju duž celog lanca.

Pročitajte i:  Smrt Internet Explorer-a je udaljena samo nekoliko nedelja

Trend 2: OCP standardizacija u data centrima

Ubrzana modernizacija postojećih data centara postaje sve važnija za kompanije, jer količina podataka koje je potrebno obraditi i dalje raste. Bitni zahtevi za ovaj rast jesu standardizovana tehnologija, ekonomičan rad i visok nivo skalabilnosti infrastrukture. OCP tehnologija (Open Compute Project) sa centralnom distribucijom jednosmerne struje u IT reku postaje zanimljiva alternativa sve većem broju IT menadžera, zato što DC komponente stvaraju nove mogućnosti za optimizaciju troškova. Na primer, sva IT oprema može da se napaja direktno jednosmernom strujom, čime se postiže efikasnije hlađenje jer se koristi manje konverzija napona i komponenti napajanja pa su i gubici manji. U isto vreme, povećana je pouzdanost, a visok nivo standardizacije OCP komponenti pojednostavljuje održavanje i nabavku rezervnih delova.

PCPress.rs Image

Očekujemo da će se OCP u 2020. godini dalje pozicionirati u data centrima kao integrisana sistemska platforma. Novi Rittal OCP proizvodi za klimatizaciju reka, napajanje ili monitoring omogućiće bržu ekspanziju sa DC komponentama.

Trend 3: Rekuperacija toplote

Data centri oslobađaju u okruženje velike količine energije u vidu otpadne toplote. Kako se gustina napajanja u data centrima povećava, tako se povećava i količina toplote koja se potencijalno može iskoristiti i u druge svrhe. Do sada je upotreba otpadne toplote bila preskupa, jer se korisnici retko nalaze u blizini lokacije. Dodatno, otpadna toplota koju stvaraju sistemi klimatizacije od oko 40 stepeni Celzijusa očigledno je preniska da bi se ekonomično koristila.

Pročitajte i:  Extreme: Da li je data centrima potrebna antivirus zaštita?

U oblasti računarstva visokih performansi (high performance computing ‑ HPC), IT rekovi stvaraju veliku toplotu koja često premašuje 50 kW po reku. Za HPC je direktno hlađenje procesora vodom znatno efikasnije od hlađenja vazduhom, tako da povratne temperature od 60 do 65 stepeni postaju dostupne. Pri ovim temperaturama, na primer, moguće je zagrevati vodu u domaćinstvima ili koristiti toplotne pumpe ili dovoditi toplotu u mrežu daljinskog grejanja.

PCPress.rs Image

O temi rekuperacije toplote sve se više diskutuje na konferencijama i samitima i identifikovan je veliki potencijal za iskorišćenje toplotne energije u budućnosti. Pretpostavljamo da će u 2020. znatno više inženjera biti uključeno u pitanje kako se neiskorišćena otpadna toplota iz data centara može koristiti ekonomično.

Korisna adresa: Vesimpex.rs

Facebook komentari:
Data centri 2022

Tagovi: , , , , , ,