Policija u Detroitu usvaja nova pravila za korišćenje tehnologije prepoznavanja lica

Policijska uprava Detroita mora da usvoji nova pravila koja ograničavaju oslanjanje na tehnologiju prepoznavanja lica nakon što je grad postigao nagodbu ove nedelje sa Robertom Williamsom, crncem koji je neosnovano uhapšen 2020. godine zbog lažne identifikacije putem prepoznavanja lica.

Škole u Velikoj Britaniji uvode prepoznavanje lica učenika

Ovo nije potpuna zabrana tehnologije, a sudska nadležnost za sprovođenje sporazuma traje samo četiri godine. Prema novim ograničenjima, za koja ACLU tvrdi da su najstroža takva pravila za sprovođenje zakona u zemlji, policija ne može vršiti hapšenja isključivo na osnovu rezultata prepoznavanja lica ili sastavljati linije prepoznavanja samo na osnovu tragova prepoznavanja lica.

Nova pravila za prepoznavanje lica u Policijskoj upravi Detroita

Williams je uhapšen nakon što je tehnologija prepoznavanja lica označila njegovu fotografiju sa istekle vozačke dozvole kao mogući podudarnost za identitet navodnog lopova, što je policija zatim koristila za sastavljanje foto linije. Uhapšen je kod kuće, pred porodicom, što je, kako kaže, “potpuno poremetilo njegov život.” ACLU je u saopštenju o nagodbi napomenuo da je Policijska uprava Detroita poznata po tome što je napravila najmanje još dva pogrešna hapšenja na osnovu rezultata tehnologije prepoznavanja lica (FRT), a u oba slučaja, žrtve su bile crnci. Studije su pokazale da je tehnologija prepoznavanja lica sklonija pogrešnoj identifikaciji ljudi tamne puti.

Nova pravila predviđaju da trag prepoznavanja lica, kombinovan sa identifikacijom u liniji prepoznavanja, nikada ne može biti dovoljan osnov za traženje naloga za hapšenje, prema sažetku sporazuma. Takođe mora postojati dalji nezavisni i pouzdani dokazi koji povezuju osumnjičenog sa zločinom. Policija u Detroitu će morati da prođe obuku o tehnologiji koja se bavi rasnom pristrasnošću u tačnosti njenih rezultata, a svi slučajevi od 2017. godine u kojima je korišćena tehnologija prepoznavanja lica za dobijanje naloga za hapšenje biće revidirani.

Izvor: Engadget

Facebook komentari:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *