BIZIT 2022

Pomeranje, brisanje, grupisanje i sakrivanje redova i kolona u Excelu

Pomeranje redova i kolona

Kada unosimo podatke u Excel, često ne obratimo pažnju na grupisanje, što nepovoljno utiče na kasniju funkcionalnost, logično prikazivanje i jednostavnost obrade. Dešava se da prekucavamo masovne podatke koji su popunjeni u raznim formularima, odštampani ili ručno ispisani na papiru i tek kada ih sve unesemo i rešimo da oformimo funkcionalnu tabelu sa zaglavljima, međurezultatima i sumarnim rezultatima, shvatimo da bi pre svega redove i kolone bilo potrebno ispremeštati da bi bili upotrebljivi. Na sreću, ta operacija prilično je jednostavna.

PCPress.rs ImageDa biste pomerili jedan ili više redova, odaberite te redove, pređite na Home tab i u Clipboard grupi kliknite na Cut. Zatim kliknite na prvu ćeliju reda gde želite da prebacite odabrane redove i iz Clipboard grupe izaberite Paste. Da biste pomerili kolone, selektujte ih, izaberite Home / Cut, kliknite na prvu ćeliju kolone gde želite da prebacite odabrane kolone i izaberite Clipboard / Paste. Umesto izbora komandi, možete da koristite i prečice s tastature, Ctrl+C za Copy i Ctrl+V za Paste.

Brisanje redova ili kolona

PCPress.rs ImageRadni listovi su sjajno mesto za čuvanje i transformisanje podataka, a tokom ovih obrada mnogi redovi i kolone postanu nepotrebni i počinju da opterećuju tabele zauzimajući dragoceni prostor i potiskujući bitne podatke van vidokruga. Sve elemente koji su ispunili svoju svrhu i predstavljaju smetnju u radu možemo jednostavno da uklonimo. Ukoliko ste sigurni da vam neki red ili kolona više nisu potrebni, selektujte ga, kliknite desnim tasterom i izaberite Delete. Napomenimo da formule koje referenciraju ćelije u kolonama ili redovima koje smo obrisali više neće ispravno raditi. Pojaviće se indikatori greške koji će prijaviti da se radi o pogrešnoj referenci polja i ponudiće nam mogućnost da saniramo problem. Ako rezultat automatskog ignorisanja nepostojanja pozivanog podatka nije zadovoljavajući, moraćemo ručno da ispravimo polja koja su dovedena u neregularno stanje.

Grupisanje redova radnog lista

Tokom razvoja radnog lista, svakako pokušavate da držite zajedno slične podatke. Na primer, ako kreirate radni list koji obuhvata sve prodajne proizvode, možete grupisati proizvode po kategorijama. U slučaju farbare, posebno možete grupisati farbu, građevinske materijale, alate i opremu. Uvek možete da uklonite neku nepotrebnu zastarelu grupu ili rasprodat asortiman.

Da biste grupisali redove/kolone radnog lista, selektujte ih pa pređite na Data tab i u grupi Outline izaberite opciju Group. Da biste ukinuli grupisanje, selektujte redove ili kolone pa u Data/Outline izaberite Ungroup.

Sakrivanje redova i kolona

PCPress.rs ImageMnoštvo podataka često preplavi tabelu pa ne možemo od šume da vidimo drveće, tj. ne vidimo relevantna polja koja učestvuju u obradi. Skrolovanje gore‑dole i levo‑desno ne samo da je zamorno već i onemogućava da jednim pogledom obuhvatimo sve što je bitno. Ukoliko su ova polja koja smetaju ipak potrebna te ne smemo da ih obrišemo, možemo barem da ih privremeno sakrijemo dok ne završimo s procenama i podešavanjima.

Selektujte redove ili kolone za sakrivanje, kliknite desnim tasterom i odaberite Hide u kontekstnom meniju koji se pojavi. Primetićete da, kada su redovi ili kolone sakriveni, njihovi brojevi (odnosno slova kolona) ne postoje u nizu. Na primer, ukoliko su drugi, teći i četvrti red sakriveni, onda će nakon prvog reda biti prikazan peti, sa oznakama 1 i 5. To je ujedno i najbolji način da znate da postoje podaci koji su trenutno nevidjivi. Osim ovih preskočenih oznaka u nizu, na mestu gde bi se nalazili sakriveni elementi, pojaviće se jasno uočljiva deblja linija u oznaci narednog reda/kolone. Da biste otkrili skrivene podatke, selektujte redove ili kolone koji ih okružuju, kliknite desnim tasterom na zaglavlje bilo kog selektovanog reda ili kolone pa izaberite Unhide iz kontekstnog menija koji se pojavi.

Možete da sakrijete i grupu redova, odnosno kolona. Grupišite redove/kolone na način opisan u prethodnom prilogu i nakon toga kliknite na Hide Detail taster pored grupe koju sakrivate. Obratno, kada želite da otkrijete sakrivenu grupu, kliknite na Show Detail.

Skriveni prvi red

Problem može da se javi ako je u nekoj tabeli skriven prvi red ili kolona – tada ne možemo da selektujemo okolne redove, pa ni da izaberemo Unhide. U tom slučaju pritisnite F5 (komanda Go To) i u Reference polju otkucajte 1:1 (prvi red). Kada kliknete na Ok, taj red je selektovan, ali ga i dalje ne vidite. Ostaje još da izaberete Home / Cells / Format / Hide & Unhide / Unhide Rows ili Unhide Columns.

Uređuje Ladislav Struharik

(Objavljeno u PC#242)

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , ,