Ikotek

Potpisan Protokol o implementaciji Pravilnika o prenosivosti broja

mobilni%20operateri%20logo Protokol o implementaciji Pravilnika o prenosivosti broja u javnim telekomunikacionim mrežama potpisan je danas, u prostorijama Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL). Protokol bliže uređuje same odredbe Pravilnika i usaglašava postupak između učesnika u procesu sa krajnjim ciljem da se, u najboljem interesu korisnika, primena ove usluge dodatno olakša i ubrza. Ispred RATEL-a Protokol je potpisao direktor dr Milan Janković, a u ime operatora Branko Radujko, generalni direktor Telekom Srbija, Goran Vasić, izvršni direktor korporativnih poslova Telenora i Tanasis Kacirumpas, predsednik UO Vip mobile.

Za korisnike koji ulaze u proces promene operatora uz zadržavanje mobilnog broja značajno je da Protokol predviđa da pogrešno uneta adresa prebivališta nije razlog za odbijanje zahteva za prenos broja, a dogovoreno je i da će operatori izmeniti interne procedure u cilju olakšanog plaćanja preostalih ugovornih obaveza prema operatoru davaocu broja. Dogovorena je i nova govorna poruka kojom se osoba koja zove obaveštava da je broj u novoj mreži, koja sada glasi: „Pozvani broj je prenet u x – mrežu, molimo sačekajte da se uspostavi veza.“

Prilikom potpisivanja Protokola konstatovano je da reakcije korisnika i dvomesečno iskustvo u primeni usluge prenosivosti broja pokazuju da su se sva tri mobilna operatora i RATEL dobro pripremili za njenu realizaciju, da su proceduralni propusti neznatni, a izražena je i spremnost da se dalje radi na njihovom prevazilaženju. Ukupan broj od 8.500 prenetih brojeva do današnjeg dana pokazuje da su korisnici prepoznali novu uslugu i da je koriste očekivanom dinamikom.

Korisnik može dobiti informaciju da li je određeni broj prenet u drugu mobilnu mrežu na adresi www.prenesibroj.rs pomoću aplikacije koju je razvio RATEL. Na ovoj adresi nalazi se i detaljnije uputstvo za korisnike o prenosivosti broja u mobilnim mrežama.

Izvor: Ratel

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,