Pouzdani oblaci

Kada razvijate kompaniju, izgradnja prateće IT infrastrukture predstavlja ozbiljan trošak. Ključna prednost koju nam je doneo cloud computing je što neke od elemenata te infrastrukture možemo da prenesemo „u oblak“ i tako jednim potezom unapredimo dostupnost i smanjimo troškove.

shutterstock_123217306Informacione tehnologije su važne u svim fazama razvoja kompanije, ali da biste na njih uopšte mogli da računate, morate da izgradite adekvatnu IT infrastrukturu. Poslednja stvar o kojoj će pored svakodnevnih poslova razmišljati direktor malog ili srednjeg preduzeća je nabavka odgovarajućeg servera, mrežne infrastrukture i softvera. Naravno, on uvek može taj posao da poveri eksternoj firmi, ali to samo povlači dodatne troškove. Ova prepreka se može efikasno prevazići upotrebom cloud hosting platforme, koja rešava dva ključna problema: cenu i dostupnost.

Za sve potrebe i svačiji džep

Prelaskom sa koncepta izgradnje in‑house infrastrukture na iznajmljivanje resursa na cloud platformi menja se struktura troškova u kompaniji. Sve se svodi na jednokratni trošak instalacije mrežne infrastrukture i mesečni trošak za solidnu Internet konekciju – a i jedno i drugo vam je u svakoj varijanti neophodno u firmi – dok se o serverima, serverskom softveru i održavanju svega toga brine neko drugi. U vreme kada je održavanje mrežnih resursa i unapređenje njihove sigurnosti postalo prava nauka, važno je taj posao prepustiti profesionalcima.

Najveći broj firmi u početku svoje zahteve za serverskim resursima završava na korišćenju e‑mail servisa, ali kako raste kompanija rastu i zahtevi, pa se tako u priču uvode i domenski kontroleri, alati za kolaboraciju, objedinjene komunikacije i mnoge druge stvari koje olakšavaju moderni biznis. Umesto pojedinačnih servisa možete da zakupljujete čitave servere, a podešavanje, korišćenje i održavanje dodatnih servisa može, ali i ne mora predstavljati dodatni trošak. Dakle, ako poželite da na zakupljeni server osim e‑mail servera instalirate i neku dodatnu aplikaciju (npr. CRM softver ili CMS platformu za Web sajt), ništa vas ne sprečava da to i uradite.

Ako dodatni servisi značajno povećaju opterećenje zakupljenih resursa, treba računati i sa dodatnim troškom za nove procesore, proširenje radne memorije ili smeštajnih kapaciteta za podatke. Bitna osobina cloud platformi je da se lako prilagođavaju izmenjenim zahtevima, uz adekvatan i postepen rast cene. Isto važi i u suprotnom smeru, pa ako dođete u situaciju u kojoj imate zakupljene serverske resurse koji stoje neiskorišćeni, vrlo lako ćete moći da ih „razdužite“ i umanjite mesečni trošak.

Sigurnost na novom nivou

Cloud hosting servisi donose i potpuno novi nivo pouzdanosti u radu, zato što se zasnivaju na dinamički prilagodljivim servisima koji automatski reaguju na hardverske kvarove na serverima i praktično ukidaju vreme tokom kojeg bi vaši servisi bili nedostupni. Ako su vam kritične poslovne aplikacije kao što su e‑mail ili CRM na cloud platformi, jedino što može uzrokovati zastoj u radu je nedostatak Internet konekcije, što u vreme široko dostupnog mobilnog Interneta i ne predstavlja preveliku pretnju.

Iako živimo u doba brzog Interneta, ipak ne treba zanemariti geografsku lokaciju cloud servera koji iznajmljujete, jer će brži odziv bližeg servera omogućiti udobniji rad svim korisnicima. Lokalni cloud servis pruža i lokalnu tehničku podršku, na našem jeziku, što je presudno ako nemate sopstveno IT odeljenje, a poslovanje ste oslonili na IT. Jer, poenta korišćenja cloud hosting usluge je da se vaš posao pojednostavi, a ne dodatno zakomplikuje, a da se istovremeno troškovi smanje na minimum.

mCloud, www.mcloud.rs

Vladimir Cerić

(Objavljeno u časopisu PC#208)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: