Power Query: parametri

Power Query parametri omogućavaju veću fleksibilnost prilikom rada sa upitima, a mogu se iskoristiti za preusmeravanje izvora podataka, filtriranje podataka, za kreiranje uslovnih i sopstvenih kolona.

PCPress.rs Image

Power Query je alat koji se koristi za povezivanje s različitim izvorima podataka (datoteke, baze, cloud servisi), nakon čega se ti podaci transformišu u skladu sa zahtevima izveštavanja. Laički govoreći, njegova svrha je da “prečisti” podatke pre nego što ih iskoristimo za izradu izveštaja. Nastao je davne 2015. godine i najpre je postojao kao dodatak za Microsoft Excel.

Sve verzije Excel-a koje dolaze uz Microsoft 365 pretplatu koja omogućava instalaciju Office paketa na vašem računaru poseduju ovaj alat

Od verzije 2016. integrisan je u ovu aplikaciju, a od samog početka on je deo cloud servisa i izveštajne platforme Power BI. Može se reći da je 90% funkcionalnosti koje sadrži Power Query zajedničko za Excel i Power BI, ali Power BI nudi i nešto više, pre svega kada je reč o skladištenju podataka, modeliranju i mnoštvu dodatnih konektora za povezivanje s različitim servisima i rešenjima u oblaku.

Kontrolisano prečišćavanje

“Prečišćavanje” podataka može se obavljati i ručno, upotrebom tradicionalnih Excel funkcija, ali prednost Power Query-ja sastoji se u tome što se transformacije obavljaju korak po korak te ako dođe do promene podataka na izvoru, potrebno je samo pokrenuti proces osvežavanja i Power Query će ponoviti sve korake u procesu transformacije podataka.

Laički govoreći, svrha Power Query-ja je da “prečisti” podatke pre nego što ih iskoristimo za izradu izveštaja

Parametri omogućavaju čuvanje i upravljanje vrednostima koje mogu da budu ponovo upotrebljene, te imaju sličnu ulogu kao promenljive u programskim jezicima. Oni omogućavaju veću fleksibilnost prilikom rada sa Power Query upitima.

Pročitajte i:  Agregacija podataka u Excel pivot tabelama

Ulaskom u Power Query Editor, u Home ribbon-u, može se uočiti meni Manage Parameters. U okviru njega nalaze se opcije za dodavanje novih, menjanje postojećih ili izmenu vrednosti parametara.

PCPress.rs Image
Upravljanje parametrima

Ako pokrenemo opciju za dodavanje novog parametra, otvoriće se prozor u kome navodimo naziv parametra, a opciono možemo da unesemo i kratak opis. Zatim je potrebno izabrati tip parametra. Any je opšti tip koji može da čuva različite vrednosti, a u većini slučajeva puno je bolji izbor da se odlučimo da li će parametar čuvati decimalne brojeve, tekst, datum, datum i vreme itd. Izborno polje Required, ukoliko je selektovano, obavezuje nas da parametru dodelimo inicijalnu vrednost. Ovo se postiže unosom u polje Current Value. Ako je polje Required prazno, možemo kreirati parametar i bez zadavanja inicijalne vrednosti. Suggested Values je lista u kojoj je ponuđeno više opcija. Any value upućuje na to da ćemo vrednosti unositi ručno, List znači da se vrednost bira iz ručno kreirane liste, a Query označava da ćemo parametar napraviti na osnovu nekog postojećeg upita. Ako koristimo listu za unos vrednosti, u prozoru će se pojaviti polje Default Value u okviru koga biramo podrazumevanu vrednost.

Pročitajte i:  Excel grafikoni za prikaz podataka kroz vreme
PCPress.rs Image
Dodavanje novog parametra

Nakon što smo definisali sva svojstva parametra i potvrdili unos klikom na taster OK s leve strane, uporedo s nazvom upita (queries), pojaviće se naziv parametra i njegova vrednost prikazana u zagradi. Klikom na parametar na radnoj površini pojaviće se njegov opis, gde mu možemo menjati vrednost, ručnim unosom ili izborom iz liste, ili ga uređivati klikom na taster Manage Parameter.

PCPress.rs Image
Podešavanje svojstava parametra

Kako se parametri koriste u praksi? Kreirajmo parametar koji sadrži broj koji označava godinu čiju vrednost biramo iz liste. Ako odemo na tabelu s podacima te izaberemo kolonu koja označava godine, možemo da postavimo filter koji sužava prikaz vrednosti na one čija godina odgovara izabranom parametru. Na taj način, prostim izborom neke druge vrednosti parametra iz liste promenićemo kriterijum filtriranja tabele.

PCPress.rs Image
Osnovno filtriranje tabele

Hajde da kreiramo parametar SP, koji označava stopu popusta, a zatim mu zadajmo inicijalnu vrednost 0,1. Kriterijum za ostvarivanje prava na popust je kada je promet (IZNOS) veći od 50.000 RSD. Dodajmo uslovnu kolonu u kojoj, ukoliko je ispunjen zadati uslov, ona vraća vrednost parametra, a ako nije, vraća vrednost 0.

Pročitajte i:  Upotreba sekundarne ose u Excel grafikonima
PCPress.rs Image
Proračun na osnovu uslova

Zatim dodajmo sopstvenu kolonu koja računa iznos popusta. Promenom vrednosti parametra zadaćemo vrednost popusta koji se odobrava u slučajevima kada je ostvaren značajan promet.

PCPress.rs Image
Finalna formula

Ovo su bili jednostavni primeri kroz koje ste samo mogli da naslutite mogućnosti primene parametara. U praksi oni omogućavaju visok stepen fleksibilnosti prilikom povezivanja s različitim izvorima i u transformaciji podataka. Ukratko, probajte! Sve verzije Excel-a koje dolaze uz Microsoft 365 pretplatu koja omogućava instalaciju Office paketa na vašem računaru poseduju ovaj alat.

Autor: Slavko Vujnović

Facebook komentari: